Vi søker en sporty familie som kan filmes!

Vi skal utforme en reklamefilm som skal vise noe av alt det fine som Vestby kommune har å by på! Filmen er tenkt benyttet i sosiale medier for å tiltrekke og attrahere flere til å flytte til kommunen.

Vi søker i den forbindelse en sporty familie som kan filmes mens de
gjør ulike aktiviteter i Vestby kommune, som å gå på kafè, nyte strandliv og utøve noen sporty aktiviteter.
Filmdag er satt til 19. og 20.juni, altså etter skoleslutt, og filmtid regner vi med blir 4-5 timer.

De som deltar vil få et gavekort på 2500kr. fra en restaurant i kommunen, så familien sammen kan dele et godt og hyggelig måltid i etterkant av oppdraget.
Vi lover en hyggelig dag for store som små!

Om dette er interessant for deg og din familie, eller for noen du kjenner,
send snarlig en mail til tina.leqvamb@vestbynf.no

Våre Partnere!

Vi er stolte, takknemlige og avhengige av våre Partnere!
De som vi deler samfunnsengasjement for hva som skjer i Vestby og gir muligheter for ytterligere næringsutvikling, vekst og endring.

Les mer om våre Partnere:

Våre Partnere!

Vi har mange flere saker vi ønsker å ta tak i, som vi vet vil endre og påvirke positivt, og søker derfor etter flere partnere!
Kontakt tina.leqvamb@vestbynf.no om du og din bedrift vil vite mer om partnerskap.

Lurer du på hvordan fremtidens Vestby kommer til å se ut?

Det kan du få se allerede nå!

Etter møte med gård/grunneiere, kom det frem fra de deltakende at det var sterkt ønskelig med et oppdatert oversiktskart som viste de ulike byggeprosjekter i Vestby.

Næringsforumet tok saken videre og det er derfor gledelig at kommunen nå har utformet et nytt og oppdatert kart!
Er det en ting som er sikkert, så er det at Vestby sentrum kommer til å se totalt annerledes ut og være fylt med adskillig flere mennesker innen noen få år! Vi heier på vekstskapingen 🙂

Les og se mer her:
Sentrumsutviklingen i Vestby

Lære mer om markedsføring av din bedrift?

Flere av våre medlemmer har belyst at de synes markedsføring er en tidkrevende oppgave, som ofte skal gjøres “på toppen” av andre arbeidsoppgaver.
For de større bedrifter som har egne ansatte til formålet, så kan oppgaven også føles stor og jungelen av sosiale kanaler som bør velges er nettopp ditto stor- og i stadig endring. Så om du jobber i en mindre, mellomstor eller stor bedrift, så er vi sikre på at du vil dra nytte av workshopen omhandlende markedesføring av din bedrift!

Vi ønsker derfor å samle 5-10 stk. som kan delta i en workshop hvor vi deler kunnskap omhandlende markedsføring, hvor vi gjennomgår de ulike sosiale medier og ikke minst sammen finner vi gode verktøy og inspirasjon til å løfte markedsføringen i din bedrift!
Det vil også bli innleid en ekspert på området som vil løfte våre blikk så vel som kompetansenivå.

Møtene avholdes hos Næringsforumet i Kleverveien 3 og oppstart avklares så snart arbeidsgruppa er fastsatt. For våre medlemmer og partnere er worshopen kostnadsfri.

Her blir det førstemann til mølla prinsippet, og med begrensede antall plasser oppfordrer vi derfor at du er snar med å melde på din bedrift!
Påmelding gjøres ved å sende mail til: tina.leqvamb@vestbynf.no

En gladnyhet- Torget i Son!

Torget i Son har blitt benyttet til blant annet torgaktivitet med bodutsalg som har skapt hygge og trivsel for alle besøkende til Son sentrum.

Etter opphør av tidligere leieavtale som regulerte bruk for noen år tilbake, har man siden måtte betalt leie for å ha bod/utsalg på torget. Dette har påvirket i forhold til å fylle torget med aktiviteter og bodvirksomhet.

Vi i Næringsforumet har arbeidet med denne saken over flere år, og formidlet i fjor til kommuneadministrasjonen, så vel som på nytt i år, at det er særs velkomment med aktivitet, handel og yrende folkeliv i Son.
Og at aktiviteter som bidrar til dette formålet, bør være kostnadsfri.

Det er derfor gledelig at kommunen nå har åpnet opp for at man kan booke torget nettopp kostnadsfritt heretter, da de med det tydelig viser at de også heier på aktivitet og trivselstiltak i Son sentrum!
Om man arbeider sammen om tiltak, og dialog og saker opprettholdes, så får man sammen gode resultater.

Vi gleder oss til å se hva som kommer til å skje på Torget i sommer, og håper så mange som mulig nå stiller opp med sine utsalgsboder, og at vi alle tar turen innom de!

Workshop med Næringsforumet!

Visste du at du som medlem/partner kan kontakte oss for bistand om du trenger innspill til eksempelvis markedsføring eller strategiplanlegging med mer?

Vi er en nøytral aktør som innehar kompetanse DU kan dra nytte av og hvor vi kanskje enklere ser din bedrift med andre øyne og utenfra.
Store, mellomstore og små bedrifter kan benytte seg av dette tilbudet- fordi vi er sikre på at kompetansedeling skaper vekst!

Avbildet er Mette fra Lekang Filter som fra før har kommet langt både når det gjelder markedsinnsikt og markedsføring av bedriften, men som ønsket noen innspill, samt noen å sparre med.
Vi takker for godt møte!

Begrepsforvirring, formål og tydeliggjøring!

Enkelte ganger er det både fint og nødvendig å forklare.
Begrep som Næringsforening, Næringsforum, Sentrumsforening mm. blandes ofte. Desto viktigere er det at vi i Vestby Næringsforum er tydelige på vårt formål og mandat. Uten dette blir det mindre målrettet arbeid og mindre viktig avtrykk på de saker vi faktisk skal arbeide med.

I hovedsak kan vi dele formålet til Næringsforumet i to hovedområder:
1) Vi er næringslivets talerør ovenfor det offentlige og andre relevante instanser i regionen.
2) Vi er tilbyder av aktuelle medlemsaktiviteter- for våre medlemmer.

Vi er en forening som skal fremme Næringslivets interesser og fungere som en brobygger mellom det private og det offentlige. Vi skal også tilby aktuelle temamøter for våre medlemmer hvor formålet er synergieffekter med nettverksbygging og kompetanseheving. Vi arbeider på et overordnet nivå.

En sentrumsforening/handelsstandsforening og et næringsforum/næringsforening skiller seg på noen vesentlige punkter. En sentrumsforening er ansvarlig for og skal gjennomføre aktiviteter i sentrum for detaljhandel/sentrumsaktørene.
En næringsforening arbeider mer med de overordnede og større linjer.
Dette vil like fullt gagne sentrumsaktørene med flere ved for eksempel tilrettelegging av parkering for handlende til sentrum.
Næringsforeningen er også en instans for sparring, drøfting og fronting av aktuelle saker for hele næringslivet.

Begge typer foreninger er utøvende og arbeider med formål om vekst, men Næringsforumet skal arbeide mer overordnet for vekst i hele kommunen og tilrettelegging for sistnevnte. Sentrumsforeninger arbeider som hovedregel for et avgrenset sentrum og er den utøvende part for arrangementer mm. med dette formål.
Er du usikker på forskjellene, eller har innspill til saker du synes vi bør arbeide med, som passer vårt formål og mandat, kontakt oss!
tina.leqvamb@vestbynf.no

NTP hos NHO!

NTP, altså Norsk transportplan, var på dagsorden i dag hos NHO.
Næringsråd, politikere, representanter fra NHO og LO, Statsråder m. fler hadde tatt turen for å drøfte og opplyses om utfordringer og muligheter omkring NTP.

Transport binder land, regioner og kommuner sammen, og skaper tetthet og vekst i samfunn. I bygd som i by.
Det er derfor viktig å kjenne til hele bildet, da NTP ikke begrenses av kommunegrenser.

Statssekretær for Samferdselsdepartementet, Abel C. Knibe Kroglund, holdt første innlegg og opplyste om ivaretakelser der man kan, og utbygging der man må.
Samt benytte kollektivt når du kan, og bil når du må.
Det ble også nevnt stramme samferdselsbudsjetter og en live kahoot kjørt direkte fra salen til Statssekretæren påminnet om at NTP nå er ute på høring, så lite lovnader kan gis pr. dags dato- annet enn reduserte økonomiske rammer i årene som kommer.

Regiondirektør, Vegard Einan, fremhevet at NTP i hovedsak handler om å skape gode samfunn, som det er godt å leve i. Vi skal komme oss lettest mulig til/fra, enten det dreier seg om til/fra arbeid, til/fra barnehage, til/fra hjemme mm. NTP påvirker alles hverdag.
Også for innbyggere, næringsliv og tilflyttere til og i hele Vestby kommune.

Merkevarebygging hos Porsche Center Son!

Lærerikt, interessant og veldig god stemning på gårsdagens medlemsmøte hos Porsche Center Son!
Tematikken var merkevarebygging, som er særs aktuelt, uavhengig av størrelse på bedriftene som deltok.

Vi avsluttet seansen med en omvisning i deres Classic center, som ikke bare trigget lyst hos samtlige deltakende på en ny eller en vintage Porsche, men hvor bilder ble hyppig tatt og engasjementet medførte at vi gav oss godt på overtid.

Tusen takk til Porsche for godt gjennomført arrangement og til alle deltakende som gjorde en alminnelig onsdag kveld til noe helt eget 🙂