Saker vi har jobbet med og for!

Flere av sakene vi arbeider med, krever langsiktig arbeid, pågående og bred aktivitet- i forkant som underveis.
Disse sakene som ofte innehar lange linjer før noe sluttresultat foreligger, er ressurskrevende, men særs viktige at vi bruker vår tid på.

Her er noen eksempler på slike saker, hvor vi har vært “på” og det har skapt positive utfall som gagner mange.

Hurtigbåten til Son

Det er en sann glede å se båten på vei inn til/fra Son igjen!
Det har vært en lang, kompleks prosess, og dette er en typisk sak hvor sparring og formidling er avgjørende. Vi takker kommunen for at de har lyttet og sett viktigheten av å få båten tilbake i rute igjen.

Parkering i Vestby og Son
Dette er en sak som Næringsforumet har hatt aktivt på agendaen over flere år.
Dette fordi det er utrolig viktig få på plass for at man enkelt skal kunne benytte seg av tilbud i sentrum og hos detaljhandel, men hvor da p-plasser må være lett tilgjengelige. Nå arbeides det aktivt med Ørajordet i Son og man ser på regulering av gateparkering her, samt blir det en god løsning med flere p-plasser i Vestby.

Torget i Son
Aktiviteter i et sentrum er udelt positivt!
Derfor setter vi pris på at kommunen nå tenker likt som oss, og gjorde leie av torget i Son kostnadsfritt, som sikrer torghandel og øvrig aktivitet der videre.

Oversiktskart over samtlige byggeprosjekter i Vestby

Med over 6000 boenheter som bygges, så er et oppdatert oversiktskart over Vestby viktig for å vise omfang så vel som visualisering av hvordan det faktisk kommer til å se ut i sentrum innen noen få år.
Gård/grunneiere formidlet et sterkt ønske til oss om at vi tok saken videre med kommunen, og det er gledelig se at det nå ikke bare har blitt utformet et oppdatert oversiktskart, men det er utført i 3D i tillegg, så man kan gå inn på hver enkelt bygning og virkelig få et godt innblikk i hva som bygges.

Temamøter
Ellers har vi hatt rekordmange deltakere fra næringslivet på våre tema/medlemsmøter. Det sørger for gode synergieffekter, gir økt kompetanse og inspirasjon til næringslivet. Vi setter stor pris på aktiv deltakelse fra næringslivet!

Vi har gjennomført følgende felles møter dette halvåret:
– Foredrag ved Kaptein John Hammersmark ( Kompani Lauritzen), kåring av årets bedrift ( Abacus IT), nyttårscocktail
– Foredrag hos Abacus It ved Norsk sikkerhetsmyndighet
– Fellesmøte Rådhuset for gård/grunneiere og våre partnere
– Fellesmøte gård/grunneiere
– Fellesmøte Partnere
– Årsmøte
– Foredrag ved Halvor Haukerud i Motarbeider og sommeravslutning på Son Spa

I tillegg så utformer vi i disse dager en reklamefilm som skal fronte noen av de mange kvaliteter ved å bo i kommunen, som er et samarbeidsprosjekt med flere gård/grunneiere.
Vi starter også opp med egen workshop omhandlende markedsføring av egen bedrift og hvordan man kan benytte sosiale medier på best mulig måte.

Samt har vi vært på mange(!) bedriftsbesøk for å kjenne godt til pulsen i næringslivet og få et solid innblikk i hverdagen til de ulike bedrifter i sine ulike bransjer.

Vi arbeider også tett med flere aktører i tillegg til kommunen, som MNU, de øvrige næringsrådene beliggende inntil og rundt oss, Follo IPR, NHO m.fler.

Det har vært et aktivt, men godt halvår for Næringsforumet!
Nå tar vi noen feriedager og ønsker god sommer, men er aldri lengre enn en mail unna.

Riktig god sommer :)!

%d bloggere liker dette: