StartUp Vestby

Photo by Startup Stock Photos on Pexels.com

Vestby Kommune er en av Norges kommuner med størst vekst de nærmeste årene, og kommunen har ambisjoner om å bli en av Norges mest attraktive kommuner for startup bedrifter og nyetableringer.

Vestby Næringsforum ønsker å hjelpe gründere og virksomheter som ønsker å etablere seg i Vestby Kommune. Drømmer du om egen virksomhet i Vestby Kommune? Ta kontakt for en hyggelig prat, så vil vi hjelpe deg i gang. Vi kan bistå med følgende:

-Nettverk

-Informasjon om ledige næringslokaler

-Veiledning

Newbiz Vestby

Vestby Næringsforum lanserer en nettverksarena for nyetablerte firma og gründere som ønsker å starte en virksomhet i Vestby. Vi møtes annen hver måned der vi tilrettelegger for relevant informasjon for nyetablerte firma og oppstarts bedrifter. Tema kan variere fra hvordan søke finansiering, “need to know”, erfaringer fra andre startups i Vestby, fallgruver og suksesshistorier. Møteplassene er uformelle og målgruppen er alle som ønsker å starte egen virksomhet, men er usikker på hvordan, samt ønsker å bli kjent med andre i samme situasjon.

Vi ønsker nyetableringer og gründere riktig velkommen som næringsdrivende i Vestby Kommune. Vi har flere startups i medlemsporteføljen vår, og vi vil gjerne oppfordre flere bedrifter til å etablere seg i Vestby Kommune.

Tina Leqvamb
Daglig leder
Vestby Næringsforum

Bli medlem.
Våre medlemmer

Innovasjon Norge
Legathåndboken
StartUp Viken

 

Lokal handel

Vestby Næringsforum skal fremme lokal handel i Vestby Kommune.
Vi skal oppmuntre besøkende og beboere til å handle lokalt. Mange virksomheter i Vestby Kommune holder åpent hele året, men opplever vintermånedene som krevende med mindre besøkende og redusert omsetning. Vestby Næringsforum skal informere om helårsbedrifter og være en støttespiller for at lokal handel skal lykkes. Vi skal via våre kampanjer og aktiviteter fremme lokalt handel hele året!

Nettverk for lokalt næringsliv

Vestby Næringsforum jobber kontinuerlig med å tilrettelegge nettverksarena. Vi skal skape muligheter for at våre medlemmer kan utvide sitt nettverk og øke sin kompetanse innenfor relevante fagområder. Vi legger vekt på arrangement som tilbyr både faglig påfyll men også rom for netverksbygging. Vestby Næringsforum vil kunne tilby følgende arrangement fremover:

Vestby Business Meeting

Vestby Næringsforum lanserer arena for våre medlemmer å møtes med ambisjon om å bli vår regions viktigste nettverksforum. Ved å delta på Vestby Business Meeting, vil våre medlemmer treffe nye og eksisterende medlemmer, og øke sin kompetanse innen næringsutvikling med relevante foredragsholdere. Vestby Næringsforum vil også benytte anledningen til å fortelle om sine prosjekter og utvikling på disse møtene. Møtene holdes 4 ganger i året og er gratis for våre medlemmer.

Møtene har varighet 1.5- 2 timer, der det legges opp til nettverksbygging med varierende tema og agenda på møtene.

Ønsker du å være vertskap for Vestby Business Meetings fremover- ta kontakt.

Vestby Business School

Vestby Næringsforum lanserer Vestby Business School som har ambisjon om å arrangeres flere ganger årlig, der relevant kursinnhold tilpasses etter behov. Disse møtene vil legge til rette for felles kursmuligheter og sertifiseringer. Vestby Business School er perfekt for mindre bedrifter så vel som bedrifter som ønsker å gi sine ansatte ekstra påfyll. Mer informasjon kommer.

Ønsker du å være vertskap for Vestby Business School- ta kontakt.

Andre nettverksmøter som er åpne for våre medlemmer:

  • Fellesmøter med nærliggende næringsforeninger
  • Son i Sentrum
  • Vestby Sentrumsutvikling
  • Forum for gårdseiere og grunneiere.

Medlemsorganisasjoner

Vestby Næringsforum deltar aktivt i de viktigste nettverksarena for å holde seg oppdatert, være synlig og delta i viktige saker som omfatter lokalt næringslivsutvikling. For å stryke vår posisjon og øke vår medlemsservice vil Vestby Næringsforum være synlig der viktige næringslivssaker diskuteres og innspill kan gis. Vestby Næringsforum er medlem av Abelia og NHO Viken Oslo.

Næringsutvikling

Vestby Næringsforum skal bidra aktivt til å støtte næringsutvikling i Vestby Kommune. Vi deltar i møter med prosjektgrupper i planleggingsprosesser, og deltar i høringsutvalg med våre uttalelser. Vestby Kommune er under stor utvikling, med mange spennende prosjekter. Vestby Næringsforum skal delta aktivt i prosesser som bidrar til en bærekraftig utvikling med positive ringvirkninger til næringsliv i hele kommunen.

Har du et næringsprosjekt som du ønsker å få gjennomført i Vestby Kommune, hører vi gjerne fra deg.

Formålet med Vestby Næringsliv er å bidra aktivt til et verdiskapende næringsliv i kommunen. Dette betyr vi er opptatt av at sentrumsplaner tilrettelegges for næringslivet med god tilgjengelighet for besøkende, gode betingelser og godt tilrettelagt handelsmulighet.

Vestby Næringsforum er en politisk uavhengig organisasjon.

Vi skal være den viktigste pådriveren innen næringsutvikling i Vestby kommune. Vi skal være næringslivets stemme og næringslivets samlende aktør.

Vestby Næringsforum skal:
  • Være en tydelig stemme inn mot lokale og regionale myndigheter, og etablere nyttige samarbeidsområder for næringsutvikling i regionen.
  • Løfte frem medlemmenes saker på tvers i kommunen
  • Jobbe for å sikre vekst og verdiskaping i hele kommunen
  • Være den viktigste møteplassen for våre medlemmer

Våre medlemmer.

Vestby Kommune

Høringsuttalelser

Opplev Vestby

Vestby Næringsforum har formål om å promotere Vestby Kommune som en attraktiv reiselivsdestinasjon. Vi skal stimulere til økt bruk av destinasjonen fra beboere og tiltrekke flere besøkende til kommunen. Hovedformålet er at flere beboere og besøkende skal oppleve hele Vestby Kommune og bli kjent med stedets tettsteder, attraksjoner, kultur og matopplevelser.

Vår visjon er at Opplev Vestby bli en naturlig portal å besøke for å planlegge ferie eller en utflukt.

Vestby Næringsforum ønsker å ta posisjon som en leverandør av komplett informasjon om hva som skjer i Vestby Kommune. Vi opplever et stort behov for å opprette en digital plattform som tilbyr en komplett oversikt av alle arrangement som skal arrangeres i Vestby Kommune. I 2020 søkte Vestby Næringsforum sammen med Moss i Sentrum midler fra Mosseregionens Næringsutvikling for å hjelpe bransjer som er spesielt utsatt av koronapandemien. Vestby Næringsforum fikk tildelt Kr 110 000,- og benyttet anledningen til å opprette en digital portal som vil kunne gi informasjon om hva som skjer i Vestby Kommune med formål å stimulere til økt besøk og bruk av kulturtilbudet i kommunen.

I 2021 lanserer Vestby Næringsforum “Hva skjer” Kalenderen. Følg med!

“Hva skjer” kalenderen er synkronisert med ulike betalingsløsninger og henter arrangement via et åpent API. Kalenderen åpner for at arrangører kan legge til sitt arrangement og dermed nå et bredere publikum. Alle arrangement som ikke er private, religiøse eller politiske vil kunne finnes i denne portalen.

Har du tips til aktivitet og innhold, tak kontakt i dag! Vi hører gjerne fra deg.

opplevvestby.no

Bærekraft

Vestby Næringsforum skal oppfordre til og stimulere til et bærekraftig reiseliv og næringsliv i vår kommune. Vi vil fremover oppmuntre og støtte våre medlemmer til å ta del i det grønne tidsskiftet for å kunne bidra til at vår region når FN sine bærekrafts mål innen 2030. Vår visjon er å kunne bidra til å utvikle et lønnsomt næringsliv med lavt klimaavtrykk i vår region.

På bakgrunn av reiselivsplanen som ble lansert i 2017, skal Vestby Næringsforum fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en bærekraftig reiselivsutvikling som skaper positive ringvirkninger for lokalt næringsliv.

Lurer du på hvordan din bedrift kan bidra til å ta del i fellesskapet mot en bærekraftig fremtid, hører vi gjerne fra deg.

Nyttige lenker:

Skift

Grønne Innkjøp

FN Bærekraftmål

Om oss