Nye styremedlemmer!

Liv Ragnhild Breivik, O. Breivik Eiendom

På årsmøte 27. april i år, presenterte valgkomiteen nytt styret for Vestby Næringsforum. Styret ble enstemmig godkjent på årsmøte. Vi takker styremedlemmer som går av, og ønsker nye styremedlemmer riktig velkommen.

Styret i Vestby Næringsforum består av 7 medlemmer som representerer næringsvirksomheter i Vestby Kommune. Valgkomiteen har hatt fokus på mangfold og en balanse mellom bedrifter fra ulike distrikter i kommunen. Dette har gitt en god dynamikk i styret med kandidater som representerer ulike sektorer i næringslivet. Styremedlemmer er partnere av Vestby Næringsforum, med unntak av Knut Aandal som representerer Visit Greater Oslo. Knut har vært en viktig samarbeidspartner i arbeidet med etablering av Opplev Vestby portalen.

Styreleder Halvor Sørbye ble gjenvalgt som styreleder, etter flere år som leder for foreningen. Halvor bidrar aktivt med styrearbeidet og har vært en viktig brikke i videreutvikling og etableringen av Vestby Næringsforum. Halvor sin kompetanse og innsikt i næringslivet i Vestby Kommune har vært en stor fordel i etableringsfasen, og vi er svært glad for at Halvor takket ja til nok et år som styreleder. Christin Werge Johansen(Vestby Storsenter), og Alexander Isaksen ( J.I. Bygg AS) går av som styremedlemmer, og vi takker dem begge for innsatsen.

Nye Styremedlemmer

Det er en glede å kunne presentere våre nye styremedlemmer Liv Ragnhild Breivik( O. Breivik Eiendom) og Jostein Lunde( Skolt Pukkverk).

Liv Ragnhild er daglig leder i O.Breivik Eiendom. Hun tiltrer som nestleder og vi er svært glad for hennes kompetanse og innsikt i lokalt næringsliv hun tar med inn i styret. Vestby Næringsforum flytter inn i lokalene til O.Breivik Eiendom, og vi ser frem til et godt samarbeid fremover.

Liv Ragnhild Breivik, O. Breivik Eiendom

Jostein Lunde er daglig leder i Skolt Pukkverk, og har erfaring fra tidligere styrearbeid med næringsforeninger. Hans innsikt og kompetanse vil bli godt mottatt i videre utvikling av Vestby Næringsforum. Vi ønsker Liv Ragnhild og Jostein riktig velkommen!

Vestbyregionen er i en spennende utvikling, og vi i Skolt Pukkverk AS ønsker å ta en aktiv del i denne. Jeg ser fram til å bidra og lære næringslivet bedre å kjenne som styremedlem i Vestby Næringsforum. Et aktivt og godt offentlig-privat samarbeid er en forutsetning for å virkelig lykkes med næringsutvikling etter min erfaring.» Jostein Lunde.

Jostein Lunde, Skolt Pukkverk

 

 

 

 

 

 

Bli kjent med vårt styret.

O.Breivik Eiendom

Skolt Pukkverk 

VNF blir klimapartner!

Photo by Pixabay on Pexels.com

Vestby Næringsforum blir stolt partner av Klimapartnere Viken. Dette er et viktig ledd i arbeidet vårt med å fremme en bærekraftig næringsutvikling i Vestby Kommune.

Å ha fokus på bærekraft er blitt en hygienefaktor for norsk næringsliv. Det blir desto viktigere å kunne vise til konkrete handlinger inne bærekraft, og ikke kun snakke om det.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Vestby Næringsforum opplever at arbeidet med å vise til en bærekraftig strategi blir svært viktig for økosystemet i norsk næringsliv. Vi ønsker å være en viktig støttespiller for lokale næringsvirksomheter å lykkes med et bærekraftig fokus.

Klimapartnere Vikens mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Derfor beslutter Vestby Næringsforum å bli partner i Klimapartnere Viken.

Les mer om samarbeidet her.
Om oss.
Bli medlem.

Ny Partner!

Det er alltid stor stas å ønske nye virksomheter velkommen som vår partner. Uten støtte fra våre partnere, ville vi ikke kunne utført det arbeidet vi gjør for næringslivet i Vestby Kommune. I dag ønsker vi Asko Sentrallager Kjøl AS velkommen som nytt medlem og partner av Vestby Næringsforum.

Vestby Næringsforum er i sterk vekst, og vi har nå passert 151 medlemmer og 22 partnere. Ved at virksomheter i Vestby Kommune velger å bli vår partner, gir oss handlingsrom til å vokse, utvikle organisasjonen og ikke minst gire opp vårt arbeid for næringslivet i kommunen vår.

Sammen med mange andre store og små virksomheter har ASKO i 20 år bidratt til vekst og mangfold i regionen. Gjennom partnerskapsavtale med Vestby Næringsforum ønsker vi å bidra til fortsatt positiv utvikling og godt samarbeid både bedriftene  seg imellom og med myndighetene

Arild Åsmul, Administrerende Direktør, Asko Sentrallager Kjøl AS

Vestby Næringsforum har store ambisjoner om å bli næringslivet i Vestby Kommune sin viktigste støttespiller. Vi legger særlig vekt på arbeidet med å fremme en bærekraftig næringsutvikling hvorav vi vil gjøre vårt for at virksomheter i Vestby Kommune er ledende innen arbeidet med grønn omstilling. Et godt samarbeid med både små og store virksomheter er avgjørende.

Vestby Kommune besluttet dessverre i Formannskapet før jul å ikke godkjenne vår søknad om tilskudd for å utvikle Vestby Næringsforum, og fortsette vårt arbeid med å fremme det lokale næringslivet, reiseliv og handel i Vestby Kommune. Dette betyr vi er desto mer avhengig av økonomiske bidrag fra næringslivet i kommunen for å kunne fortsette.

Det betyr mye for oss at Asko Sentrallager Kjøl velger å bli vår partner. De er en av de største aktørene i kommunen vår, og sender et sterkt signal på at vårt arbeid er viktig for næringslivet i kommunen. Tusen takk for tilliten!

Annie Kristi Korsmo, Vestby Næringsforening

Ønsker du å bli en av våre partnere, ta kontakt i dag; korsmo@vestbynf.no

Våre partnere
Våre medlemmer
Asko Sentrallager Kjøl AS

Vi signerer Grønnvaskingsplakaten.

Denne uken signerte Vestby Næringsforum Grønnvaskingsplakaten. Vi ønsker å ta del i arbeidet med å løfte frem viktigheten med å skape et bærekraftig næringsliv.

Bærekraft er kommet for å bli, og det blir desto viktigere for norsk næringsliv å vise til konkret handling innen en bærekraftig strategi. For mange er dette avgjørende for å drive konkurransedyktig virksomhet.

Vestby Næringsforum jobber med å fremme et bærekraftig næringsliv og reiseliv i Vestby Kommune. I fjor kartla vi ulike fora og organisasjoner vi mener er viktige for oss å ta del i for å kunne styrke vårt arbeid. Arbeidet til Skift imponerte oss, både innen deres arbeid med å fremme et bærekraftig næringsliv samt tilrettelegge for at flere bedrifter ser viktigheten. Vi besluttet å starte 2022 med å signere Grønnvaskingsplakaten.

Vestby Næringsforum er foreløpig eneste næringsforening i Viken som har signert Grønnvaskingsplakaten, og vi oppfordrer nå flere til å ta del å dette arbeidet.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Vi er en liten organisasjon, men vi har ca150 medlemmer på tvers av flere bransjer. Dette betyr vi har en påvirkningskraft til å bistå og motivere andre næringsdrivende til å skape et bærekraftig næringsliv.

Vestby Næringsforum ønsker å være en samfunnsbygger, der vi kan bidra til en betydelig verdi. Vi har besluttet at 2022 skal være året bærekraftig utvikling settes høyt på agenda hos næringslivet i Vestby Kommune. Sammen skal vi fremover skape et bærekraftig næringsliv i kommunen vår.

Vi ønsker å være en verdifull ressurs for våre medlemmer, og da er det viktig vi tar del i de fora som kan gi oss kompetanse og innsikt til å yte den beste service overfor våre medlemmer. Vi ønsker å være fremoverlent og vise lederskap. Da er det naturlig for oss å signere Grønnvaskingsplakaten.

Annie Kristi Korsmo, Vestby Næringsforum

Grønnvaskingsplakaten
Disse har signert
Skift Norge
Om Vestby Næringsforum

worms eyeview of green trees
Photo by Felix Mittermeier on Pexels.com

God medlemsvekst i 2021

Medlemsmøte Porsche Center Son 2021

Det er alltid like hyggelig å ønske nye medlemmer riktig velkommen til Vestby Næringsforum. I gjennom 2021 har hele 23 bedrifter blitt medlemmer og 5 bedrifter blitt partnere.

Følgende bedrifter ble medlem i 2021:

Abacus IT
Powertrain Services Scandinavia AB
Advokatfirmaet Kramås AS
Dahl Gård- Svein Stubberud
Glomma Pall AS
Verdifull Hjelp AS
WLK Norway AS
Pennesi Wines AS
Vestbi AS
Collicare Logistics AS
CISO Services AS
Hel Bedrift AS
Gjenbrud
Voids AS
Seasystems AS
Chocolatelab
Norsk Eiendomsadministrasjon AS
Halvorsen Takst og Eiendom AS
Fineco AS
Kondishuset AS
Verden i Glasset
Follo Oppmåling AS
RESI Fotograf
Sletta Drift Eiendom AS ( Partner)
Vestby Elektro-Service AS ( Partner)
Bonava Oslo AS ( Partner)
Skolt Pukkverk AS ( Partner)
Porsche Center Son ( Partner)

Velkommen!

Ønsker du å bli medlem eller partner av Vestby Næringforum?
Ta kontakt korsmo@vestbynf.no eller kontakt oss her.

Om oss
Følg oss på LinkedIn
Våre medlemmer
Våre partnere

Deltakelse skaper business!

Vestby Næringsforum opplever positivt engasjement fra lokalt næringsliv til å bli med på våre arrangement! Dette bidrar til økt fellesskap.

Walk & Talk

Tidligere i oktober var det tid for nok en Walk & Talk. Dette arrangementet er et eksklusivt arrangement der næringslivstopper i Vestby Kommune deltar sammen med Ordfører Tom Anders Ludvigsen på skogstur. Arrangementet gir rom for gode samtaler og dialog i uformelle omgivelser. Dette våre VNF sitt andre Walk & Talk, og vi anser nå arrangementet som en ny tradisjon.

Vestby Næringsforum opplever dette arrangementet som svært populært blant våre partnere. Tilbakemeldingen er veldig bra, og det nevnes relasjoner styrkes og business skapes. Det liker vi!

FV: Ordfører Tom Anders Ludvigsen, Jan Daniel Jakobsen fra Porsche Senter Son, Werner Isaksen fra JI Bygg AS, Halvor Sørbye fra Vestbytorget, Fred Inge Thomassen fra Brødrene Thomassen Bygg AS.

Utvidet partnermøte

Vestby Næringsforum tilbyr møteplasser for ulike interessegrupper blant medlemmene våre. I forkant av vårt partnermøte i oktober, inviterte vi gruppen til å gi innspill til agenda. Vi mottok interessante innspill, og landet på tema » Inngåelser av avtaler- tilbud og aksept». Tema var meget interessant.

Vestby Næringsforum inviterte Advokat Helge Tryti, som ekstern foreleser og ekspert innen dette fagfeltet. Tema rettet seg spesielt mot byggebransjen og entreprenører, men fikk oss alle til å kjenne på behovet til å sjekke våre egne kontraktsbetingelser.

Godt oppmøte hos Sonskilen Båthavn.

Vestby Næringsforum skaper arena for nettverk og kompetanseheving. Dersom du ønsker å bli medlem eller høre hvordan du kan bli partner- ta kontakt.

Bli medlem

Våre medlemmer

Vestby Kommune

Oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Kommunestyret i Vestby vedtok i møtet den 21.06.2021 at arbeidet med ny kommuneplan gjeldende for perioden 2023-2035 skal igangsettes.

Det er utarbeidet et forslag til planprogram som viser kommunens strategiske valg og angir hvilke planoppgaver, utredninger og vurderinger som foreslås gjennomført i forbindelse med planarbeidet.

Kommuneplanen er det viktigste verktøyet vi har for styring av Vestby Kommune. Nå er arbeidet med rulleringen av arealdelen igangsatt. Har du innspill er fristen for å melde inn 10 september.

Vi oppfordrer våre medlemmer å delta på medlemsmøte den 23 august hvor Lars Grimsgaard fra Vestby Kommune vil gi innsikt i arbeidet med kommuneplanen fremover.

Kommunestyrets forslag til planprogram.

Bli medlem

Endringer skaper vind i seilene!

De nye retningslinjene for lokalt smittevern gir vind i seilene for lokalt næringsliv. Dette er et svært positivt tegn for gjenåpning av næringslivet, og ikke minst normalisering av samfunnet.

Kick-off til høsten!

Nå kan 100 personer treffes innendørs ved henviste sitteplasser, og 200 personer kan samles til utendørs arrangement med henviste sitteplasser. Våre medlemmer står klare for å ta imot bedrifter i tiden fremover som ønsker å samle sine kollegaer for en kick-off til høsten.

Son Spa Hotel

Vestby Kommune har mange flotte arena som kan benyttes for å arrangere en kick-off eller samling for bedrifter. Bedrifter oppfordres til å benytte seg av det lokale næringslivet som kan skreddersy det meste innen vår innholdsrike kommune. Ta en titt på Opplev Vestby for inspirasjon og ytterligere informasjon om opplevelsessted, restaurant eller overnatting.

Vi håper virksomheter som planlegger en kick-off eller arrangement til høsten benytter seg av våre lokale næringslivsaktører for å skape en ekstra hyggelig gjenforening etter sommeren. Det er svært viktig vi i tiden fremover støtter lokale aktører som har vært hardt rammet det siste året.

Book ditt arrangement i Vestby i dag!

Annie Kristi Korsmo

Våre medlemmer
Lokale smittevernstiltak

Parkeringssituasjonen i Son sentrum bekymrer næringslivet

Næringslivet i Son sentrum er bekymret over manglende parkeringsplasser for næringslivet. Dette gjelder spesielt i møte med kommende høysesong og Vestby Næringsforum ber Vestby Kommune komme på banen.

Trangt om plassen

Vestby Næringsforum har mottatt bekymringsmelding fra lokalt næringsliv tilhørende området rundt Havnegata i Son sentrum. Næringslivet opplever manglende parkeringsplasser i sentrum, og er bekymret over hvilken konsekvens dette kan ha dersom kundene ikke kommer til.

Det er flere tilflyttere til Son, og i fjor var det ingen tvil flere besøkende til Son under årets Norgesferie. Dette skaper ekstra pågang på de få parkeringsplassene som finnes i sentrum.

4 timers parkering

Vestby Kommune har regulert Havnegata til en 4 timers parkering, men dette er ikke iverksatt i praksis. Næringslivet opplever dermed få tilgjengelige parkeringsplasser til besøkende og kunder. Det er til og med blitt registrert biler som står parkert igjennom hele sesongen langs kaien ved Kiwi i Son. Parkeringsplassen er ikke langtidsparkering, men mange benytter seg av denne plassen, spesielt i høysesongen.

Oppfordring til beboere og besøkende i Son Sentrum

Bruk langtidsparkeringen ved Ørajordet, og bruk beboerparkeringen på taket ved Kiwi i Son Sentrum. Dette hjelper mye! Vestby Næringsforum har tidligere i år kontaktet Vestby Kommune for en redegjørelse av parkeringsvedtaket i Havnegata, i påvente av svar. Vi håper Vestby Kommune kan gi tilbakemelding slik at vi kan forbedre parkeringssituasjonen ved Son Sentrum.

Det er viktig informasjon om tilgengelige parkeringsplasser skiltes godt fra veien og innkjørsel til Son sentrum. Da vil flere kunne benytte seg av tilbudet som finnes, men som gjerne ikke er klart over dette.

Hva med å starte en sykkel-til-jobb aksjon for beboere i Son som også jobber i Son?

Det er bekymringsfullt! Vi håper Vestby Kommune svarer vår bekymringsmelding og at vi sammen kan tilrettelegge for bedre vilkår for næringsdrivende i Son Sentrum, og bedre fremkommelighet og sikkerheten for alle som ferdes der.

Annie K Korsmo

Bli medlem
Kontakt oss
Vestby Kommune

Hva betyr bærekraft for vårt lokale næringsliv?

Photo by Polina Tankilevitch on Pexels.com

Det er ingen tvil ordet bærekraft er på agenda hos de fleste virksomheter og kommuner. Vi hører om viktigheten av å jobbe bærekraftig i media, og stadig nye handlingsplaner blir presentert med bærekraft i fokus. Men hva betyr dette?

Vi må samarbeide

Vestby Næringsforum har identifisert Bærekraft som et av våre fokusområder. Vi skal gjøre vårt for å kunne bistå og bidra til et bærekraftig næringsliv og utvikling i vår kommune. Dette er ingen enkel oppgave, og det kreves samarbeid på tvers av kommunen.

Arbeidet innen bærekraft må være åpent og mangfoldig. Det er ingen fasit på arbeidsmetode, men det viktigste er å være tydelig innenfor sin egen virksomhet og kommune på hvordan alle skal nå fellesmålene, og ha en god plan- og styringsverktøy.

FN sine 17 bærekrafts mål

FN sine 17 bærekrafts mål er blitt grunnpilarene for mange virksomheter. Men hva betyr dette for din bedrift? Vestby Næringsforum deltok nylig på et seminar med Viken Fylkeskommune, og der ble det i et av innleggene lagt vekt på viktigheten av å identifisere hvilke av de 17 målene som er identifiserbart med din virksomhet eller kommune.

Alle kan ikke gjøre alt, men vi kan alle gjøre noe. Dette tror jeg er viktig å ha i bunn når grunnpilarer skal identifiseres for sin egen virksomhet. Det er forskjell på kommuner og virksomheter, og her er det viktig å ikke gape over for mye i starten.

Annie Kristi Korsmo

Vestby Kommune er en svært viktig samarbeidspartner for videre arbeid innen å utvikle en bærekraftig næringsutvikling.

Vestby skal være en kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og naturopplevelser. Kommunen skal legge til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige prinsipper.» 

Utdrag fra Kommuneplan 2019-2030

Vestby Næringsliv setter bærekraft på agenda hos våre medlemmer fremover der vi skal:
-Sette bærekraft på agenda i våre møter
-Dele våre erfaringer innen bærekrafts arbeid
-Dele gode eksempler
-Knytte nettverk innen bærekrafts utvikling
-Opprette en felles plattform for våre medlemmer å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Inspirasjon og tips

Som næringsdrivende i Vestby Kommune og Viken Fylkeskommune, er det flere steder å kunne innhente inspirasjon for eget arbeid innen bærekrafts fokus og utvikling.

Viken Kommune har en egen side der de deler hvordan de jobber med bærekraft. Dette kan du lese mer om her.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har en rekke tips og råd til hvordan din arbeidsplass og virksomhet kan jobber mer bærekraftig.

silhouette photography of group of people jumping during golden time

Uansett hvordan din virksomhet jobber innenfor bærekraft, er det viktig å huske på at målene er deres, ikke FN sine! Og sammen står vi sterkere i arbeidet med å skape en bærekraftig næringsutvikling med positive ringvirkninger for bo- og nærmiljø.

Vi vil gjerne dele gode historier fra lokalt næringsliv og bærekrafts arbeid. Har du en historie å dele, hører vi gjerne fra deg.

Kontakt oss

Bli medlem