Vi ønsker IKEA i Vestby!

Det har vært skrevet mye om IKEA og deres fremtidige planer i Vestby.
Vi i Næringsforumet synes det er udelt positivt med en etablering av IKEA grunnet nærings- og arbeidsplassveksten et slikt type varehus vil gi.

Når det gjelder matjord og jordvern, så krever reguleringsplanen at matjorda skal flyttes og opparbeides et annet sted. Det nye jordbruksarealet skal i tillegg bli dobbelt så stort. Dermed er det grunn til å tro at kornproduksjonen etter hvert vil bli minst like stor som før!

En tidligere publisert artikkel fra Faktisk.no belyser både brødmengde, prosess, fakta og påstander.
Les mer: https://www.faktisk.no/artikler/jd9rz/hvis-man-bygger-ikea-pa-50-dekar-matjord-i-vestby-blir-det-50-000-faerre-brod-hvert-ar-i-all-evighet

Faktisk.no er en ideell organisasjon som innehar en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.
Det som derimot ikke belyses i denne artikkelen er at alle kommuner trenger arbeidsplassvekst og god sysselsetting for å få nok inntekter i årene som kommer til å betale for fremtidige, økte kostnader.
En ensidig satsing på næringsutvikling vil kun føre til økt arbeidspendling i fra stedet, mens folketallet som en konsekvens av det som oftest synker.

Vi synes det derfor er flott at Vestby er en fremoverlent og næringsvennlig kommune- som ønsker IKEA velkommen!

%d bloggere liker dette: