Hurtigbåten til Son- vi er mange som kjemper for nettopp den!

Bilde: Edgar Dehli, publisert Vestby Avis

Hurtigbåten til Son, saken som har fått stor spalteplass, i lokalavis som i sosiale medier.
Vi er mange som arbeider for å beholde hurtigbåten til Son!

Vi i Næringsforumet startet vårt arbeid med saken for flere måneder siden ved å snakke med flere av aktørene som driver næring i Son, hvor vi har drøftet saken, samt sett på hele bildet, som er mer sammensatt enn det som har kommet frem på facebook-grupper og i lokalavisa.
Båten skal bygges fysisk lengre, de som kjører båten vil ikke legge til grunnet sikkerhetsmessige hensyn, hvordan forhindre/hensynta badegjester i havna og hva er fordeler/ulemper med å fjerne el-brygga med mer.

Næringslivet er helt tydelige på at de naturlig nok ønsker og trenger båten videre til Son. Båten regnes som en del av et allerede bestemt kollektivt tilbud- som også kan sørge for økt kundestrøm og attraktivitetsbygging i nåtid som i fremtid. Den er viktig for Son, men også for innbyggere i hele kommunen som et aktivitets/attraktivitetstilbud.

Næringsforumet har vært i dialog med Ruter, Rådmann, Leder for kommunalteknikk med flere angående saken og opplever at samtlige aktører i Vestby arbeider for og ønsker at hurtigbåten skal fortsette å gå til/fra Son!
Vi må uansett holde trykket oppe, og bevare en god og åpen dialog om prosessen som forhåpentligvis fører til at nettopp båten går i rutetrafikk som tenkt også nå i sommer.

Vi er som nevnt mange som arbeider for og med saken!
Her kan dog ingen sole seg i noen glans før nettopp båten er tilbake og går som før- til/fra Son!

%d bloggere liker dette: