Lokal handel

Dame foran innredningsbutikk. Foto.

Vestby Næringsforum skal fremme lokal handel i Vestby Kommune. Vi skal oppmuntre besøkende og beboere til å handle lokalt. Mange virksomheter i Vestby Kommune holder åpent hele året, men opplever vintermånedene som krevende med mindre besøkende og redusert omsetning. Vestby Næringsforum skal informere om helårsbedrifter og være en støttespiller for at lokal handel skal lykkes. Vi skal via våre kampanjer og aktiviteter fremme lokalt handel hele året!

Vestby Næringsforum skal gjennom kampanjene » Opplev Vestby Hele Året» og » Made in Vestby» fremme lokale håndverksbedrifter og helårsbedrifter. Disse tiltakene skal bidra til positive ringvirkninger for næringslivet og økt lønnsomhet for våre medlemmer.

Våre medlemmer.

Opplev Vestby