Opplysning, avklaring og drøfting på Rådhuset!

Vi har gjennomført møte på Rådhuset hvor formålet var opplysning i ulike saker, avklaringer og drøfting.
Deriblant i saker omhandlende Hurtigbåten til Son, parkeringsmuligheter fremover, byggesaksbehandling og Kulturkvartal.

Rådmannen startet med et oppklarende innlegg hvor de deltakende bla. fikk større innsikt i saken omring Hurtigbåten. Det arbeides aktivt med å finne løsninger for at den skal kunne fortsette å gå, og løpet er ikke kjørt enda for i år ift. dette i følge Rådmannen.
Dog haster det.
Saken er mer sammensatt enn hva som fremkommer i kommentarfelt på sosiale medier, så vi oppfordret til bredere informasjons- og faktadeling, så flere får større innsikt i kompleksiteten i saken.

Det ble åpnet for spørsmål underveis fra de deltakende, som gav direkte svar og en god dialog.

Næringsforumet har på vegne av gård/grunneiere videreformidlet et stort behov for et oppdatert oversiktskart over pågående byggeprosjekter i Vestby sentrum. Dette er nå utført av kommunen og ble fremvist, og det med med en komplett oversikt over samtlige prosjekter, også vist i 3D funksjon som muliggjør at man kan få et godt visuelt inntrykk av hvert enkelt bygg.
Vi synes kommunen har gjort et særs godt arbeid med oversikten, og vet dette vil være av stor nytte når samtlige prosjekter skal markedsføres og tilflyttere attraheres.

Kultursjefen presenterte også detaljer omkring Kulturkvartalet, tanken bak det og hva slags rolle det er tenkt å fylle, for innbyggere så vel som for næringsliv.

Bygningssjef, June Cathrine Ormstad, informerte raskt, men dog imponerende om hvordan saksbehandlingstid på hennes avdeling er tatt kraftig ned og det over en kort periode, som gagner og muliggjør raskere vekst og oppstart av prosjekter.

Vi takker de deltakende fra kommunen for at vi får gjennomført denne type møter, med rom for dialog og spørsmål, da vi er helt sikre på at dette er produktivt og positivt for samarbeidet mellom næringsliv og kommune!

%d bloggere liker dette: