Næringsutvikling

Vestby Næringsforum skal bidra aktivt til å støtte næringsutvikling i Vestby Kommune. Vi deltar i møter med prosjektgrupper i planleggingsprosesser, og deltar i høringsutvalg med våre uttalelser. Vestby Kommune er under stor utvikling, med mange spennende prosjekter. Vestby Næringsforum skal delta aktivt i prosesser som bidrar til en bærekraftig utvikling med positive ringvirkninger til næringsliv i hele kommunen.

Har du et næringsprosjekt som du ønsker å få gjennomført i Vestby Kommune, hører vi gjerne fra deg.

Formålet med Vestby Næringsliv er å bidra aktivt til et verdiskapende næringsliv i kommunen. Dette betyr vi er opptatt av at sentrumsplaner tilrettelegges for næringslivet med god tilgjengelighet for besøkende, gode betingelser og godt tilrettelagt handelsmulighet.

Vestby Næringsforum er en politisk uavhengig organisasjon.

Vi skal være den viktigste pådriveren innen næringsutvikling i Vestby kommune. Vi skal være næringslivets stemme og næringslivets samlende aktør.

Vestby Næringsforum skal:
  • Være en tydelig stemme inn mot lokale og regionale myndigheter, og etablere nyttige samarbeidsområder for næringsutvikling i regionen.
  • Løfte frem medlemmenes saker på tvers i kommunen
  • Jobbe for å sikre vekst og verdiskaping i hele kommunen
  • Være den viktigste møteplassen for våre medlemmer

Våre medlemmer.

Vestby Kommune

Høringsuttalelser

Bærekraft

Vestby Næringsforum skal oppfordre til og stimulere til et bærekraftig reiseliv og næringsliv i vår kommune. Vi vil fremover oppmuntre og støtte våre medlemmer til å ta del i det grønne tidsskiftet for å kunne bidra til at vår region når FN sine bærekrafts mål innen 2030. Vår visjon er å kunne bidra til å utvikle et lønnsomt næringsliv med lavt klimaavtrykk i vår region.

På bakgrunn av reiselivsplanen som ble lansert i 2017, skal Vestby Næringsforum fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en bærekraftig reiselivsutvikling som skaper positive ringvirkninger for lokalt næringsliv.

Lurer du på hvordan din bedrift kan bidra til å ta del i fellesskapet mot en bærekraftig fremtid, hører vi gjerne fra deg.

Nyttige lenker:

Skift

Grønne Innkjøp

FN Bærekraftmål

Om oss