Vi signerer Grønnvaskingsplakaten.

Denne uken signerte Vestby Næringsforum Grønnvaskingsplakaten. Vi ønsker å ta del i arbeidet med å løfte frem viktigheten med å skape et bærekraftig næringsliv.

Bærekraft er kommet for å bli, og det blir desto viktigere for norsk næringsliv å vise til konkret handling innen en bærekraftig strategi. For mange er dette avgjørende for å drive konkurransedyktig virksomhet.

Vestby Næringsforum jobber med å fremme et bærekraftig næringsliv og reiseliv i Vestby Kommune. I fjor kartla vi ulike fora og organisasjoner vi mener er viktige for oss å ta del i for å kunne styrke vårt arbeid. Arbeidet til Skift imponerte oss, både innen deres arbeid med å fremme et bærekraftig næringsliv samt tilrettelegge for at flere bedrifter ser viktigheten. Vi besluttet å starte 2022 med å signere Grønnvaskingsplakaten.

Vestby Næringsforum er foreløpig eneste næringsforening i Viken som har signert Grønnvaskingsplakaten, og vi oppfordrer nå flere til å ta del å dette arbeidet.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Vi er en liten organisasjon, men vi har ca150 medlemmer på tvers av flere bransjer. Dette betyr vi har en påvirkningskraft til å bistå og motivere andre næringsdrivende til å skape et bærekraftig næringsliv.

Vestby Næringsforum ønsker å være en samfunnsbygger, der vi kan bidra til en betydelig verdi. Vi har besluttet at 2022 skal være året bærekraftig utvikling settes høyt på agenda hos næringslivet i Vestby Kommune. Sammen skal vi fremover skape et bærekraftig næringsliv i kommunen vår.

Vi ønsker å være en verdifull ressurs for våre medlemmer, og da er det viktig vi tar del i de fora som kan gi oss kompetanse og innsikt til å yte den beste service overfor våre medlemmer. Vi ønsker å være fremoverlent og vise lederskap. Da er det naturlig for oss å signere Grønnvaskingsplakaten.

Annie Kristi Korsmo, Vestby Næringsforum

Grønnvaskingsplakaten
Disse har signert
Skift Norge
Om Vestby Næringsforum

worms eyeview of green trees
Photo by Felix Mittermeier on Pexels.com