Sammen for Vestby!

Næringsforumet har i dag gjennomført styremøte hvor Ordfører og Rådmann har deltatt som observatører.
Dette er verdifullt med tanke på samarbeid, innsikt/deling av informasjon, og for å skape fremtidige, gode synergieffekter.

Vi fikk gjennomgått status i flere saker, og sammen drøftet hvilke saker vi kan samarbeide om fremover, og ikke minst hva slags resultat som er ønskelig å oppnå.
Vi takker Ordfører og Rådmann for at de deltok, for deres gode innspill og samarbeidsvilje- og ser frem til ytterligere samarbeid og dialog.
Det levner liten tvil om at vi skaper best når vi løfter sammen i lag, og at det skjer mest i en næringsvennlig kommune- som Vestby definitivt er!

%d bloggere liker dette: