Årsmøte er godkjent!

Vestby Næringsforum samlet denne uken medlemmer til årsmøte og kunne oppsummere et godt år for foreningen.

Årsmøte ble åpnet av styreleder Halvor Sørbye, som også ble valgt til møteleder.
Gjennomgangen av Årsrapporten viste en god utvikling for Vestby Næringsforum og foreningen har et godt fundament for videre vekst. Foreningen har fokusert på et stabilt aktivitetsnivå og økt synlighet i det lokale næringslivet. Dette har gitt gode resultater i form av flere medlemmer, partnere og sterkere posisjon i kommunen vår.

Årsregnskapet ble godkjent.

Budsjettet for 2022 viser en økning i kostnader som samsvarer med en ansettelse av 100% stilling for ny daglig leder. Inntektene forventes å øke, og årsmøte opplever budsjettet som et realistisk budsjett i samsvar med foreningens utvikling og fremtid. Budsjettet som ble fremlagt av styret, ble godkjent.

Det var flere styremedlemmer som stod på valg i år. Valgkomite som har bestått av Fred Inge Thomassen(leder), Gunvald Andersen og Hilde Feragen presentere følgende forslag til nytt styre:

Halvor Sørbye- leder 1 år
Liv Ragnhild Breivik- nestleder 2 år
Jostein Lunde, styremedlem 2 år
Hanne Gundersen Tjelland- styremedlem 1 år
Knut Aandal- styremedlem 1 år
Ann Jeanette Myrland- varamedlem 1 år
Terje Baardseth- varamedlem 1 år

Vi benytter anledningen til å takke styremedlemmer Christin Werge Johansen og Alexander Isaksen for deres innsats som styremedlemmer hos Vestby Næringsforum, og ønsker nye styremedlemmer riktig velkommen. Nytt styret ble godkjent av årsmøte.

Det var ingen innkommende saker til behandling, og møtet ble hevet kl 16:00.

 

Om oss

Bli medlem

%d bloggere liker dette: