Workshop om organisering av opplevelsesnæringen!

I går kveld deltok Næringsforumet på workshop omhandlende mulig ny organisering av opplevelsesnæringen i Mosseregionen- som Vestby også er en del av.

Den nevnte næringen er viktig for mange, innbyggere som nye tilflyttere, for store som små.
Det ble drøftet formål, bransjegrenser, driftsmidler, “kannibalisme”, oppgavefordeling, hvem er beste utøvende aktør, øvrig organisering så vel som samarbeid og synergieffekter. Engasjementet var stort.
Prosessen skal gjennomføres i nær dialog med sentrale aktører/organisasjoner i næringslivet og i de aktuelle kommuner.

Vi var flere næringsforeninger tilstede, sammen med aktører fra kommune, MNU, IPR, Visit Greater Oslo og Moss i sentrum. Det er viktig å få frem alles synspunkter og tanker før man går videre i prosessen, og la dette speile hva som faktisk besluttes, oppstart, oppgavefordeling og organisering.

Vi ser frem til neste workshop!

%d bloggere liker dette: