Seks strømsparetips for bedrifter

Photo by Pixabay on Pexels.com

Rekordhøye strømpriser gir store utfordringer for bedrift- og næringsliv. Her er 6 aktuelle strømsparetips.

1. Sjekk om bedriften er registrert på riktig næringskode

Det første du bør gjøre er å sjekke om bedriften din er registrert på riktig næringskode i enhetsregisteret. Bedrifter med næringskode fra 5 til 33 har rett til redusert elavgift, og får redusert nettleia si med et halvt øre per kWh.

Enkelte bedrifter kan også få fullt fritak for elavgifta. Dette gjelder veksthusnæringen, kjemisk produksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser og bedrifter som er med i godkjente energieffektiviseringsprogram fra NVE.

2. Unngå å bruke mye strøm samtidig

De tidspunktene hvor bedriften bruke mye strøm samtidig, kalles effekttopper. Effekttoppene påvirker hvor mye bedriften betaler i nettleie fordi nettleia til bedrifter blant annet beregnes ut fra et effektledd.

Her kan du altså spare penger hvis du fordeler strømforrbuket utover døgnet, i stedet for å ha store effektopper. Mange bedrifter har en slik effekttopp i det de ansatte kommer på jobb og setter i gang med arbeidet.

3. Skaff deg et energioppfølgingssystem

Med et slikt system får du oversikt over bedriftens strømforbruk og effekttopper. Og dermed er det enklere å vite når og hvor du skal sette inn tiltakene.

4. Installer bevegelsessensorer

Har du mange bygninger, eller store lokaler med mange rom? På jobb er man ikke like flink til å skru av lyset når man forlater rommet, og dermed har mange bedrifter mye unødvendig strømforbruk i tilknytning til belysning.

Dette kan du enkelt få kontroll på med å installere bevegelsessensorer. Da vil lyset automatisk slå seg av når det ikke er noen i rommet.

5. Installer termostat på radiatorer og ovner

Bedriftslokaler står ofte tomme store deler av døgnet. Likevel lar mange både radiatorer og ovner stå på hele døgnet. Installerer dere en termostat som styres etter behovet i bygget, trenger dere ikke bruke strøm på å varme opp bygget når det ikke er ansatte der.

6. Sørg for å ha en strømavtale som passer bedriften

Selvfølgelig er det også viktig å ha en god strømavtale, som passer bedriftens behov. Det finnes mange ulike typer bedriftsavtaler, så sjekk med flere ulike leverandører for å finne ut hva som passer din bedrift best.

Kilde: NTE

%d bloggere liker dette: