Begrepsforvirring, formål og tydeliggjøring!

Enkelte ganger er det både fint og nødvendig å forklare.
Begrep som Næringsforening, Næringsforum, Sentrumsforening mm. blandes ofte. Desto viktigere er det at vi i Vestby Næringsforum er tydelige på hva som er vårt formål og mandat. Uten dette blir det mindre målrettet arbeid og mindre avtrykk på de saker vi faktisk skal arbeide med.

Vi kan dele formålet til Næringsforumet i to hovedområder:
1) Vi er næringslivets talerør ovenfor det offentlige og andre relevante instanser i regionen.
2) Vi er tilbyder av aktuelle medlemsaktiviteter- for våre partnere og medlemmer.

Vi er en forening som skal fremme Næringslivets interesser og fungere som en brobygger mellom det private og det offentlige. Vi skal også tilby aktuelle temamøter for våre medlemmer hvor formålet er synergieffekter med nettverksbygging og kompetanseheving. Vi arbeider ellers med flere saker på et overordnet nivå.

En sentrumsforening/handelsstandsforening og et næringsforum/næringsforening skiller seg på noen vesentlige punkter.
En sentrumsforening er ansvarlig for og skal gjennomføre aktiviteter i sentrum for detaljhandel/sentrumsaktørene.
En næringsforening arbeider mer med de overordnede og større linjer.
Dette vil like fullt gagne sentrumsaktørene ved vårt påtrykk på saker, eks. tilrettelegging av parkering for handlende til sentrum.
Næringsforeningen er også en instans for sparring, drøfting og fronting av aktuelle saker for hele næringslivet.

Begge typer foreninger er utøvende og arbeider med formål om vekst, men Næringsforumet skal arbeide mer overordnet for vekst i hele kommunen og tilrettelegging for sistnevnte.
Sentrumsforeninger arbeider som hovedregel for et avgrenset sentrum og er den utøvende part for arrangementer mm. med dette som formål.

Er du usikker på forskjellene, eller har innspill til saker du synes vi bør arbeide med, som passer vårt formål og mandat, kontakt oss!
tina.leqvamb@vestbynf.no

%d bloggere liker dette: