VNF utvider vår digitale plattform

Photo by Pixabay on Pexels.com

Vestby Næringsforum skal være synlig der våre medlemmer er, og dette blir viktig for videreutvikling av Vestby Næringsforum fremover.

Vestby Næringsforum opplever en etterspørsel av kommunikasjon mellom medlemmer for å kunne øke nytteverdien i samholdet vår organisasjon skal tilrettelegge for våre medlemmer.

Det finnes i dag ulike plattformer å nå sine medlemmer, og Vestby Næringsforum har valgt å være tilgjengelig for våre medlemmer på digitale plattformer som vi opplever er viktig for våre medlemmer.

I dag lanserer vi Facebook gruppen Vestby Næringsforum- nettverk for våre medlemmer og partnere

Vestby Næringsforum er sammensatt av tidligere Son Næringsforening og Vestby Bedriftsforum, og det finnes i dag flere digitale plattformer som tidligere har vært i bruk. Vi ser de nåværende plattformene har ulike opphav og oppgave, og vi ønsker nå å samle kommunikasjon med våre medlemmer på ett sted. Vi opplever virksomheter i Vestby Sentrum har synergier med opplevelser og behov som virksomheter i Son Sentrum, og oppretter nå denne gruppen for å styrke vår visjon om å være et bindeledd for næringslivet i hele Vestby Kommune.

Gruppens formål er å tilrettelegge en digital arena for Vestby Næringsforum å dele informasjon og aktiviteter med våre medlemmer, men også for å tilrettelegge en arena hvor våre medlemmer kan kommunisere med hverandre. Spesielt i disse koronatider er dette blitt ytret som et behov.

Les mer om hvor du kan følge oss her.

Det er viktig Vestby Næringsforum er synlige og tilgjengelige på digitale plattformer for å kunne nå våre medlemmer og tilrettelegge plattformer for økt kommunikasjon mellom medlemmene våre.

Annie K Korsmo, Daglig Leder Vestby Næringsforum

Vestby Næringsforum i utvikling

Ny daglig leder er på plass, og fremtidsplaner er i utvikling.

Vestby Næringsforum har i januar 2021 ansatt ny daglig leder, og vi er en organisasjon med store ambisjoner.

Vi har mange prosjekter å ta tak i, og som med andre næringsorganisasjoner gjelder det å velge sine fanesaker. Det er fort gjort å gape over for mye, og vi skal bruke tiden fremover til å utvikle en klar strategi og handlingsplan for hvilken rolle Vestby Næringsforum skal ha for lokal handel og næringsutvikling.

Vestby Næringsforum har medlemmer som representerer hele Vestby Kommune, og fremover vil vi ha fokus på å motivere flere av våre medlemmer til å ta aktiv del i organisasjonen. Det er ingen tvil våre ambisjoner er å få enda flere bedrifter i Vestby Kommune til å se verdien i arbeidet vi gjør for næringslivet og bli medlem. Her er det vinn vinn for mange, og Vestby Næringsforum vil jobbe like hardt for utviklingen av Son som Vestby, og alle andre virksomheter som vil utvide sitt nettverk og skape business. Vi har mange planer, både innen nettverksbygging, kompetanseheving og utvikle en ledende rolle som talerør og støttende partner for våre medlemmer.

Våre viktigste saker:

  • Sentrumsutvikling
  • Næringsutvikling
  • Bærekraftig reiselivsutvikling

Vi vil alltid fremme næringen i hele Vestby Kommune, og støtte alle som vil utvikle vår destinasjon. Her har vi flere muligheter til å knytte aktører sammen, og bygge et fellesskap om en bærekraftig næringsliv for fremtidens virksomheter.

Jeg blir stolt av å oppdage og lære mer om bredden av næringsliv som finnes i Vestby Kommune. Her er det så mye vi kan bruke for å fremme destinasjonen, utvikle næringslivet og ikke minst dele kunnskapen vi har på tvers av bransjer. Drømmen er å skape et nettverk som sammen jobber om å beholde kompetansen, utvikle næringslivet og skape business på tvers av kommunen. Vi har så vidt begynt! Jeg gleder meg til veien videre.

Annie Kristi Korsmo, Daglig Leder

Hva skjer i Vestby?

Photo by Olya Kobruseva on Pexels.com

Vestby Næringsforum skal utarbeide en Hva Skjer Kalender for Vestby Kommune.

I dag finnes deg ingen plattform som tilbyr en komplett løsning som viser alle aktiviteter og arrangement som skjer i Vestby. Som legg i vårt arbeid med å fremme Vestby Kommune som en attraktiv reiselivsdestinasjon er vi nå igang med å utarbeide en plattform som skal gjøre det lettere både for beboere og besøkende å følge med på hva som skjer i Vestby Kommune.

Hvem er kalenderen tiltenkt?

  • Alle som bor i Vestby Kommune som ønsker å følge med på hva som skjer i sin kommune
  • Alle som planlegger en reise til Vestby Kommune og som ønsker å en ekstra opplevelse under oppholdet. Kalenderen vil også kunne trigge besøk til kommunen, og gi merverdi til allerede planlagte besøk.

Kalenderen vil åpne for muligheten til å tilføre arrangement, og Vestby Næringsforum oppfordrer alle som planlegger og arrangerer arrangement som er åpent for alle, å legge inn sin aktivitet.

Hvilke arrangement vil finnes i kalenderen?

  • Alle arrangement som er åpne for publikum, i hele kommunen.
  • Det vil være både gratis arrangement, og arrangement som kreves inngangsbillett.
  • Kalenderen henter inn alle arrangement lagt ut på Billettservice, Ticketco og alle aktører som er linket til vår kalender. Dette gir en komplett oversikt.
  • Kalenderen inneholder ikke private arrangement, politiske eller religiøse møter.

Vi oppfordrer alle arrangører til å bruke kalenderen, og ikke minst alle som vil planlegge en hyggelig opplevelse i Vestby om å benytte seg av denne fantastiske muligheten vi nå tilrettelegger for Vestby.

Ta kontakt med Vestby Næringsforum dersom du har spørsmål vedrørende Hva Skjer kalenderen.

Vestby Næringsforum oppretter kalenderen ved å bruke tilskuddsmidler fra MNU for å fremme bransjer som har hatt vært ekstra utsatt av Covid-19. Hva Skjer kalenderen er til for å bli.

Annie Kristi Korsmo, Daglig Leder

Nyttige lenker

Photo by Pixabay on Pexels.com

I disse tider er det viktig for næringsvirksomheter å holde seg oppdatert med smittevernstiltak og offentlig informasjon tilknyttet daglig drift i koronapandemien.

Vestby Næringsforum vet mange av våre medlemmer har spørsmål rundt dette, og vi har samlet viktig informasjon slik at det skal være lettere for våre medlemmer og øvrige virksomheter i Vestby Kommune å finne frem til informasjon som er relevant for dem i nåværende situasjon. Her vil våre finne informasjon om permitteringer, kompensasjonsordninger og annet relevant informasjon.

Ta kontakt om det er noe vi kan bistå med, eller om du har tips til lenker vi kan tilføre oversikten.

Ler mer her.