Leiligheter eller familieboliger? Hva bør bygges?

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hva bør egentlig bygges i Vestby? Hva bør satses på? Leiligheter eller familieboliger?
Her er svaret utvilsomt “ja takk, begge deler!”

Men hvorfor skal og bør vi vokse?
Vekst er nødvendig for å tiltrekke oss flere arbeidsaktive mennesker som generer tilbake og til videre utvikling og ivaretakelse av ulike tjenester i et samfunn, så vel som i en kommune. Der hvor det er vekst, er det enklere å vokse og ivareta videre.

Vi ønsker å tiltrekke oss et mangfold av nye innbyggere.
Som kan vokse opp, leve, og helst både arbeide og bo, men også bli gamle i kommunen vår.
Vi vet av spørreundersøkelser mye omhandlende hva de ulike kjøpegruppene ønsker og leter etter. Studenten sparer til sin første, lille leilighet, pensjonisten bytter gjerne ut eneboligen med en ny leilighet, mens småbarnsfamilien søker en egen bolig, helst også med egen hage.
Så kommer alt rundt som påvirker valg av område man ønsker å bo i, som servicetilbud, gode skoler/barnehager, et godt aktivitetstilbud, grønne lunger, om øvrig familie/slekt er i nærheten osv.

Vestby har alle sjanser til å bli en vinner i forhold til befolkningsvekst og utvikling de neste år, men vi er helt avhengige av å være attraktive også for familiene som søker seg ut fra leilighetene sine i byen.
De ønsker som oftest ikke flytte til en ny leilighet, men vil ha noe mer, noe annet enn hva de allerede har.
Vi vet det er hensiktsmessig med en solid befolkningsmix i et sentrum.

Vi trenger derfor også prosjekter som omhandler familieboliger og siden linjene er lange når det gjelder utbygging, bør de også startes på nå.
Fordi vi trenger begge deler.
Både leiligheter, store som små OG familievennlige boliger!

Vi håper det legges en langsiktig plan ift. dette som kan understøtte sentrumsplanen. For sentrumsplanen, den er god på mange områder(!), men den hensyntar ikke alle grupper som vi ønsker skal flytte hit, generere, bo og arbeide i kommunen vår.

%d bloggere liker dette: