Endelig- dette har vi jobbet lenge for!

Parkering i Vestby og Son har vært en viktig og prioritert sak som Næringsforumet har jobbet aktivt med over lang tid.
Vi har hatt saken oppe som eget punkt på samtlige av våre siste styremøter.

• Halvor Sørbye, daværende styreleder i VNF, har stått i spissen for arbeidet og VNF har innkalt medlemmer og partnere, men henvendt seg spesielt til gård -og grunneiere, ift. møte om udekket stort behov for parkeringsplasser i sentrum nå mens utbygging pågår og et mye omtalt Kulturkvartal skal åpnes.

Situasjonen har vært prekær om og hvis man ikke skulle kunne etablere parkering i sentrum snarlig og det etter hvert som nye bygg ble reist og stod innflytningsklare.
På et fellesmøte med kommunens prosjektledelse for sentrum kom det opp forslag om at man kunne midlertidig omregulere tomten som stiftelsen hadde for en definert periode på forslagsvis 5 år. Alle tilstedeværende stilte seg positive til et slikt utspill og resultatet kunne man lese mer om i lokalavisa i dag,
90 P-plasser!

Kommunen landet på at de kunne opprette en Parkeringsenhet som skulle være ansvarlig for å drive avgiftsbelagte plasser. Dette er et krav hvis kommunen skal avgiftsbelegge og regulere parkering på slike arealer og langs kommunale veier. Vi ser fram til at arealer i Son sentrum også blir en del av en slik driftsordning.

VNF med Halvor Sørbye i spissen, har gjort en betydelig innsats for at du, jeg og mange flere besøkende nå kan parkere enklere i Vestby sentrum, og det foran et Kulturhus som straks åpner!
Vi takker vårt medlem Stiftelsen Solås og Steinløkka som har stilt areal til disposisjon!

%d bloggere liker dette: