Nettverk for lokalt næringsliv

to damer og en mann diskuterer

Vestby Næringsforum jobber kontinuerlig med å tilrettelegge nettverksarena. Vi skal skape muligheter for at våre medlemmer kan utvide sitt nettverk og øke sin kompetanse innenfor relevante fagområder. Vi legger vekt på arrangement som tilbyr både faglig påfyll men også rom for netverksbygging. Vestby Næringsforum vil kunne tilby følgende arrangement fremover:

Vestby Business Meeting

Vestby Næringsforum lanserer arena for våre medlemmer å møtes med ambisjon om å bli vår regions viktigste nettverksforum. Ved å delta på Vestby Business Meeting, vil våre medlemmer treffe nye og eksisterende medlemmer, og øke sin kompetanse innen næringsutvikling med relevante foredragsholdere. Vestby Næringsforum vil også benytte anledningen til å fortelle om sine prosjekter og utvikling på disse møtene. Møtene holdes 4 ganger i året og er gratis for våre medlemmer.

Møtene har varighet 1.5- 2 timer, der det legges opp til nettverksbygging med varierende tema og agenda på møtene.

Ønsker du å være vertskap for Vestby Business Meetings fremover- ta kontakt.

Vestby Business School

Vestby Næringsforum lanserer Vestby Business School som har ambisjon om å arrangeres flere ganger årlig, der relevant kursinnhold tilpasses etter behov. Disse møtene vil legge til rette for felles kursmuligheter og sertifiseringer. Vestby Business School er perfekt for mindre bedrifter så vel som bedrifter som ønsker å gi sine ansatte ekstra påfyll. Mer informasjon kommer.

Ønsker du å være vertskap for Vestby Business School- ta kontakt.

Andre nettverksmøter som er åpne for våre medlemmer:

  • Fellesmøter med nærliggende næringsforeninger
  • Son i Sentrum
  • Vestby Sentrumsutvikling
  • Forum for gårdseiere og grunneiere.

Medlemsorganisasjoner

Vestby Næringsforum deltar aktivt i de viktigste nettverksarena for å holde seg oppdatert, være synlig og delta i viktige saker som omfatter lokalt næringslivsutvikling. For å stryke vår posisjon og øke vår medlemsservice vil Vestby Næringsforum være synlig der viktige næringslivssaker diskuteres og innspill kan gis. Vestby Næringsforum er medlem av Abelia og NHO Viken Oslo.