Vi står sammen om å utvikle næringslivet i Vestby Kommune!

Som næringsforening med formål om å utvikle lokalt næringsliv, er vi avhengige av et godt samarbeid med våre lokal politikere. Denne uken gjennomførte vi årets første av to møter med gruppelederne i Vestby poltikken. Sammen skal vi lykkes!

BV; Jan-Henrik Palnes( H), Erlend Larsen (V)
FV; Annie K Korsmo(VNF), Trond Finstad( AP), Christian Aschjem (SP), Marita Kristiansen(MDG), Kjell Meek(SV) og Halvor Sørbye (VNF)

Tidligere i vår, gjennomførte Vestby Næringsforening møte med politiske gruppeledere i Vestby Kommune. I møtene ble det avdekket et behov for tettere samarbeid mellom politiske partier og næringsforeningen i Vestby Kommune. Initiativet om å invitere til et samarbeidsmøte to ganger årlig, ble svært godt mottatt.

En slik uformell arena åpner for en god samtale mellom politikere og næringslivet om utfordringer de kan ha i kommunen og hvordan de opplever de bestemmelser og retningslinjer som vi vedtar gjennom perioden. En næringsforening som da på vegne av flere aktører kan samle tanker og ideer som en felles front, legge frem forslag til nye områder for nærig og bolig og så presentere det på denne måten, det vil gi oss en veldig god ide hvor utviklingen er ønsket.

Jan-Henrik Palnes, Vara gruppeleder, Vestby Høyre

Viktige tema på agenda

Vi startet møte med en introduksjon av Vestby Næringsforum for å gi våre lokale politikere innsikt i hva vi gjør og hvilket fokus vi har fremover. Deretter løftet vi frem saker som VNF mener er viktig for politiske beslutningstakere å bli informert om som berører lokalt næringsliv.

  • Behovet for å definere sentrum i forhold til 80/20 regelen i Vestby Kommune
  • Behovet for å arbeidet med å fjerne skillet mellom fase 1-2-3 i utbygging av Vestby Sentrum
  • Behov for opprydning/revisjon av bestemmelser i kommuneplanen
  • Oppdatere kommunens tabell over boligutbygging i Vestby Kommune.
  • Behov for bedre kollektiv tilbud fra Vestby sentrum til næringsparkene.
  • Det grønne skiftet i næringslivet, og fokus fremover.

I tillegg informerte vi om ulike høringer og næringslivssaker Vestby Næringsforum blir involvert i.

Det var et nyttig og spennende møte. For oss politikere er det viktig med tett og god dialog med næringslivet. Jevnlige møter med Vestby næringsforum er viktig for å skape økt interesse for næringslivet i Vestby, noe som igjen vil være til det beste for innbyggerne våre. Ser frem til et bra samarbeid.

Trond Finstad, Gruppeleder Vestby AP

Sammen skal vi lykkes!

Det var felles enighet om at disse møtene er viktig fremover. Det er ønskelig fra politiske partier at Vestby Næringsforum tar rollen som talerør for lokalt næringsliv, og dermed fremmer saker som er viktig i arbeidet for at Vestby Kommune skal fremstår som en av de mest attraktive kommunene for næringslivsetableringer og næringsutvikling. Det ble foreslått ulike tiltak som foreningen kan gjøre som vi nå vil ta tak i.

Vi er alle opptatt av at næringslivet i Vestby Kommune skal lykkes og utvikles. I dag prioriterte våre politikere å samles, og jeg opplever dette som et sterkt signal på viktigheten av samarbeidet fremover. Takk til for godt møte!

Annie K Korsmo, Daglig leder VNF

Gruppeledere politiske partier i Vestby Kommune
Våre fokusområder
Bli medlem

Hva betyr bærekraft for vårt lokale næringsliv?

Endringer skaper vind i seilene!

De nye retningslinjene for lokalt smittevern gir vind i seilene for lokalt næringsliv. Dette er et svært positivt tegn for gjenåpning av næringslivet, og ikke minst normalisering av samfunnet.

Kick-off til høsten!

Nå kan 100 personer treffes innendørs ved henviste sitteplasser, og 200 personer kan samles til utendørs arrangement med henviste sitteplasser. Våre medlemmer står klare for å ta imot bedrifter i tiden fremover som ønsker å samle sine kollegaer for en kick-off til høsten.

Son Spa Hotel

Vestby Kommune har mange flotte arena som kan benyttes for å arrangere en kick-off eller samling for bedrifter. Bedrifter oppfordres til å benytte seg av det lokale næringslivet som kan skreddersy det meste innen vår innholdsrike kommune. Ta en titt på Opplev Vestby for inspirasjon og ytterligere informasjon om opplevelsessted, restaurant eller overnatting.

Vi håper virksomheter som planlegger en kick-off eller arrangement til høsten benytter seg av våre lokale næringslivsaktører for å skape en ekstra hyggelig gjenforening etter sommeren. Det er svært viktig vi i tiden fremover støtter lokale aktører som har vært hardt rammet det siste året.

Book ditt arrangement i Vestby i dag!

Annie Kristi Korsmo

Våre medlemmer
Lokale smittevernstiltak

Parkeringssituasjonen i Son sentrum bekymrer næringslivet

Næringslivet i Son sentrum er bekymret over manglende parkeringsplasser for næringslivet. Dette gjelder spesielt i møte med kommende høysesong og Vestby Næringsforum ber Vestby Kommune komme på banen.

Trangt om plassen

Vestby Næringsforum har mottatt bekymringsmelding fra lokalt næringsliv tilhørende området rundt Havnegata i Son sentrum. Næringslivet opplever manglende parkeringsplasser i sentrum, og er bekymret over hvilken konsekvens dette kan ha dersom kundene ikke kommer til.

Det er flere tilflyttere til Son, og i fjor var det ingen tvil flere besøkende til Son under årets Norgesferie. Dette skaper ekstra pågang på de få parkeringsplassene som finnes i sentrum.

4 timers parkering

Vestby Kommune har regulert Havnegata til en 4 timers parkering, men dette er ikke iverksatt i praksis. Næringslivet opplever dermed få tilgjengelige parkeringsplasser til besøkende og kunder. Det er til og med blitt registrert biler som står parkert igjennom hele sesongen langs kaien ved Kiwi i Son. Parkeringsplassen er ikke langtidsparkering, men mange benytter seg av denne plassen, spesielt i høysesongen.

Oppfordring til beboere og besøkende i Son Sentrum

Bruk langtidsparkeringen ved Ørajordet, og bruk beboerparkeringen på taket ved Kiwi i Son Sentrum. Dette hjelper mye! Vestby Næringsforum har tidligere i år kontaktet Vestby Kommune for en redegjørelse av parkeringsvedtaket i Havnegata, i påvente av svar. Vi håper Vestby Kommune kan gi tilbakemelding slik at vi kan forbedre parkeringssituasjonen ved Son Sentrum.

Det er viktig informasjon om tilgengelige parkeringsplasser skiltes godt fra veien og innkjørsel til Son sentrum. Da vil flere kunne benytte seg av tilbudet som finnes, men som gjerne ikke er klart over dette.

Hva med å starte en sykkel-til-jobb aksjon for beboere i Son som også jobber i Son?

Det er bekymringsfullt! Vi håper Vestby Kommune svarer vår bekymringsmelding og at vi sammen kan tilrettelegge for bedre vilkår for næringsdrivende i Son Sentrum, og bedre fremkommelighet og sikkerheten for alle som ferdes der.

Annie K Korsmo

Bli medlem
Kontakt oss
Vestby Kommune

Vil du jobbe i Vestby? Se her!

Photo by Vojtech Okenka on Pexels.com

Nå er drømmejobben kun er klikk unna! Har du lyst til å jobbe i en av Norges kommune i størst vekst? Bare se hva som rører seg av jobb muligheter i Vestby Kommune!

Mange bedrifter vokser og etablerer seg i Vestby Kommune. Dette gir spennende jobb mulighet for mange, og et lite søk på Finn.no viser at det er over 200 utlyste stillinger i Vestby Kommune.

206 ledige stillinger i Vestby Kommune pr 26.05.2021

Kommunens totale areal er på 133 km2. Med næringsområdene på Verpet og Deli Skog, dobbeltsporet jernbane, firefelts motorvei (E6) og nærhet til fjord og flyplass, fremstår Vestby kommune som en av de mest attraktive kommunene for næringslivsetableringer og næringsutvikling.

Vestby Kommune

Ledige stillinger

Vestby Kommune er en næringskommune, og vil oppleve en stor vekst de nærmeste årene. Dette gir positive ringvirkninger for lokalt næringsliv. Vestby Næringsforum vil fremheve følgende muligheter hos noen av våre medlemmer:

En god CV er viktig

En god CV og søknad er viktig i en jobbsøknadsprosess. Trenger du tips til å skrive en CV og søknad? Sjekk ut websidene til NAV.

Det et også mulig å benytte seg av ulike portaler som tilbyr gratis maler til CV og søknader. Her er ett eksempel. Husk det er enkle maler for CV og søknader tilgjengelig via Microsoft Word- helt gratis.

Er du medlem og ønsker å dele en utlysning med oss? Ta kontakt. Lykke til!

Bli medlem

Hva betyr bærekraft for vårt lokale næringsliv?

Photo by Polina Tankilevitch on Pexels.com

Det er ingen tvil ordet bærekraft er på agenda hos de fleste virksomheter og kommuner. Vi hører om viktigheten av å jobbe bærekraftig i media, og stadig nye handlingsplaner blir presentert med bærekraft i fokus. Men hva betyr dette?

Vi må samarbeide

Vestby Næringsforum har identifisert Bærekraft som et av våre fokusområder. Vi skal gjøre vårt for å kunne bistå og bidra til et bærekraftig næringsliv og utvikling i vår kommune. Dette er ingen enkel oppgave, og det kreves samarbeid på tvers av kommunen.

Arbeidet innen bærekraft må være åpent og mangfoldig. Det er ingen fasit på arbeidsmetode, men det viktigste er å være tydelig innenfor sin egen virksomhet og kommune på hvordan alle skal nå fellesmålene, og ha en god plan- og styringsverktøy.

FN sine 17 bærekrafts mål

FN sine 17 bærekrafts mål er blitt grunnpilarene for mange virksomheter. Men hva betyr dette for din bedrift? Vestby Næringsforum deltok nylig på et seminar med Viken Fylkeskommune, og der ble det i et av innleggene lagt vekt på viktigheten av å identifisere hvilke av de 17 målene som er identifiserbart med din virksomhet eller kommune.

Alle kan ikke gjøre alt, men vi kan alle gjøre noe. Dette tror jeg er viktig å ha i bunn når grunnpilarer skal identifiseres for sin egen virksomhet. Det er forskjell på kommuner og virksomheter, og her er det viktig å ikke gape over for mye i starten.

Annie Kristi Korsmo

Vestby Kommune er en svært viktig samarbeidspartner for videre arbeid innen å utvikle en bærekraftig næringsutvikling.

Vestby skal være en kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og naturopplevelser. Kommunen skal legge til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige prinsipper.» 

Utdrag fra Kommuneplan 2019-2030

Vestby Næringsliv setter bærekraft på agenda hos våre medlemmer fremover der vi skal:
-Sette bærekraft på agenda i våre møter
-Dele våre erfaringer innen bærekrafts arbeid
-Dele gode eksempler
-Knytte nettverk innen bærekrafts utvikling
-Opprette en felles plattform for våre medlemmer å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Inspirasjon og tips

Som næringsdrivende i Vestby Kommune og Viken Fylkeskommune, er det flere steder å kunne innhente inspirasjon for eget arbeid innen bærekrafts fokus og utvikling.

Viken Kommune har en egen side der de deler hvordan de jobber med bærekraft. Dette kan du lese mer om her.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har en rekke tips og råd til hvordan din arbeidsplass og virksomhet kan jobber mer bærekraftig.

silhouette photography of group of people jumping during golden time

Uansett hvordan din virksomhet jobber innenfor bærekraft, er det viktig å huske på at målene er deres, ikke FN sine! Og sammen står vi sterkere i arbeidet med å skape en bærekraftig næringsutvikling med positive ringvirkninger for bo- og nærmiljø.

Vi vil gjerne dele gode historier fra lokalt næringsliv og bærekrafts arbeid. Har du en historie å dele, hører vi gjerne fra deg.

Kontakt oss

Bli medlem

Gi ungdommer sommerjobb!

Photo by Ivan Samkov on Pexels.com

Tidligere i år lanserte Vestby Kommune en mulighet til å søke sommerjobb i Vestby Kommune. Tilbudet var rettet mot ungdommer fra 15 år, og det viste seg at responsen ble overveldende positivt mottatt.

Ungdommer er ikke late!

Mange ungdommer vil jobbe. Det er tydelig på antall søknader mottatt. Nå mangler kommunen nok arbeidsplasser, og ber næringslivet om assistanse.

Nå har lokalt næringsliv muligheten til å stå frem, og bistå i arbeidet med å gi ungdommer sommerjobb. Dette fortjener de!

Annie Kristi Korsmo

Regjeringen gir støtte!

Nå kan lokale virksomheter som ønsker å gi lokale ungdommer jobb, motta støtte.
Regjeringen har innført en tilskuddsordning til arbeidsgivere som tar inn unge arbeidssøkere fra Nav i en fire ukers sommerjobb. Tiltaket skal bidra til at flere unge får verdifull arbeidserfaring og styrker sine muligheter på arbeidsmarkedet. Tiltaket er aktuelt for personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av Nav at de har behov for arbeidsrettet bistand.

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet fra Nav dekker 50 prosent av lønnen til deltakere under 30 år i inntil fire uker. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker Nav 75 prosent av lønnen.

Tilskuddet beregnes på grunnlag av faktisk stillingsprosent og utbetalt lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene, og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon. Overtidsbetaling og andre variable tillegg dekkes ikke av tilskuddsordningen.

Det gis ikke slikt tilskudd til enheter i et foretak som har permitterte.

Varighet

Tilskudd til sommerjobb kan gis i inntil fire uker per deltaker. Tiltaket kan gjennomføres i perioden fra 1. juni til og med 31. august. Nav kan unntaksvis godkjenne sommerjobb utenfor denne perioden.

Hva kan du forvente som arbeidsgiver?

Tilskudd til sommerjobb er en støtteordning for deg som arbeidsgiver. Deltakeren på tiltaket ansettes i midlertidig stilling på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Deltakeren skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i virksomheten.

Det inngås en avtale mellom arbeidsgiveren, Nav og deltakeren, som avklarer varighet, tilskuddssats og formål med tiltaket. Det blir opprettet et kontaktpunkt i Nav og på arbeidsplassen med ansvar for oppfølging.

Nav kan i tillegg gi tilskudd til tilrettelegging eller mentor.

Hvordan komme i gang

Avtale om tilskudd til sommerjobb må inngås før oppstarten av tiltaket.

Det er veilederen hos Nav eller du som arbeidsgiver som oppretter avtalen. Hvis Nav oppretter den, deles avtalen med deltakeren og deg som arbeidsgiver via en lenke du får tilsendt. Du kan også logge deg på Min side – arbeidsgiver for å se avtaler som er opprettet av Nav eller opprette en avtale selv. 

Tilgangen til avtalen styres gjennom Altinn. Personer som skal representere arbeidsgiveren må på forhånd ha blitt tildelt enkelttjenesten “Avtale om sommerjobb”. 

Alle tre parter må godkjenne avtalen før tiltaket kan settes i gang. Nav-veilederen godkjenner avtalen til slutt.

Dere kan melde interesse for å tilby sommerjobb via dette kontaktskjemaet. Dere kan også ta kontakt med markedskontakten i ditt fylke.

Arbeidsgivertelefonen er tilgjengelig på 55 55 33 36 mellom kl. 09.00–15.00 (hverdager)

Det er svært positivt at regjeringen tilbyr støtte til bedrifter som gir ungdommer sommerjobb. Vi håper dette motiverer flere bedrifter til å benytte seg av denne muligheten.

Annie Kristi Korsmo

Les mer om tilskuddsordningen til sommerjobb her.

Bli medlem.

Son Suvenir

I dag finnes det ingen suvenir å kjøpe som et hyggelig minne fra et besøk i Vestby Kommune. Dette vil Vestby Næringsforum gjøre noe med! Vi skal ha fokus på lokal handel og reiseliv, og som et ledd i utvikling av prosjektet vårt Opplev Vestby, ønsker vi nå å starte et prosjekt om å produsere en suvenir. I første omgang vil vi fokusere på Son, og deretter er målet å kunne produsere suvenir til Hølen, Hvisten og Vestby. Dette har vi troen på.

Det er viktig å fremheve lokal handel og produksjon, og etter å ha blitt tipset at elevene på Vestby Videregående Skole har en egen linje som produserer varer, syns vi dette var en perfekt mulighet å undersøke nærmere.

Samarbeid med Vestby VGS

Vi kontaktet rektor Britt Marie Helle vedørende et ønske om et samarbeid med skolen, og forklarte kort om prosjektet vårt. Responsen var positiv, og skolen synes dette var et kjempespennende prosjekt.

Nå er det ikke lenge til sommeren, og det hadde vært veldig gøy å få produsert en suvenir som kunne blitt solgt i Son allerede i sommer. Det var bare å slenge seg rundt. Heldigvis er hele gjengen på salg, service og reiselivslinjen VG1 kjempe fleksible, og vi ble meget imponert over hvor fort de fikk til en løsning.

Det er viktig for oss å involvere elever, beboere og næringslivet i denne prosessen. Vi vil gjerne tilby en lokal suvenir produsert lokalt av elevene, men hva skulle de produsere? Vi lanserte dermed en spørreundersøkelse via Son i Sentrum siden på Facebook. Resultatet ble overveldende, og vi fikk mange gode forslag. I denne omgangen «vant» forslaget om en kopp, etterfulgt av forslaget om et handlenett. Vi besluttet dermed i denne prosessen å produsere en kopp. Hensikten er å produsere et minne som har nytteverdi, og som står i stil med vårt fokus på bærekraft.

Annie K Korsmo fra Vestby Næringsforum presenterer prosjektet for elevene.

Hva skal illustrasjonen være?

Nå trenger vi en illustrasjon. Vi syns elevene på VG1 skulle få mulighet til å komme med forslag på illustrasjon, og lanserte en konkurranse for elevene onsdag 12 mai. Elevene fikk 3 timer på å lage en illustrasjon til en Son Suvenir. Elvene var kjempeflinke, og vi ble svært imponert over alle kreative forslag som ble presentert. Vinner illustrasjonen er automatisk med videre i hovedkonkurransen.

Vi ønsker å tilby et hyggelig minne fra et besøk i Son. Dette ønsker vi å få til via lokal produksjon og lokale illustrasjoner.

Vinnermotivet fra elevene ved Vestby VGS «Captain Soon»

Konkurranse om å tegne en illustrasjon

Vi er nå på jakt etter en illustrasjon som skal trykkes på Son Suveniren, og som skal representere Son som et hyggelig minne.

Konkurransen er åpen for alle, og det er fritt valg av farge, motiv eller illustrasjon. Deretter trykkes vinner illustrasjonen på en kopp.

Konkurranseregler:

-Illustrasjon kan lages digitalt eller for hånd
– Illustrasjonen må kunne relateres til Son
-Dersom den tegnes for hånd må den scannes og sendes digitalt ved innlevering.
– Frist SØNDAG 23 MAI kl 1700
– Ditt bidrag sendes til korsmo@vestbynf.no

Vinnerbidraget velges av en jury bestående av:
Tom Anders Ludvigsen, Ordfører Vestby Kommune
Ellen Marie Skaflestad, Leder Vestby Kunstforening
Annie K Korsmo, Leder Vestby Næringsforum
Kristin Marie Morthen Sandvik, Lærer Vestby Videregående Skole

Vinneren kåres 25 mai, får sitt bilde trykket på Som Suvenir 2021.

Takk til alle som bidrar med å få til Son suveniren 2021.

Bli medlem
Lokal handel

Årsmøte 2021

Årsmøte Vestby Næringsforum 2021

I overkant 20 av Vestby Næringsforum sine medlemmer deltok i dag på vårt digitale årsmøte. Vi er svært glade for fremmøte og engasjement våre medlemmer viser, og det var veldig hyggelig at ordfører Tom Anders Ludvigsen tok seg tid til å delta på vårt årsmøte.

Styreleder Halvor Sørbye ledet møte, og gjennomgikk årsmøte til de fremmøtte. Årsregnskapet 2020 og budsjett 2021 ble presentert av daglig leder Annie K Korsmo, som ble godkjent av årsmøte.

I år var det flere av våre styremedlemmer som stod til valg, og det var positivt mottatt at de fleste ønsket å stille til gjenvalg. I tillegg ble Terje Baardseth fra Active Group valgt til vara medlem, og hans engasjement vil bli godt mottatt i tiden fremover.

Ny valgkomite ble presentert som ble utvidet til 3 deltakere; Fred Inge Thomassen fra Brødrene Thomassen Bygg, Gunvald Andresen fra Dagu og Hilde Feragen fra Superprint.

Riktig God Påske

Photo by Giftpundits.com on Pexels.com

Vi nærmer oss påskeferie, og for mange byr årets påskeferie på alternative og kreative løsninger. For andre gang opplever Norge en påskeferie utenom det vanlige påvirket av smittevernstiltak. Mange reiselivsdestinasjoner hadde håpet på en etterlengtet periode med gode inntekter, dette uteble. Mange hadde håpet på å kunne se familie og venner igjen- dette uteble også. Kanskje påsken ble ikke helt som planlagt. Men det finnes lyspunkter! Vi er ett steg nærmere slutten på pandemien. Flere og flere blir vaksinert, og vi vil etter hvert oppleve færre smittetilfeller.

I tillegg går vi mot lysere tider, der vi kan møtes ute, nyte solen og treffes i naturen. Det blir bra igjen!

Uansett hvilke planer du har for påsken, benytt tiden til å lade batterier, se påskekrim, spis sjokolade og gå på påskeegg jakt.

Staycation?

Planlegger du å være hjemme i år, så vil vi anbefale å benytte deg av mange flotte turområder og unn deg en hyggelig opplevelse med takeaway til lunsj i det fri. Besøk oss gjerne på www.opplevvestby.no for å bli kjent med lokale opplevelser i ditt nærområde. Her er noe for alle!

Ønsker alle en riktig god påske!

white eggs in brown nest
Photo by Alizee Marchand on Pexels.com

Lokalt næringsliv tilbyr Klikk&Hent eller Ring&Hent!

Nye smittevernstiltak som ble iverksatt 16 mars 2021, har tvunget mange virksomheter til å tenke nytt eller omstille seg for å kunne opprettholde drift og skape inntekter. Mange virksomheter måtte stenge dørene sine eller omstille drift, og tilby nå alternative løsninger som Klik&Hent, og Ring&Hent.

Klikk og Hent

Dette betyr du kan bestille varer og tjenester vi virksomhetens egen webside, ved å klikke på varer som da blir klargjort for henting. Kundene henter varene utenfor butikken etter avtale.

Ring og Hent

Virksomheter som ikke har egen netthandel eller webside, tilbyr tjenesten ring&hent. Dette betyr kundene ringer direkte til butikken og bestiller varer. Varene leveres da utenfor butikken som avtalt.

Takeaway

Serveringssteder har kun mulighet til å tilby takeaway. Dette betyr kundene kan bestille takeway eller komme innom for å bestille takeaway. Det er ikke tillatt for spisegjester å sitte inne i lokalene.

Det er viktig å fremheve lokalt næringsliv som tilbyd disse tjenestene, og vi oppfordrer alle i Vestby Kommune til å handle lokalt.

Annie Korsmo

De nasjonale smittevernstiltakene betyr følgende konsekvens for næringslivet i Vestby Kommune:

Vestby Næringsforum har fremhevet våre medlemmer som tilbyr Klikk&Hent og Ring&Hent, og oppfordrer alle til å støtte lokalt næringsliv i denne vanskelige tiden.

Hva kan du gjøre?
-Handle blomster hos blomsterhandleren som er åpent.
-Bestille takeaway hos serveringssteder som fremdeles holder åpent.
-Unn deg nystekt brød og bakevarer hos bakeriet som holder åpent.
-Undersøk om din lokale aktør holder åpent- ring dem uansett.
-Bestill bord hos et lokalt serveringssted i sommer og i høst.