Årets Bedrift

art hand pattern texture
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

Hensikten med prisen ÅRETS BEDRIFT er å skape økt forståelse og interesse for næringslivets betydning for lokalsamfunnet, samt gi honnør til en bedrift som er veldrevet, og som kan stå som et eksempel og inspirasjon for andre bedrifter i kommunen vår.

Kriterier

De kriterier som legges til grunn for tildelingen av prisen er at vinneren kan vise til god lønnsomhet og solid markedsposisjon eller sterk vekst innenfor sitt markedsområde. I tillegg legges det vekt på bedriftens evne til å skape et godt arbeidsmiljø, evnen til produktutvikling og markedsføring, omstillingsevne, samt hvordan bedriften tilpasser seg det eksterne miljø og det lokalsamfunn det opererer i.

Historie

Fra 2007 til og med 2017 ble det utgitt en årlig pris til ÅRETS BEDRIFT i Vestby. Fra 2014 til 2016 var det et opphold i utmerkelsen.

Prisen er initiert av Vestby Bedriftsforum. Fra og med 2021 er det Vestby Næringsforum som innstiller kandidater og overrekker prisen til vinneren. Juryen er sammensatt av representanter fra Sparebanken1 Østfold Akershus og Vestby Næringsforum daglig leder og styreleder.

Utdelingen av prisen finner sted i desember hvert år, der tre bedrifter som svarer til kriteriene og som vi ønsker å løfte frem, er nominert. Programmet er viet presentasjoner fra de nominerte, med inspirerende historier om veien til suksess.

Vinnere

2007 Hølen AS
2008 Sparebanken1 Østfold Akershus
2009 Son Kro
2010 Schaus Buss og Transport
2011 Quality Spa & Resort, Son
2012 Hjerter, Son
2013 Frivilligsentralen
2017 Hersleth Entreprenør AS
2021 The Coffee Shop
2022 Abacus It

Våre medlemmer