Når roboter og mennesker arbeider sammen!

Med totalt 100 000 kvm er Asko i Vestby en bedrift som er synlig for mange.
Færre har nok vært på innsiden, så vi tok en tur på bedriftsbesøk.

Mange tenker nok matforsyning- og transportering, kanskje også Norgesgruppen når de hører om Asko. Men vi kan bekrefte at Asko inneholder og leverer adskillig mer enn hva førsteinntrykket tilsier.

Asko er en teknologibedrift som benytter automatisk håndtering på store deler av sin virksomhet, dette side om side med mange fysiske hender som jobber.
Her arbeides det svært målrettet og aktivt med logistikk, varehåndtering, arbeidskultur, innovasjon, Lean-metodikk og bærekraft- sistnevnte vises i alle ledd.

Omløpshastigheten er høy, da mange av varene har kort holdbarhet og skal fraktes over store distanser. Slikt medfører bla. at man har eget kontrollrom som ser ut som det kunne tilhørt på en hvilken som helst flyplass med dets mange skjermer og
bevegelser “i luften”. Dette er avgjørende for å sikre driftsfart og nødvendige gjennomkjøringer rent tidsmessig.

Vi har latt oss begeistre over hva vi har fått innblikk i- profesjonalitet, produksjon, endringsvilje og stødig ledelse.
Vi setter stor pris på å ha Asko som partner og aktivt medlem i vårt Næringsforum!

https://asko.no/kontakt-oss/vare-asko-selskap/asko-sentrallager-as/

#partner # asko

%d bloggere liker dette: