Med over 13000 boliger under utvikling!

Fredensborg bolig, en landsdekkende boligbygger- og vår Partner!

Prosjektet i Kroerveien 3 er selskapets første i Vestby, og her skal Fredensborg Bolig og Arcasa Arkitekter bygge 156 leiligheter midt i sentrum – vis a vis togstasjonen.
Størrelsen varierer fra arealeffektive ettroms- til 4-roms leiligheter.
Også i dette prosjektet ønsker Fredensborg Bolig variasjon i leilighetstyper og beboersammensetning, og mener dette bidrar til å skape gode og bærekraftige nabolag. Det vil også bli leie til eie-leiligheter i prosjektet, noe som senker terskelen for å komme inn på boligmarkedet.
Reguleringsprosessen er nå i gang, og selskapet håper at planene blir ferdigbehandlet i løpet av første halvår 2024.

Vi setter stor pris på å ha med Fredensborg Bolig i Næringsforumet og på vårt Partnerlag!

Vi ønsker IKEA i Vestby!

Det har vært skrevet mye om IKEA og deres fremtidige planer i Vestby.
Vi i Næringsforumet synes det er udelt positivt med en etablering av IKEA grunnet nærings- og arbeidsplassveksten et slikt type varehus vil gi.

Når det gjelder matjord og jordvern, så krever reguleringsplanen at matjorda skal flyttes og opparbeides et annet sted. Det nye jordbruksarealet skal i tillegg bli dobbelt så stort. Dermed er det grunn til å tro at kornproduksjonen etter hvert vil bli minst like stor som før!

En tidligere publisert artikkel fra Faktisk.no belyser både brødmengde, prosess, fakta og påstander.
Les mer: https://www.faktisk.no/artikler/jd9rz/hvis-man-bygger-ikea-pa-50-dekar-matjord-i-vestby-blir-det-50-000-faerre-brod-hvert-ar-i-all-evighet

Faktisk.no er en ideell organisasjon som innehar en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.
Det som derimot ikke belyses i denne artikkelen er at alle kommuner trenger arbeidsplassvekst og god sysselsetting for å få nok inntekter i årene som kommer til å betale for fremtidige, økte kostnader.
En ensidig satsing på næringsutvikling vil kun føre til økt arbeidspendling i fra stedet, mens folketallet som en konsekvens av det som oftest synker.

Vi synes det derfor er flott at Vestby er en fremoverlent og næringsvennlig kommune- som ønsker IKEA velkommen!

Sammen for Vestby!

Næringsforumet har i dag gjennomført styremøte hvor Ordfører og Rådmann har deltatt som observatører.
Dette er verdifullt med tanke på samarbeid, innsikt/deling av informasjon, og for å skape fremtidige, gode synergieffekter.

Vi fikk gjennomgått status i flere saker, og sammen drøftet hvilke saker vi kan samarbeide om fremover, og ikke minst hva slags resultat som er ønskelig å oppnå.
Vi takker Ordfører og Rådmann for at de deltok, for deres gode innspill og samarbeidsvilje- og ser frem til ytterligere samarbeid og dialog.
Det levner liten tvil om at vi skaper best når vi løfter sammen i lag, og at det skjer mest i en næringsvennlig kommune- som Vestby definitivt er!

Hersleth Entrepenør AS- vår Partner!

Vi presenterer en solid, lokal aktør!

Hersleth Entreprenør AS er et familiedrevet entreprenørselskap med hovedkontor på Såner i Vestby. Hovedmarkedsområdet er Oslo Syd, Follo og tidligere Østfold, med fokus på nybygg, ombygging og rehabilitering i både privat og offentlig sektor. Hersleth Entreprenør er totalentreprenør på utbyggingen av Sole og Vestbyhagen, samt er de i tillegg involvert i utviklingen av to eiendommer i Vestby sentrum.

Gjennom over 30 år i bransjen har den lokale entreprenøren bidratt til å skape gode hjem, attraktive lokaler for bedrifter, rasjonelle næringsbygg, nye arenaer for kunnskap og kultur, og essensielle byggverk innen helse og omsorg. De har også blitt håndplukket til en rekke prestisjejobber som f.eks. restaurering av historiske byggverk, og de har bygget flere monumentale bygninger som kirker, kulturhus, politistasjoner, tinghus og hoteller.

Hersleth Entreprenør AS feiret 30-årsjubileum i 2022, og i denne filmen kan du bli litt bedre kjent med selskapet og hva de står for.

Vi setter stor pris på å ha dere som partnere i Næringsforumet!

Ny Partner- med stort samfunnsengasjement!

Det er en glede å kunne dele at vi har fått en ny Partner inn i Næringsforumet.

HAMEC er et lokalt eid selskap i regi av Halvor Sørbye med familie. Selskapet har stått bak bygging og utvikling av bolig og næringseiendommer i Follo.
De bygget bla. Vestby bibliotek i 1998, hvor kommunen var leietaker i 15 år før de kjøpte eiendommen og etter hvert besluttet å bygge det flotte KULTURKVARTALET som har sin “grand opening” nettopp i dag. Hamec er også nylig omtalt som en solid bidragsyter til at sistnevnte har fått nytt flygel- i verdensklasse.

Som et aktivt medlem av Vestby Næringsforum, har HAMEC jobbet for å skape gode vilkår for det lokale næringslivet. Gjennom nettverk og god samhandling med kommunen og Næringsforumet videre, vil Hamec styrke mulighetene for både nye og etablerte aktører.

Vi ønsker Hamec varmt velkomne som Partnere!

Endelig- dette har vi jobbet lenge for!

Parkering i Vestby og Son har vært en viktig og prioritert sak som Næringsforumet har jobbet aktivt med over lang tid.
Vi har hatt saken oppe som eget punkt på samtlige av våre siste styremøter.

• Halvor Sørbye, daværende styreleder i VNF, har stått i spissen for arbeidet og VNF har innkalt medlemmer og partnere, men henvendt seg spesielt til gård -og grunneiere, ift. møte om udekket stort behov for parkeringsplasser i sentrum nå mens utbygging pågår og et mye omtalt Kulturkvartal skal åpnes.

Situasjonen har vært prekær om og hvis man ikke skulle kunne etablere parkering i sentrum snarlig og det etter hvert som nye bygg ble reist og stod innflytningsklare.
På et fellesmøte med kommunens prosjektledelse for sentrum kom det opp forslag om at man kunne midlertidig omregulere tomten som stiftelsen hadde for en definert periode på forslagsvis 5 år. Alle tilstedeværende stilte seg positive til et slikt utspill og resultatet kunne man lese mer om i lokalavisa i dag,
90 P-plasser!

Kommunen landet på at de kunne opprette en Parkeringsenhet som skulle være ansvarlig for å drive avgiftsbelagte plasser. Dette er et krav hvis kommunen skal avgiftsbelegge og regulere parkering på slike arealer og langs kommunale veier. Vi ser fram til at arealer i Son sentrum også blir en del av en slik driftsordning.

VNF med Halvor Sørbye i spissen, har gjort en betydelig innsats for at du, jeg og mange flere besøkende nå kan parkere enklere i Vestby sentrum, og det foran et Kulturhus som straks åpner!
Vi takker vårt medlem Stiftelsen Solås og Steinløkka som har stilt areal til disposisjon!

Meglere fra Østfold og Follo danner ny kjede!

Eiendomsmeglere er ikke nødvendigvis kjent for å samarbeide med hverandre, ref. deres egne ord, men nå skaper to konkurrerende kjeder meglerhistorie når Foss & co går inn i ASK-kjeden.
ASK ble startet for under ett år siden, av de tre eiendomsmeglerselskapene Meglergaarden, Møller
og Meglerverket fra Østfold. Kjeden blir nå dobbelt så stor, når Foss & co, som har drevet med eiendomsmegling i Follo siden 1985, trer over i ny drakt.
ASK vil fra og med 15. august dekke hele Follo og Østfold, med avdelinger fra Halden i sør, til Kolbotn i nord. I tillegg er de representert i Askim, Vestby/Son, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad.

Når vi nå for første gang siden 1985 skal samarbeide med noen så var det viktig at de som vi
samarbeider med setter kunden i fokus, og er like fokuserte på kvalitet i leveransen som oss,forteller Martin Bauer, daglig leder i ASK Foss Son/Vestby. Sammen har vi ressurser til å øke satsingen vår nå i Vestby og i Mosseregionen.
Hver avdeling er fortsatt like fullt frittstående, med lokalt eierskap.

Vi heier på samarbeid og å dra i samme retning, og gratulerer
ASK FOSS med sammenslåingen!

Våre Partnere!

Vestby Næringsforum hadde ikke hatt de samme muligheter til å sette avtrykk og påvirke i bredden av ulike saker om det ikke var for våre Partnere.

Vi er stolte av våre Partnerbedrifter og hva som kjennetegner de- et stort samfunnsengasjement for hva som skjer i Vestby så vel som i regionen!

Her er våre Partnere:

Sparebank 1 Østfold Akershus

Abacus IT

Asko

O.Breivik Eiendom

Sequoia

Vestby Storsenter

Oslo Fashion Outlet

Coop Øst

Brødrene Thomassen Bygg

Wessel Eiendom

JI Bygg

Hersleth Entrepenør

Bonava

Porsche Center Son

Fredensborg Bolig

Son Spa

Sonskilen Båthavn

Skolt Pukk og Masser

Foss & Co

Vestby Elektroservice

Presterud Elektro

Ønsker din bedrift å bli Partner?
Kontakt: tina.leqvamb@vestbynf.no
Mob: 99 03 51 39

Workshop om organisering av opplevelsesnæringen!

I går kveld deltok Næringsforumet på workshop omhandlende mulig ny organisering av opplevelsesnæringen i Mosseregionen- som Vestby også er en del av.

Den nevnte næringen er viktig for mange, innbyggere som nye tilflyttere, for store som små.
Det ble drøftet formål, bransjegrenser, driftsmidler, “kannibalisme”, oppgavefordeling, hvem er beste utøvende aktør, øvrig organisering så vel som samarbeid og synergieffekter. Engasjementet var stort.
Prosessen skal gjennomføres i nær dialog med sentrale aktører/organisasjoner i næringslivet og i de aktuelle kommuner.

Vi var flere næringsforeninger tilstede, sammen med aktører fra kommune, MNU, IPR, Visit Greater Oslo og Moss i sentrum. Det er viktig å få frem alles synspunkter og tanker før man går videre i prosessen, og la dette speile hva som faktisk besluttes, oppstart, oppgavefordeling og organisering.

Vi ser frem til neste workshop!

Lager mat til Kongen! Nytt medlem.

Denne bedriften leverer mat til Kongen og Norges rederiforbund, til flere ulike politiske aktører og de har fast ukentlig levering til bla. If’s sikkerhetssenter. De sørger for at lokale bedrifter så vel som private får en helt egen matopplevelse i tillegg til det å bli gode og mette, uansett om det gjelder i arbeidshverdagen som til fest.

Gjettet hvem det er?
Arena Catering elsker hva de gjør, og legger ned utallige arbeidstimer og ekstra innsats for å levere høy kvalitet på maten som leveres til bryllup, konfirmasjon, bursdagslag, familieselskap, møter eller rett og slett til selveste Kongen.

Vi ønsker Arena Catering varmt velkomne som nye medlemmer!
Vi synes det er helt konge å ha dere med i vårt Næringsforum 😉