Anbefalinger

Dette sier våre medlemmer og partnere om oss…


Vestby Elektro-Service

«Vi er partner av Vestby Næringsforum da dette vil kunne gi oss muligheten til å aktivt påvirke og mulig bidra til videre utvikling av Vestby Kommune, samt som medlem vil vi kunne vise oss frem for annet næringsliv i Vestby Kommune. «

– Åge Grønneberg, Vestby Elektro-Service


Son Spa

«Vestby Næringsforum er en viktig arena for å samle kommunens næringsliv. Som en større reiselivsaktør i Vestby kommune er det selvskrevet at vi skal være medlem og bidra. Da kan vi påvirke hvordan vi som kommune kan tiltrekke oss enda flere innbyggere og turister, og stimulere til lokal handel.»

– Ann Jeanette Myrland, Son Spa


Son Blomster

«Vi er med for å dra nytte av felles utveksling av ideer. Synes det er flott at flere drar i samme retning. Godt å vite at vi er flere som står sammen. Opplever at det er mye ekspertise på flere felt i foreningen»

– Bente Sefring, Son Blomster


LYSTIG

«For LYSTIG var medlemskap i Vestby Næringsforum en selvfølge. Ikke bare får man et felleskap å høre til, med også bredere innsikt og stadige oppdateringer på hva som skjer i Vestby. Vestby Næringsforum ønsker å bidra til økt verdiskapning og det merkes på den nyetablerte bedriftskroppen!»

– Kate Anker-Nilssen, LYSTIG


Wessel Eiendom

«Vi ser fordelen i å knytte kontakter i vår egen og andre bransjer på en felles arena. Flere muligheter har oppstått i disse sammenhengene tidligere. Vestby Næringsforum er også en viktig sparringspartner i flere av våre prosjekter.»

– Aleksander Isaksen, Wessel Eiendom