Fullt hus på årets andre partnermøte!

Vestby Næringsforum inviterte til årets andre partnermøte på Son Spa. Det ble fullt hus med engasjerte deltakere.

Vestby Næringsforum består av 23 partnere som til sammen utgjør bærebjelken i foreningen. Hvert år inviterer Vestby Næringsforum våre partnere til å møtes for å knytte relasjoner og skape en ekstra ROI for deres satsning i foreningen. Denne uken var det klart for å årets andre partnermøte.

Son Spa har to lekre badstuer, og dette gav en perfekt anledning til å invitere møtedeltakerne til morgenbad og badstue før partnermøtet. Det ble en herlig gjeng earlybirds som møtte kl 0750 for en forfriskende start på dagen.

Makroøkonomi i usikre tider

Tusen takk til Sparebank1 Østfold Akershus for et interessant innlegg om makroøkonomi i dagens verdensbilde. Alt henger sammen med alt og det var interessant å høre hvordan verdensbildet påvirker økonomien vår- både privat og næring. Temaet skapte godt engasjement.

Fremtidens Spa hotell!

Ann Jeanette Myrland presenterte Son Spa og hvilke fokus hotellet har for fremtiden. Det var inspirerende å høre mer om hotellets fokus på bærekraft og hvilke tiltak hotellet gjør for å inkludere lokalt næringsliv og miljø i sin virksomhet. Dette er et hotell med mange muligheter!

Tusen takk til team Son Spa for fantastisk vertskap, nydelig frokost og ikke minst morgenbad.

Våre partnere

Nye styremedlemmer!

Liv Ragnhild Breivik, O. Breivik Eiendom

På årsmøte 27. april i år, presenterte valgkomiteen nytt styret for Vestby Næringsforum. Styret ble enstemmig godkjent på årsmøte. Vi takker styremedlemmer som går av, og ønsker nye styremedlemmer riktig velkommen.

Styret i Vestby Næringsforum består av 7 medlemmer som representerer næringsvirksomheter i Vestby Kommune. Valgkomiteen har hatt fokus på mangfold og en balanse mellom bedrifter fra ulike distrikter i kommunen. Dette har gitt en god dynamikk i styret med kandidater som representerer ulike sektorer i næringslivet. Styremedlemmer er partnere av Vestby Næringsforum, med unntak av Knut Aandal som representerer Visit Greater Oslo. Knut har vært en viktig samarbeidspartner i arbeidet med etablering av Opplev Vestby portalen.

Styreleder Halvor Sørbye ble gjenvalgt som styreleder, etter flere år som leder for foreningen. Halvor bidrar aktivt med styrearbeidet og har vært en viktig brikke i videreutvikling og etableringen av Vestby Næringsforum. Halvor sin kompetanse og innsikt i næringslivet i Vestby Kommune har vært en stor fordel i etableringsfasen, og vi er svært glad for at Halvor takket ja til nok et år som styreleder. Christin Werge Johansen(Vestby Storsenter), og Alexander Isaksen ( J.I. Bygg AS) går av som styremedlemmer, og vi takker dem begge for innsatsen.

Nye Styremedlemmer

Det er en glede å kunne presentere våre nye styremedlemmer Liv Ragnhild Breivik( O. Breivik Eiendom) og Jostein Lunde( Skolt Pukkverk).

Liv Ragnhild er daglig leder i O.Breivik Eiendom. Hun tiltrer som nestleder og vi er svært glad for hennes kompetanse og innsikt i lokalt næringsliv hun tar med inn i styret. Vestby Næringsforum flytter inn i lokalene til O.Breivik Eiendom, og vi ser frem til et godt samarbeid fremover.

Liv Ragnhild Breivik, O. Breivik Eiendom

Jostein Lunde er daglig leder i Skolt Pukkverk, og har erfaring fra tidligere styrearbeid med næringsforeninger. Hans innsikt og kompetanse vil bli godt mottatt i videre utvikling av Vestby Næringsforum. Vi ønsker Liv Ragnhild og Jostein riktig velkommen!

Vestbyregionen er i en spennende utvikling, og vi i Skolt Pukkverk AS ønsker å ta en aktiv del i denne. Jeg ser fram til å bidra og lære næringslivet bedre å kjenne som styremedlem i Vestby Næringsforum. Et aktivt og godt offentlig-privat samarbeid er en forutsetning for å virkelig lykkes med næringsutvikling etter min erfaring.» Jostein Lunde.

Jostein Lunde, Skolt Pukkverk

 

 

 

 

 

 

Bli kjent med vårt styret.

O.Breivik Eiendom

Skolt Pukkverk 

Vårt politiske samarbeid er viktig!

Vestby Næringsforum inviterte til årets første samarbeidsmøte med gruppelederne av alle politiske partier i Vestby Kommune. Dette har blitt en viktig arena for samarbeid på tvers av politikk og næringsliv.

For anledningen inviterte vi Mosseregionens Næringsutvikling til å delta på møtet for å styrke samarbeidet vårt, og informere om rollefordelingen mellom Vestby Næringsforum og MNU. Samarbeidet vårt skaper flere muligheter for våre medlemmer, og vi utfyller hverandres roller for Vestby Kommune. Dette vil skape et godt grunnlag for videre utvikling av et bærekraftig næringsliv i kommunen.

Dagens agenda bestod av 3 punkter:

  1. Det grønne skiftet- hva betyr dette for næringslivet i Vestby Kommune?
  2. Hva betyr samarbeidet med MNU?
  3. Handel og reiselivsplanen, og Opplev Vestby- hva skjer videre?

Det ble gode diskusjoner og innspill i møtet, og enighet om at Opplev Vestby bør prioriteres i kommunen. Portalen er non-profit, og det er viktig å forstå hvilken rolle portalen har for besøkende og beboerne.

Tusen takk til Yngvar Trandem fra MNU og Åshild Marie Fagerjord fra Vestby Høyre som stilte på møtet i dag, sammen med styreleder Halvor Sørbye og daglig leder Annie Korsmo. Vi inviterer til nytt møte over sommeren, og håper da flere gruppeledere har anledning til å delta. Vi gleder oss!

 

Bli medlem av Vestby Næringsforum

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Samarbeidsmøte

mai 11 @ 14:30 16:00

 

VNF inviterer gruppelederne fra lokale politiske partier til samarbeidsmøte.

Dette er et initiativ VNF lanserte i fjor, og møtet er blitt en viktig arena for dialog og kunnskaps deling. 

Alle gruppeledere i Vestby Kommune har mottatt personlig invitasjon.

Vestby Næringsforum

90779473

Vestby Næringsforum kontorlokaler

Kleverveien 3
Vestby, 1553

VNF har levert klimaregnskap!

Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

VNF leverer for første gang eget klimaregnskap. Dette gjør vi for å bidra i fellesarbeidet med å redusere klimautslipp i norsk næringsliv.

I begynnelsen av året ble VNF partner av Klimapartnere Viken. Som partner er vi forpliktet til å levere et årlig klimaregnskap som skal bistå oss i vårt interne arbeid knyttet til å redusere vårt klimautslipp.  I prosessen med å levere et klimaregnskap, oppdaget vi ulike områder som vi kan bruke for å påvirke våre valg. Dette omfatter alt fra innkjøp, samarbeidspartnere til hvordan vi gjør små klimavennlige valg i hverdagen.

Dette er første året vi leverer et klimaregnskap, og vi har ingen tidligere år å sammenligne oss med. Til neste år, vil vi kunne se en utvikling i hvordan vi jobber klimavennlig. Det gleder vi oss til!

I tillegg, vil det være interessant å se hvor mange lokale varsomheter vi har kunnet påvirke i vårt felles arbeid med å sertifisere oss som Miljøfyrtårn. Dette arbeidet blir vårt pilotprosjekt, og en forpliktelse for  VNF som partner i Klimapartnere Viken.

 

Les mer om vårt arbeid som Klimapartner. 

Klimapartnere Viken 

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Årsmøte er godkjent!

Vestby Næringsforum samlet denne uken medlemmer til årsmøte og kunne oppsummere et godt år for foreningen.

Årsmøte ble åpnet av styreleder Halvor Sørbye, som også ble valgt til møteleder.
Gjennomgangen av Årsrapporten viste en god utvikling for Vestby Næringsforum og foreningen har et godt fundament for videre vekst. Foreningen har fokusert på et stabilt aktivitetsnivå og økt synlighet i det lokale næringslivet. Dette har gitt gode resultater i form av flere medlemmer, partnere og sterkere posisjon i kommunen vår.

Årsregnskapet ble godkjent.

Budsjettet for 2022 viser en økning i kostnader som samsvarer med en ansettelse av 100% stilling for ny daglig leder. Inntektene forventes å øke, og årsmøte opplever budsjettet som et realistisk budsjett i samsvar med foreningens utvikling og fremtid. Budsjettet som ble fremlagt av styret, ble godkjent.

Det var flere styremedlemmer som stod på valg i år. Valgkomite som har bestått av Fred Inge Thomassen(leder), Gunvald Andersen og Hilde Feragen presentere følgende forslag til nytt styre:

Halvor Sørbye- leder 1 år
Liv Ragnhild Breivik- nestleder 2 år
Jostein Lunde, styremedlem 2 år
Hanne Gundersen Tjelland- styremedlem 1 år
Knut Aandal- styremedlem 1 år
Ann Jeanette Myrland- varamedlem 1 år
Terje Baardseth- varamedlem 1 år

Vi benytter anledningen til å takke styremedlemmer Christin Werge Johansen og Alexander Isaksen for deres innsats som styremedlemmer hos Vestby Næringsforum, og ønsker nye styremedlemmer riktig velkommen. Nytt styret ble godkjent av årsmøte.

Det var ingen innkommende saker til behandling, og møtet ble hevet kl 16:00.

 

Om oss

Bli medlem

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Vi har ansatt ny daglig leder!

Vestby Næringsforum har ansatt ny daglig leder!
Prosessen med å ansette en ny daglig leder har vårt pågående siden midten av mars, og det var mange gode kandidater som viste sin interesse for stillingen.

Vestby Næringsforum engasjerte styreleder Halvor Sørbye, styremedlemmer Liv Ragnhild Breivik og Ann Jeanette Myrland, og daglig leder Annie K Korsmo i ansettelsesprosessen.

Etter en vurdering av kandidatene, satt vi igjen med 3 toppkandidater vi ønsket å ta med videre i prosessen. Da intervjurundene var gjennomført, og kandidatene hadde presentert sine caser, var vi ikke i tvil.

Vestby Næringsforum har gleden av og informere om at vi i dag har signert avtale med ny DL i Vestby Næringsforum. Hun heter Tina Leqvam og tiltrer i en 100% stilling fra 1.juni. Tidligere veldig relevant erfaring med 5 år i Gjøvikregionens Næringsråd med hovedansvar for oppstartsbedrifter og gründere, men også mot større medlemsbedrifter av internasjonalt format, prosjektledelse steds- og byutvikling samt Retail, regionutvikling, foredrag og arrangør av work-shops, nettverksbygger og markedsføring.

Tina har siden drevet egen markedsføringsvirksomhet rettet mot boligmarkedet i tillegg til butikkledelse, estetikk og SoMe, organisasjonsutvikling, merkevarebygging, forretningsutvikling og prosjektledelse.

Jeg innehar et sterkt ønske om å øke Vestbys relevans, lokalt som regionalt. Det kommer til å kreve en solid innsats og tilstedeværelse, samt langsiktighet i arbeidet som skal gjøres. Vi må jobbe smart, men også gjøre hverandre smartere. Ledelse handler om å motivere andre mennesker, samt tørre vise handlekraft.
Med aktuell kompetanse fra næringsarbeid, privat så vel som offentlig sektor, et sterkt engasjement og med en god dose utholdenhet, tar jeg med glede (og ydmykhet) fatt på dette arbeidet. Håper eksisterende så vel som nye medlemmer tar turen innom meg, og gjerne før jeg rekker komme innom dere.
For som Rosemary Brown en gang sa » Før alle av oss har oppnådd målene, har ingen av oss oppnådd noe»»
Tina Leqvamb

Vi ønsker Tina riktig velkommen til team Vestby NF fra 1.juni.

Tina Leqvamb

Riktig God Påske!

Photo by Giftpundits.com on Pexels.com

God påske!

Vi er godt i gang med året, og dagene fylles med møter og aktiviteter. Det har utvilsomt vært en spennende utvikling for vår organisasjon. Vi er nå klare for fridager med venner og familie, og vi ønsker våre medlemmer, samarbeidspartnere og følgere en riktig god påskeferie.

Vestby Næringsforum planlegger flere aktiviteter fremover, og vi gleder oss til å treffe våre medlemmer på våre møteplasser.

Gå ikke glipp av vårt årsmøte den 27 april. Øvrige aktiviteter finner du i vår aktivitetskalender. Vi legger ut fortløpende nye arrangementer.

Riktig god påske alle sammen!

 

Grønn Omstilling i Næringslivet

Vestby Næringsforum opplever økte krav på å redusere klimautslipp og forsterket fokus på bærekrafts arbeid i norsk næringsliv. Den grønne omstillingen er kommet for å bli. Utfordringen er å få med seg hele næringslivet i prosessen. Dette vil VNF gjøre noe med!

Medlemmer av Vestby Næringsforum var samlet denne uken til møte på Ramme Fjordhotell for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan jobbe med en grønnere omstilling i næringslivet. For anledningen var Klimpapartnere Viken, Greencore og lokale politikere invitert til å delta på møtet.

Klimapartner

I år ble Vestby Næringsforum partner i Klimapartner Viken, og inviterte derfor Klimapartner Viken til møte for å fortelle om hvordan de bistår bedrifter i arbeidet med å redusere sitt klimautslipp. Som partner har vi tilgang til kunnskap og nettverket til Klimapartner Viken, og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom det er behov for bistand i arbeidet med å komme i gang.

Det er ingen tvil det er flere sertifiseringer som tilbyr en merkevareordning innen ulike bransjer. VNF har utpekt Miljøfyrtårn som «lavt hengende frukt» for å komme igang med arbeidet. Ida Sofie driver Greencore deltok for å informere våre medlemmer om prosessen med å bli sertifisert. Visste du at det er kun 22 bedrifter i Vestby Kommune som er Miljøfyrtårnsertifisert? Dette vil vi gjøre noe med.

Politikk

Vi lykkes ikke med å nå våre klimamål dersom politiske partier og næringslivet ikke samarbeider. Vestby Kommune er en nærings vennlig kommune, men vi opplever behov for en tydeligere strategi eller plan for å styrke arbeidet med det grønne skiftet i næringslivet. Dette omhandler alt fra økt kildesortering, økt kollektiv transport tilbud, følge opp klimaplanen og jobbe tettere sammen. I møtet deltok Kjell Meek( SV) og Magne Klan(MDG), og vi er glade for engasjementet våre politikere viste i dag.

F.V: Kjell Meek (SV), Annie K. Korsmo ( VNF), Magne Klan (MDG)

Deler erfaring

Vi inviterte våre medlemmer til å dele sine erfaringer med det grønne skiftet. Kjersti Bakke fra vår partner Dikom, holdt en meget interessant presentasjon. Der lærte vi at selv en webside kan bli grønnere! I arbeidet med å miljøsertifisere Dikom har de finnet en ny bedriftsmodell, blitt konkurransedyktige, styrket sin organisasjon, og tatt et bevisst valg for å skape en bedre fremtid for neste generasjon.

Deltakerne delte også erfaringer med å finne en passende sertifisering, ulempene med for mange ulike sertifiseringer, kostnaden rundt en grønn omstilling, manglende tilrettelegging for å kunne ta grønne valg, og viktigheten med å starte arbeidet. De som ikke henger med- vil henge utenfor!

Kjersti Bakke fra Dikom AS

Grønnvasking

Det er ikke lenger tilstrekkelig å si du jobber med bærekraft. Nå er det kun handling via en strategi og sertifisering som må til. Dette har flere av våre medlemmer opplevd, og VNF vil nå tilrettelegge for at flere bedrifter skal kunne sertifisere sin virksomhet, kutte klimautslipp, jobbe bærekraftig og bli konkurransedyktig. Vi vil i neste ledd arrangere en felles Miljøsertifisering. Følg med!

Møte avsluttes med nydelig lunsj hos Ramme Fjordhotell

Tusen takk til Ramme Fjordhotell for nydelig mat og møtelokal i vakre omgivelser.

Våre medlemmer
Bærekraft