Bedriftsbesøk og bedriftskampanje hos Feelgood!

Etter å ha hørt om motoriserte treningsapparater, at det i snitt er 60 stk. innom her hver dag og når flere sier stedet gir de viktig sosialt påfyll så vel som treningseffekt, så måtte vi ta turen innom vårt medlem Feelgood.

Om det er på jobb eller privat, så er sannheten at de fleste av oss beveger oss altfor lite. Dette preger egen hverdag, sykefravær, arbeidshverdag og ikke minst egen trivsel og eget liv.
Mange kan kjenne det som en høy terskel å skulle starte på et treningssenter, av ulike grunner. Da kan det være greit å vite at det finnes alternative treningssentre som Feelgood.
Her behøver du ikke noe treningskunnskap for å sette i gang, det er enkelt og du får ikke gjort noen øvelser feil.

Det er liten tvil om at det er lønnsomt å ha ansatte som er i god fysisk form.
Feelgood brenner for bedre folkehelse og ønsker derfor nå å tilby samtlige som leser dette innlegget følgende:
– 1 uke gratis trening og fri innmelding ut året.
– Mulighet for gunstige samarbeidsavtaler med bedrifter.

Henvis til dette innlegget ved innmelding og for bedriftsavtale.

Etter å ha gjennomført bedriftsbesøk, så kan vi bekrefte særs god treningsstemning, og det med godt treningsutbytte.
Blir Feelgood-stemning av slikt!

Wessel Eiendom og Alti kjøper Vestby Storsenter

Det er nylig inngått avtale om kjøp av aksjene i Vestby Storsenter. Kjøperen er Vestby Utvikling AS, et selskap som eies av Wessel Eiendom AS (50%), Alti Eiendomsinvest AS (25%) og LL Sørco II (25%). Selger av senteret er Vestby Senterutvikling AS, som eies 50% av DNB Handelsparker AS og 50% av NHP Eiendom AS.

Vestby Storsenter åpnet dørene i 2013 og fremstår som et moderne og veletablert kjøpesenter. Senteret har pr. i dag 47 butikker, og en samlet omsetning på 714 mill. i 2022. Leietakermiksen er god og variert, og senteret har hatt en fin omsetningsutvikling de senere år i takt med den generelle utviklingen av Vestby som tettsted. Senterets 5 største leietakere er: Rema 100, Vinmonopolet, Clas Ohlson, Møblia og Power.

Vestby Storsenter har en sentral plassering rett ved E6, 25 min. sør for Oslo, og rett ved togstasjonen og Vestby sentrum. Vestby kommune er i sterk vekst og Vestby Storsenter vil være et viktig knutepunkt i videre handelsutvikling for kommunen. Senteret vil bli forvaltet av Alti Forvaltning AS.

Tonje Marie Haugbro i Wessel Eiendom AS uttaler at «vi er stolte av å få Vestby Storsenter inn i porteføljen vår. Vi gleder oss til å utvikle Vestby Storsenter videre sammen med våre samarbeidspartnere. Ikke minst ser vi frem til å komme i gang med utviklingen av medfølgende tomt for boligutvikling. Vi skal fortsette å være en sterk lokal aktør og skal jobbe aktivt med å bidra til at Vestby er et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke.»

Ole-Chr. Hallerud i Alti Eiendomsinvest AS uttaler at «Vestby Storsenter er et spennende senter i en vekstkommune med gode muligheter, og som passer godt inn i vår portefølje. Som en del av eiendommen medfølger det en spennende tomt for boligutvikling og en tomt for utvidelse av senteret. Vi ser frem til å komme i gang med forvaltningen og utvikling av eiendommen.»

Vi gratulerer alle involverte aktører!

Nye krav om økt kjønnsbalanse!

Det kommer nye krav om at en rekke norske selskaper må ha et større mangfold i styret i form av økt kjønnsbalanse.

NHO kjører eget webinar omhandlende dette, hvor de gjennomgår de nye reglene:
Hvem gjelder endringene for?
Hvorfor gis disse reglene?
Hva må bedriftene gjøre og når må dette være på plass?
Hva risikerer bedriftene ved brudd på reglene?

I etterkant av webinaret blir det anledning til å stille spørsmål.

Dato: 13. oktober 2023
Tid: 13:00 – 14:00

Pris: Kr 950/1.200 + mva for medlemmer/ikke-medlemmer

Påmeldingslenke

En markedsrettet arbeidsgruppe!

Tidligere i år tilbydde vi muligheten for å kunne delta i en arbeidsgruppe hvor formålet var økt kompetanseheving omhandlende markedsføring i sosiale medier.

I dag hadde vi vårt andre møte, hvor Markedssjefene fra Oslo kom på besøk og deltok på vår workshop. Dette gav særs nyttige innspill og tips ift. markedsføring på hhv. Facebook, Instagram og LinkedIn.
Mange spørsmål ble besvart, bla. hvordan algoritmene nå fungerer, hvordan vi kan benytte kunstig intelligens, hvordan treffe rett målgruppe, hvilken kanal passer hvilken bedrift best med mye mer.

De deltakende representerer alle svært ulike bransjer, og arbeider med faget på forskjellige måter, men like fullt opplevde vi alle å få en god læringskurve med nyttige innspill fra kompetente rådgivere i faget, samt fra hverandre under en effektiv workshop.

Disse bedriftene deltok:
Wessel Eiendom
Lekang Filter
Soon Golf
Silhouet Norge

Markedsføring i sosiale kanaler og medier er viktig, tidkrevende og helt nødvendig!

Med over 13000 boliger under utvikling!

Fredensborg bolig, en landsdekkende boligbygger- og vår Partner!

Prosjektet i Kroerveien 3 er selskapets første i Vestby, og her skal Fredensborg Bolig og Arcasa Arkitekter bygge 156 leiligheter midt i sentrum – vis a vis togstasjonen.
Størrelsen varierer fra arealeffektive ettroms- til 4-roms leiligheter.
Også i dette prosjektet ønsker Fredensborg Bolig variasjon i leilighetstyper og beboersammensetning, og mener dette bidrar til å skape gode og bærekraftige nabolag. Det vil også bli leie til eie-leiligheter i prosjektet, noe som senker terskelen for å komme inn på boligmarkedet.
Reguleringsprosessen er nå i gang, og selskapet håper at planene blir ferdigbehandlet i løpet av første halvår 2024.

Vi setter stor pris på å ha med Fredensborg Bolig i Næringsforumet og på vårt Partnerlag!

Vi ønsker IKEA i Vestby!

Det har vært skrevet mye om IKEA og deres fremtidige planer i Vestby.
Vi i Næringsforumet synes det er udelt positivt med en etablering av IKEA grunnet nærings- og arbeidsplassveksten et slikt type varehus vil gi.

Når det gjelder matjord og jordvern, så krever reguleringsplanen at matjorda skal flyttes og opparbeides et annet sted. Det nye jordbruksarealet skal i tillegg bli dobbelt så stort. Dermed er det grunn til å tro at kornproduksjonen etter hvert vil bli minst like stor som før!

En tidligere publisert artikkel fra Faktisk.no belyser både brødmengde, prosess, fakta og påstander.
Les mer: https://www.faktisk.no/artikler/jd9rz/hvis-man-bygger-ikea-pa-50-dekar-matjord-i-vestby-blir-det-50-000-faerre-brod-hvert-ar-i-all-evighet

Faktisk.no er en ideell organisasjon som innehar en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.
Det som derimot ikke belyses i denne artikkelen er at alle kommuner trenger arbeidsplassvekst og god sysselsetting for å få nok inntekter i årene som kommer til å betale for fremtidige, økte kostnader.
En ensidig satsing på næringsutvikling vil kun føre til økt arbeidspendling i fra stedet, mens folketallet som en konsekvens av det som oftest synker.

Vi synes det derfor er flott at Vestby er en fremoverlent og næringsvennlig kommune- som ønsker IKEA velkommen!

Sammen for Vestby!

Næringsforumet har i dag gjennomført styremøte hvor Ordfører og Rådmann har deltatt som observatører.
Dette er verdifullt med tanke på samarbeid, innsikt/deling av informasjon, og for å skape fremtidige, gode synergieffekter.

Vi fikk gjennomgått status i flere saker, og sammen drøftet hvilke saker vi kan samarbeide om fremover, og ikke minst hva slags resultat som er ønskelig å oppnå.
Vi takker Ordfører og Rådmann for at de deltok, for deres gode innspill og samarbeidsvilje- og ser frem til ytterligere samarbeid og dialog.
Det levner liten tvil om at vi skaper best når vi løfter sammen i lag, og at det skjer mest i en næringsvennlig kommune- som Vestby definitivt er!

Hersleth Entrepenør AS- vår Partner!

Vi presenterer en solid, lokal aktør!

Hersleth Entreprenør AS er et familiedrevet entreprenørselskap med hovedkontor på Såner i Vestby. Hovedmarkedsområdet er Oslo Syd, Follo og tidligere Østfold, med fokus på nybygg, ombygging og rehabilitering i både privat og offentlig sektor. Hersleth Entreprenør er totalentreprenør på utbyggingen av Sole og Vestbyhagen, samt er de i tillegg involvert i utviklingen av to eiendommer i Vestby sentrum.

Gjennom over 30 år i bransjen har den lokale entreprenøren bidratt til å skape gode hjem, attraktive lokaler for bedrifter, rasjonelle næringsbygg, nye arenaer for kunnskap og kultur, og essensielle byggverk innen helse og omsorg. De har også blitt håndplukket til en rekke prestisjejobber som f.eks. restaurering av historiske byggverk, og de har bygget flere monumentale bygninger som kirker, kulturhus, politistasjoner, tinghus og hoteller.

Hersleth Entreprenør AS feiret 30-årsjubileum i 2022, og i denne filmen kan du bli litt bedre kjent med selskapet og hva de står for.

Vi setter stor pris på å ha dere som partnere i Næringsforumet!

Ny Partner- med stort samfunnsengasjement!

Det er en glede å kunne dele at vi har fått en ny Partner inn i Næringsforumet.

HAMEC er et lokalt eid selskap i regi av Halvor Sørbye med familie. Selskapet har stått bak bygging og utvikling av bolig og næringseiendommer i Follo.
De bygget bla. Vestby bibliotek i 1998, hvor kommunen var leietaker i 15 år før de kjøpte eiendommen og etter hvert besluttet å bygge det flotte KULTURKVARTALET som har sin “grand opening” nettopp i dag. Hamec er også nylig omtalt som en solid bidragsyter til at sistnevnte har fått nytt flygel- i verdensklasse.

Som et aktivt medlem av Vestby Næringsforum, har HAMEC jobbet for å skape gode vilkår for det lokale næringslivet. Gjennom nettverk og god samhandling med kommunen og Næringsforumet videre, vil Hamec styrke mulighetene for både nye og etablerte aktører.

Vi ønsker Hamec varmt velkomne som Partnere!

Endelig- dette har vi jobbet lenge for!

Parkering i Vestby og Son har vært en viktig og prioritert sak som Næringsforumet har jobbet aktivt med over lang tid.
Vi har hatt saken oppe som eget punkt på samtlige av våre siste styremøter.

• Halvor Sørbye, daværende styreleder i VNF, har stått i spissen for arbeidet og VNF har innkalt medlemmer og partnere, men henvendt seg spesielt til gård -og grunneiere, ift. møte om udekket stort behov for parkeringsplasser i sentrum nå mens utbygging pågår og et mye omtalt Kulturkvartal skal åpnes.

Situasjonen har vært prekær om og hvis man ikke skulle kunne etablere parkering i sentrum snarlig og det etter hvert som nye bygg ble reist og stod innflytningsklare.
På et fellesmøte med kommunens prosjektledelse for sentrum kom det opp forslag om at man kunne midlertidig omregulere tomten som stiftelsen hadde for en definert periode på forslagsvis 5 år. Alle tilstedeværende stilte seg positive til et slikt utspill og resultatet kunne man lese mer om i lokalavisa i dag,
90 P-plasser!

Kommunen landet på at de kunne opprette en Parkeringsenhet som skulle være ansvarlig for å drive avgiftsbelagte plasser. Dette er et krav hvis kommunen skal avgiftsbelegge og regulere parkering på slike arealer og langs kommunale veier. Vi ser fram til at arealer i Son sentrum også blir en del av en slik driftsordning.

VNF med Halvor Sørbye i spissen, har gjort en betydelig innsats for at du, jeg og mange flere besøkende nå kan parkere enklere i Vestby sentrum, og det foran et Kulturhus som straks åpner!
Vi takker vårt medlem Stiftelsen Solås og Steinløkka som har stilt areal til disposisjon!