Lønn og tariff!

Snart starter majoriteten av norske bedrifter med gjennomføring av lønnssamtaler.
Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg.
I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. Få oversikt over måter å løse dette på.

NHO har utformet en fin samleside som gir deg som arbeidsgiver gode tips og råd til lønnsforhandlinger, tariffer, tvistebehandling med mer.

Se lenke: https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/?_cldee=mpamBbnjbyETal9QVWJw0a1OonJu8kxE2wyQUno5j2FbZVnwPOb52ANw4SyFI4dl&recipientid=contact-aefdfa4bb6e0ec118150005056b762b6-24265e867b674e1688aa0b0db4739fee&esid=a5967a89-48d9-ed11-8156-005056b718c1

Her er 10 gode råd til arbeidsgiver ved lønnsforhandlingsprosesser:

1.Involver tillitsvalgte
Legg opp til en god og effektiv prosess med de tillitsvalgte hvor du på forhånd fastsetter møtetidspunkt og antall møter.

2.Lær av tidligere oppgjør
Få oversikt over historien bak tidligere oppgjør i bedriften og virkningsdato for tilleggene. Hva kan forbedres?

3.Utnevn bedriftens forhandlingsutvalg
Dette er maks tre personer fra hver av partene.

4.Presenter bedriftens virkelighet
Forbered en samlet presentasjon av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. De tillitsvalgte bør også forberede en slik presentasjon, slik at man så langt som mulig blir enige om bedriftens virkelighet.

5.Legg frem krav
De ansatte og tillitsvalgte stiller vanligvis konkrete krav som blir utgangspunktet for forhandlingene.

6.Forhandlingene skal være reelle
Begge parter må ta og gi for å komme frem til et resultat. Forhandlinger er ikke matematikk.

7. Ledelsen bestemmer
Bedriftens ledelse har til slutt styringsrett på lønnsrammen og kan fastsette denne ensidig.

8. Fordel lønnstillegg etter kjente kriterier
Bedriftens ledelse fordeler lønnstilleggene for funksjonærer etter en individuell vurdering, basert på kjente kriterier. Fordeling av lønnstilleggene er et forhandlingstema når det foreligger kollektive satser.

9. Lag skriftlig protokoll
Den undertegnes av begge parter.

10. Involvering av organisasjonene
I noen tilfeller kan tillitsvalgte bringe saken inn for organisasjonene til behandling, eller gjennomføre nedsatt arbeidstempo. Sjekk med din landsforening om dette.

%d bloggere liker dette: