Oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Kommunestyret i Vestby vedtok i møtet den 21.06.2021 at arbeidet med ny kommuneplan gjeldende for perioden 2023-2035 skal igangsettes.

Det er utarbeidet et forslag til planprogram som viser kommunens strategiske valg og angir hvilke planoppgaver, utredninger og vurderinger som foreslås gjennomført i forbindelse med planarbeidet.

Kommuneplanen er det viktigste verktøyet vi har for styring av Vestby Kommune. Nå er arbeidet med rulleringen av arealdelen igangsatt. Har du innspill er fristen for å melde inn 10 september.

Vi oppfordrer våre medlemmer å delta på medlemsmøte den 23 august hvor Lars Grimsgaard fra Vestby Kommune vil gi innsikt i arbeidet med kommuneplanen fremover.

Kommunestyrets forslag til planprogram.

Bli medlem

%d bloggere liker dette: