Årsmøte er godkjent!

Vestby Næringsforum samlet i dag medlemmer til årsmøte og kunne oppsummere et godt år for foreningen!
Årsmøte ble åpnet av styreleder Halvor Sørbye.
Gjennomgang av årsrapport ble utført av Sørbye og Daglig leder, Tina Leqvamb.

Årsrapporten viste en god utvikling for Vestby Næringsforum og foreningen har et godt fundament for videre vekst. Foreningen har fokusert på et stabilt aktivitetsnivå og økt synlighet i det lokale næringslivet.
Dette har gitt gode resultater i form av flere medlemmer, partnere og sterkere posisjon i kommunen vår.

Årsregnskapet ble godkjent.

Likviditetsbudsjett for 2023 ble fremvist og man så også her en god vekst, som medfører at Næringsforumet kan sette enda større avtrykk i inneværende år og fremover. Budsjettet ble godkjent.

Det var flere styremedlemmer som stod på valg i år.
Valgkomiteen har bestått av Fred Inge Thomassen og Gunvald Andersen, hvor av sistnevnte presenterte følgende forslag til nytt styre:

Styreleder Martin Frøland
Nestleder Liv Ragnhild Breivik

Styremedlem Jostein Lunde
Styremedlem Eirik Wentzel Jensen
Styremedlem Tonko Lucic Andersen

Varamedlem Ann Jeanette Myrland
Varamedlem Martin Bauer

Vi benytter anledningen til å takke Hanne Gundersen, Knut Aandal og Halvor Sørbye, for deres innsats og store engasjement som styremedlemmer/styreleder hos Vestby Næringsforum!
Vi ønsker samtidig våre nye styremedlemmer varmt velkommen.
Nytt styre ble godkjent av årsmøte.

%d bloggere liker dette: