Fokusområder

Vestby Næringsforum skal bidra til verdiskapning

Våre fokusområder er viktige i vårt arbeid med å bidra til positive ringvirkninger for næringslivet i Vestby Kommune. Les mer om våre fokusområder og hvordan vi kan bistå deg i ditt arbeid fremover.

StartUp Vestby

Vestby Næringsforum hjelper gründere, nyetableringer og virksomheter etablere seg i Vestby Kommune.

Dame foran innredningsbutikk. Foto.

Lokal handel

Vestby Næringsforum fremmer lokal handel for besøkende og beboere i Vestby Kommune.

Næringsutvikling

Vestby Næringsforum bidrar til positive ringvirkninger til næringsutvikling i Vestby Kommune.

Hvordan kan vi hjelpe deg videre?
Ta kontakt med oss.