Fokusområder

Vestby Næringsforum skal bidra til verdiskapning

Våre fokusområder er viktige i vårt arbeid med å bidra til positive ringvirkninger for næringslivet i Vestby Kommune. Les mer om våre fokusområder og hvordan vi kan bistå deg i ditt arbeid fremover.

StartUp Vestby

Vestby Næringsforum hjelper gründere, nyetableringer og virksomheter etablere seg i Vestby Kommune.

Lokal handel

Vestby Næringsforum fremmer lokal handel for besøkende og beboere i Vestby Kommune.

Næringsutvikling

Vestby Næringsforum bidrar til positive ringvirkninger til næringsutvikling i Vestby Kommune.

Opplev Vestby

Vestby Næringsforum har formål om å promotere Vestby Kommune som en attraktiv reiselivsdestinasjon. Vi…

Bærekraft

Vestby Næringsforum skal oppfordre til og stimulere til et bærekraftig reiseliv og næringsliv i…

Hvordan kan vi hjelpe deg videre?
Ta kontakt med oss.