VNF blir klimapartner!

low angle photography of grey and black tunnel overlooking white cloudy and blue sky
Photo by Pixabay on Pexels.com

Vestby Næringsforum blir stolt partner av Klimapartnere Viken. Dette er et viktig ledd i arbeidet vårt med å fremme en bærekraftig næringsutvikling i Vestby Kommune.

Å ha fokus på bærekraft er blitt en hygienefaktor for norsk næringsliv. Det blir desto viktigere å kunne vise til konkrete handlinger inne bærekraft, og ikke kun snakke om det.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Vestby Næringsforum opplever at arbeidet med å vise til en bærekraftig strategi blir svært viktig for økosystemet i norsk næringsliv. Vi ønsker å være en viktig støttespiller for lokale næringsvirksomheter å lykkes med et bærekraftig fokus.

Klimapartnere Vikens mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Derfor beslutter Vestby Næringsforum å bli partner i Klimapartnere Viken.

Les mer om samarbeidet her.
Om oss.
Bli medlem.

%d bloggere liker dette: