Årsmøte er godkjent!

Vestby Næringsforum samlet i dag medlemmer til årsmøte og kunne oppsummere et godt år for foreningen!
Årsmøte ble åpnet av styreleder Halvor Sørbye.
Gjennomgang av årsrapport ble utført av Sørbye og Daglig leder, Tina Leqvamb.

Årsrapporten viste en god utvikling for Vestby Næringsforum og foreningen har et godt fundament for videre vekst. Foreningen har fokusert på et stabilt aktivitetsnivå og økt synlighet i det lokale næringslivet.
Dette har gitt gode resultater i form av flere medlemmer, partnere og sterkere posisjon i kommunen vår.

Årsregnskapet ble godkjent.

Likviditetsbudsjett for 2023 ble fremvist og man så også her en god vekst, som medfører at Næringsforumet kan sette enda større avtrykk i inneværende år og fremover. Budsjettet ble godkjent.

Det var flere styremedlemmer som stod på valg i år.
Valgkomiteen har bestått av Fred Inge Thomassen og Gunvald Andersen, hvor av sistnevnte presenterte følgende forslag til nytt styre:

Styreleder Martin Frøland
Nestleder Liv Ragnhild Breivik

Styremedlem Jostein Lunde
Styremedlem Eirik Wentzel Jensen
Styremedlem Tonko Lucic Andersen

Varamedlem Ann Jeanette Myrland
Varamedlem Martin Bauer

Vi benytter anledningen til å takke Hanne Gundersen, Knut Aandal og Halvor Sørbye, for deres innsats og store engasjement som styremedlemmer/styreleder hos Vestby Næringsforum!
Vi ønsker samtidig våre nye styremedlemmer varmt velkommen.
Nytt styre ble godkjent av årsmøte.

Lønn og tariff!

Snart starter majoriteten av norske bedrifter med gjennomføring av lønnssamtaler.
Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg.
I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. Få oversikt over måter å løse dette på.

NHO har utformet en fin samleside som gir deg som arbeidsgiver gode tips og råd til lønnsforhandlinger, tariffer, tvistebehandling med mer.

Se lenke: https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/?_cldee=mpamBbnjbyETal9QVWJw0a1OonJu8kxE2wyQUno5j2FbZVnwPOb52ANw4SyFI4dl&recipientid=contact-aefdfa4bb6e0ec118150005056b762b6-24265e867b674e1688aa0b0db4739fee&esid=a5967a89-48d9-ed11-8156-005056b718c1

Her er 10 gode råd til arbeidsgiver ved lønnsforhandlingsprosesser:

1.Involver tillitsvalgte
Legg opp til en god og effektiv prosess med de tillitsvalgte hvor du på forhånd fastsetter møtetidspunkt og antall møter.

2.Lær av tidligere oppgjør
Få oversikt over historien bak tidligere oppgjør i bedriften og virkningsdato for tilleggene. Hva kan forbedres?

3.Utnevn bedriftens forhandlingsutvalg
Dette er maks tre personer fra hver av partene.

4.Presenter bedriftens virkelighet
Forbered en samlet presentasjon av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. De tillitsvalgte bør også forberede en slik presentasjon, slik at man så langt som mulig blir enige om bedriftens virkelighet.

5.Legg frem krav
De ansatte og tillitsvalgte stiller vanligvis konkrete krav som blir utgangspunktet for forhandlingene.

6.Forhandlingene skal være reelle
Begge parter må ta og gi for å komme frem til et resultat. Forhandlinger er ikke matematikk.

7. Ledelsen bestemmer
Bedriftens ledelse har til slutt styringsrett på lønnsrammen og kan fastsette denne ensidig.

8. Fordel lønnstillegg etter kjente kriterier
Bedriftens ledelse fordeler lønnstilleggene for funksjonærer etter en individuell vurdering, basert på kjente kriterier. Fordeling av lønnstilleggene er et forhandlingstema når det foreligger kollektive satser.

9. Lag skriftlig protokoll
Den undertegnes av begge parter.

10. Involvering av organisasjonene
I noen tilfeller kan tillitsvalgte bringe saken inn for organisasjonene til behandling, eller gjennomføre nedsatt arbeidstempo. Sjekk med din landsforening om dette.

Når maten teller! Eget tilbud til våre medlemmer :)

At mattilbudet på en arbeidsplass er viktig, har vært kjent lenge – både med tanke på medarbeidernes trivsel, og med tanke på produktivitet.
Mattilbud og kantine er som regel nevnt blant de viktigste trivselsfaktorene på en arbeidsplass.

Med Covid-pandemien så forsterket også en annen viktig trend seg – behov for økt fleksibilitet og tilgjengelighet.
De ansatte spiser ikke lengre nødvendigvis til samme tid, og matbehovet endrer seg da i takt med dette.
Noen ansatte ønsker et frokosttilbud, andre derimot ved eks. turnusarbeid, har behov for energipåfyll gjennom hele døgnet.

Nye tider har ført til mer tilrettelegging og skreddersydde løsninger.

Vårt nye medlem Servicehuset Mat & Mer (SMM) er leverandør av tilpassede måltidsløsninger, enten det er gjennom tradisjonelle bemannede kantiner, rene ubemannede selvbetjente smarte kjøleskap, eller begge i en kombinasjon.
Hos Alna i Vestby (Treveien 5), drifter SMM en kombinasjonsløsning, med bemannet buffetkantine som inneholder salatbar, brød, pålegg, påsmurte produkter og varme retter. I tillegg har de et ekstra tilbud med påsmurte produkter, wraps, ferdigblandede salater, retter som kan varmes, yoghurt, snacks og drikke tilgjengelig hele døgnet- i et eget smart kjøleskap.
De ansatte betaler da selv for det de tar ut av kjøleskapet.

Medlemmer i Vestby Næringsforum får nå et eget, rabattert tilbud på selvbetjent smart kjøleskap:
– Med 2 måneders gratis leie (verdt 30.000,-).

Om du lurer på noe ang. kantinedrift eller smart kjøleskap, send mail til: marius@servicehusetmm.no

Hurtigbåten til Son- vi er mange som kjemper for nettopp den!

Bilde: Edgar Dehli, publisert Vestby Avis

Hurtigbåten til Son, saken som har fått stor spalteplass, i lokalavis som i sosiale medier.
Vi er mange som arbeider for å beholde hurtigbåten til Son!

Vi i Næringsforumet startet vårt arbeid med saken for flere måneder siden ved å snakke med flere av aktørene som driver næring i Son, hvor vi har drøftet saken, samt sett på hele bildet, som er mer sammensatt enn det som har kommet frem på facebook-grupper og i lokalavisa.
Båten skal bygges fysisk lengre, de som kjører båten vil ikke legge til grunnet sikkerhetsmessige hensyn, hvordan forhindre/hensynta badegjester i havna og hva er fordeler/ulemper med å fjerne el-brygga med mer.

Næringslivet er helt tydelige på at de naturlig nok ønsker og trenger båten videre til Son. Båten regnes som en del av et allerede bestemt kollektivt tilbud- som også kan sørge for økt kundestrøm og attraktivitetsbygging i nåtid som i fremtid. Den er viktig for Son, men også for innbyggere i hele kommunen som et aktivitets/attraktivitetstilbud.

Næringsforumet har vært i dialog med Ruter, Rådmann, Leder for kommunalteknikk med flere angående saken og opplever at samtlige aktører i Vestby arbeider for og ønsker at hurtigbåten skal fortsette å gå til/fra Son!
Vi må uansett holde trykket oppe, og bevare en god og åpen dialog om prosessen som forhåpentligvis fører til at nettopp båten går i rutetrafikk som tenkt også nå i sommer.

Vi er som nevnt mange som arbeider for og med saken!
Her kan dog ingen sole seg i noen glans før nettopp båten er tilbake og går som før- til/fra Son!

35 000 kvadratmeter, egne skip og tog!

Og de er i innspurten med å klargjøre eget “robotlager” til Ikea.

Vi har vært på bedriftsbesøk!
ColliCare er en innovativ tilbyder av alle logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport, flyfrakt, togfrakt, tredjepartslogistikk, distribusjon, lagertjenester og hjemlevering for netthandel.

De har fokus på lokal og nær tilstedeværelse, samtidig som de arbeider med særs internasjonale tjenester.
Vi er imponert over satsning, vekst, innovasjonskraft og fart, og verdsetter å ha nettopp Collicare lokalisert i Vestby!

Vi takker for godt bedriftsbesøk og ønsker samtidig lykke til med innspurten og klargjøring av Ikea-lager, samt øvrige pågående innovative prosjekter.
Les mer om Collicare her:
https://www.collicare.no/om-collicare

“Vi har omorganisert oss en rekke ganger, men heldigvis ikke endret oss!”

På tide med en forandring?
Starte med å bytte passord?
For kanskje er passordet ditt bestående av barnas navn, etterfulgt av tallene
“1-2-3”?

Refleksjoner og grep omkring sikkerhet, på arbeidssted som privat, var temaet på gårsdagens gjennomførte frokostmøte hos Abacus It.
Fagdirektøren for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Roar Thon, gav oss et solid og oppklarende bilde av dagens sikkerhetssituasjon, hvilke grep man bør ta og ikke minst utviklingen i sikkerhetsbildet fremover.

Mange bedrifter som privatpersoner tenker de er for små til å oppleve dette, mens sannheten er at bedrifter med 1-15 ansatte er de som utsettes mest for hackerangrep. Og apropos sistnevnte så har du sikkert sett dette blitt utført også mer privat, nemlig på facebook, og kanskje har du opplevd dette selv.
Da ser man delte poster som sier som dette “jeg har blitt hacket, ikke svar på venneinvitasjon fra meg”…Men hacket har du ikke blitt.
Derimot er passordet ditt i andres hender og på avveie, og du bør endre det adskillig flere steder enn kun på sosiale medier.

Mange hadde tatt turen til Frokostmøte hos Abacus, og engasjementet var særs godt med oppfølgende spørsmål i etterkant fra salen. Dette er noe vi alle relaterer oss til, men det er uansett ekstra hyggelig å se at så mange tok turen!

Vi takker Fagdirektøren, samt Abacus (vinner av Årets bedrift 2022) og de fremmøtte for en ekstra god start på dagen!

FOSS & CO – ny Partner!

Det er med stor glede vi nå kan dele at vi har fått en ny Partner i Næringsforumet, nemlig FOSS & CO Eiendomsmegling.

Mange kjenner godt til de fra før, om det være seg at man har sett deres boligannonser, vært på visning med de, eller kanskje tom. solgt eget hjem/fritidsbolig via de.
Men de arbeider også med Næringsmegling!
For å tilby begge segmenter, altså bolig- og næringsmegling, kreves det en solid total kompetanse av de ansatte så vel som av lederteamet.

Her kan du lese mer om begge nevnte deler, se deres tjenester, hvor mange kontorer de har, også utenom Son, med mye mer:
https://www.fossco.no/

Porsche- en merkevare!

Fartsfylt, lekker, grom lyd, smidig og stor kjøreglede er ord som mange forbinder med bilen Porsche.
Etter å ha vært på bedriftsbesøk hos Porsche i Son, så er jeg minst like opptatt av vekst, posisjon, ombygging og ikke minst merkevaren!
Hvordan alt serves, vedlikeholdes og ikke minst selges og ivaretas fra et “lite jorde i Son”, som de selv sier. Det er imponerende!

I disse tider hvor vi som forbruker og kunde mottar raust med kampanjer og tilbud, er det også imponerende å bygge en sterk merkevare- uten å kjøre salgskampanjer!
Det arbeides gjennomtenkt og langsiktig ift. ivaretakelse og “branding” av merkevaren og ut i fra tilbakemeldingene jeg fikk når jeg fortalte andre rundt meg at jeg skulle på bedriftsbesøk hos Porsche, ja, så virker det som de har lykkes godt med nettopp konseptet. Internasjonalt som nasjonalt, men også lokalt og i Vestby/Son!

Flere har etterspurt et nytt bedriftsbesøk hos Porsche, og det vil bli muligheter for dette mot slutten av april, med fokus på nettopp merkevarebygging!

Avbildet er Salgsteamet.

Ny Partner- Abacus IT!

Det er virkelig gledelig å ha fått to nye Partnere alt i det nye året!

Abacus IT er kjærkommen som ny Partner da de tilbyr tjenester og sortiment som favner bredt og utfyller Næringsforumet godt ift. kompetanse og arbeidsfelt.
Om du er en liten eller stor bedrift, så trenger du systemer som ivaretar oversikt, regnskap, nyhetsbrev, lønn, kundehåndtering og ikke minst sikkerhet!

Sistnevnte er høyaktuelt, og derfor har vi spurt Abacus om de kan kjøre frokostmøte for våre medlemmer og partnere.
Fagdirektør Nasjon Sikkerhetsmyndighet, Roar Thon, vil opplyse oss om nåværende sikkerhetsbilde, utfordringer, samt hvilke nødvendige hensyn og grep vi bør ta for å ta gode sikkerhetsmessige grep i egen bedrift, men også privat!

Egen invitasjon utsendes, men sett gjerne av onsdag 15.mars kl. 08.30-10.00 allerede nå- her vil det bli godt oppmøte!

Vi takker Abacus for tilliten og ønsker de varmt velkomne som Partnere i vårt Næringsforum!

Les mer om Abacus her: https://abacus-it.no/