StartUp Vestby

Photo by Startup Stock Photos on Pexels.com

Vestby Kommune er en av Norges kommuner med størst vekst de nærmeste årene, og kommunen har ambisjoner om å bli en av Norges mest attraktive kommuner for startup bedrifter og nyetableringer.

Vestby Næringsforum ønsker å hjelpe gründere og virksomheter som ønsker å etablere seg i Vestby Kommune. Drømmer du om egen virksomhet i Vestby Kommune? Ta kontakt for en hyggelig prat, så vil vi hjelpe deg i gang. Vi kan bistå med følgende:

-Nettverk

-Informasjon om ledige næringslokaler

-Veiledning

Newbiz Vestby

Vestby Næringsforum lanserer en nettverksarena for nyetablerte firma og gründere som ønsker å starte en virksomhet i Vestby. Vi møtes annen hver måned der vi tilrettelegger for relevant informasjon for nyetablerte firma og oppstarts bedrifter. Tema kan variere fra hvordan søke finansiering, “need to know”, erfaringer fra andre startups i Vestby, fallgruver og suksesshistorier. Møteplassene er uformelle og målgruppen er alle som ønsker å starte egen virksomhet, men er usikker på hvordan, samt ønsker å bli kjent med andre i samme situasjon.

Vi ønsker nyetableringer og gründere riktig velkommen som næringsdrivende i Vestby Kommune. Vi har flere startups i medlemsporteføljen vår, og vi vil gjerne oppfordre flere bedrifter til å etablere seg i Vestby Kommune.

Tina Leqvamb
Daglig leder
Vestby Næringsforum

Bli medlem.
Våre medlemmer

Innovasjon Norge
Legathåndboken
StartUp Viken

 

Lokal handel

Vestby Næringsforum skal fremme lokal handel i Vestby Kommune.
Vi skal oppmuntre besøkende og beboere til å handle lokalt. Mange virksomheter i Vestby Kommune holder åpent hele året, men opplever vintermånedene som krevende med mindre besøkende og redusert omsetning. Vestby Næringsforum skal informere om helårsbedrifter og være en støttespiller for at lokal handel skal lykkes. Vi skal via våre kampanjer og aktiviteter fremme lokalt handel hele året!

Næringsutvikling

Vestby Næringsforum skal bidra aktivt til å støtte næringsutvikling i Vestby Kommune. Vi deltar i møter med prosjektgrupper i planleggingsprosesser, og deltar i høringsutvalg med våre uttalelser. Vestby Kommune er under stor utvikling, med mange spennende prosjekter. Vestby Næringsforum skal delta aktivt i prosesser som bidrar til en bærekraftig utvikling med positive ringvirkninger til næringsliv i hele kommunen.

Har du et næringsprosjekt som du ønsker å få gjennomført i Vestby Kommune, hører vi gjerne fra deg.

Formålet med Vestby Næringsliv er å bidra aktivt til et verdiskapende næringsliv i kommunen. Dette betyr vi er opptatt av at sentrumsplaner tilrettelegges for næringslivet med god tilgjengelighet for besøkende, gode betingelser og godt tilrettelagt handelsmulighet.

Vestby Næringsforum er en politisk uavhengig organisasjon.

Vi skal være den viktigste pådriveren innen næringsutvikling i Vestby kommune. Vi skal være næringslivets stemme og næringslivets samlende aktør.

Vestby Næringsforum skal:
  • Være en tydelig stemme inn mot lokale og regionale myndigheter, og etablere nyttige samarbeidsområder for næringsutvikling i regionen.
  • Løfte frem medlemmenes saker på tvers i kommunen
  • Jobbe for å sikre vekst og verdiskaping i hele kommunen
  • Være den viktigste møteplassen for våre medlemmer

Våre medlemmer.

Vestby Kommune

Høringsuttalelser

Bærekraft

Vestby Næringsforum skal oppfordre til og stimulere til et bærekraftig reiseliv og næringsliv i vår kommune. Vi vil fremover oppmuntre og støtte våre medlemmer til å ta del i det grønne tidsskiftet for å kunne bidra til at vår region når FN sine bærekrafts mål innen 2030. Vår visjon er å kunne bidra til å utvikle et lønnsomt næringsliv med lavt klimaavtrykk i vår region.

På bakgrunn av reiselivsplanen som ble lansert i 2017, skal Vestby Næringsforum fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en bærekraftig reiselivsutvikling som skaper positive ringvirkninger for lokalt næringsliv.

Lurer du på hvordan din bedrift kan bidra til å ta del i fellesskapet mot en bærekraftig fremtid, hører vi gjerne fra deg.

Nyttige lenker:

Skift

Grønne Innkjøp

FN Bærekraftmål

Om oss