Hvordan tjene mer når volumet går ned?!

Hvordan finner man egentlig løsninger, når man ikke kjenner til de?
Det grønne skiftet er en megatrend- og tidenes forretningsmulighet!
Påstander og spørsmål reises på seminar i regi av NHO i dag.

I tillegg til å være næringslivets talerør og forkjemper i viktige næringslivssaker, må vi i VNF bedrive eget kompetansepåfyll om vi skal forbli et kompetansehevende forum!
Etter dagen i dag, vet vi mer om sustainable businesses, sirkulær økonomi- nemlig å holde ressurser i omløp så lenge som mulig, samt fakta, ikke synsing om tingenes tilstand.
Vi gleder oss til å møte våre partnere/medlemmer og nettopp løfte frem den nevnte tematikken!

Avbildet: John Jacobsen/Willder

%d bloggere liker dette: