Bærekraft

Et tre i skogen. Foto.

Vestby Næringsforum skal oppfordre til og stimulere til et bærekraftig reiseliv og næringsliv i vår kommune. Vi vil fremover oppmuntre og støtte våre medlemmer til å ta del i det grønne tidsskiftet for å kunne bidra til at vår region når FN sine bærekrafts mål innen 2030. Vår visjon er å kunne bidra til å utvikle et lønnsomt næringsliv med lavt klimaavtrykk i vår region.

På bakgrunn av reiselivsplanen som ble lansert i 2017, skal Vestby Næringsforum fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en bærekraftig reiselivsutvikling som skaper positive ringvirkninger for lokalt næringsliv.

Lurer du på hvordan din bedrift kan bidra til å ta del i fellesskapet mot en bærekraftig fremtid, hører vi gjerne fra deg.

Nyttige lenker:

Skift

Grønne Innkjøp

FN Bærekraftmål

Om oss

Legg inn en kommentar