Vårt politiske samarbeid er viktig!

Vestby Næringsforum inviterte til årets første samarbeidsmøte med gruppelederne av alle politiske partier i Vestby Kommune. Dette har blitt en viktig arena for samarbeid på tvers av politikk og næringsliv.

For anledningen inviterte vi Mosseregionens Næringsutvikling til å delta på møtet for å styrke samarbeidet vårt, og informere om rollefordelingen mellom Vestby Næringsforum og MNU. Samarbeidet vårt skaper flere muligheter for våre medlemmer, og vi utfyller hverandres roller for Vestby Kommune. Dette vil skape et godt grunnlag for videre utvikling av et bærekraftig næringsliv i kommunen.

Dagens agenda bestod av 3 punkter:

  1. Det grønne skiftet- hva betyr dette for næringslivet i Vestby Kommune?
  2. Hva betyr samarbeidet med MNU?
  3. Handel og reiselivsplanen, og Opplev Vestby- hva skjer videre?

Det ble gode diskusjoner og innspill i møtet, og enighet om at Opplev Vestby bør prioriteres i kommunen. Portalen er non-profit, og det er viktig å forstå hvilken rolle portalen har for besøkende og beboerne.

Tusen takk til Yngvar Trandem fra MNU og Åshild Marie Fagerjord fra Vestby Høyre som stilte på møtet i dag, sammen med styreleder Halvor Sørbye og daglig leder Annie Korsmo. Vi inviterer til nytt møte over sommeren, og håper da flere gruppeledere har anledning til å delta. Vi gleder oss!

 

Bli medlem av Vestby Næringsforum

Publisert
Kategorisert som Nyheter

VNF har levert klimaregnskap!

Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

VNF leverer for første gang eget klimaregnskap. Dette gjør vi for å bidra i fellesarbeidet med å redusere klimautslipp i norsk næringsliv.

I begynnelsen av året ble VNF partner av Klimapartnere Viken. Som partner er vi forpliktet til å levere et årlig klimaregnskap som skal bistå oss i vårt interne arbeid knyttet til å redusere vårt klimautslipp.  I prosessen med å levere et klimaregnskap, oppdaget vi ulike områder som vi kan bruke for å påvirke våre valg. Dette omfatter alt fra innkjøp, samarbeidspartnere til hvordan vi gjør små klimavennlige valg i hverdagen.

Dette er første året vi leverer et klimaregnskap, og vi har ingen tidligere år å sammenligne oss med. Til neste år, vil vi kunne se en utvikling i hvordan vi jobber klimavennlig. Det gleder vi oss til!

I tillegg, vil det være interessant å se hvor mange lokale varsomheter vi har kunnet påvirke i vårt felles arbeid med å sertifisere oss som Miljøfyrtårn. Dette arbeidet blir vårt pilotprosjekt, og en forpliktelse for  VNF som partner i Klimapartnere Viken.

 

Les mer om vårt arbeid som Klimapartner. 

Klimapartnere Viken 

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Årsmøte er godkjent!

Vestby Næringsforum samlet denne uken medlemmer til årsmøte og kunne oppsummere et godt år for foreningen.

Årsmøte ble åpnet av styreleder Halvor Sørbye, som også ble valgt til møteleder.
Gjennomgangen av Årsrapporten viste en god utvikling for Vestby Næringsforum og foreningen har et godt fundament for videre vekst. Foreningen har fokusert på et stabilt aktivitetsnivå og økt synlighet i det lokale næringslivet. Dette har gitt gode resultater i form av flere medlemmer, partnere og sterkere posisjon i kommunen vår.

Årsregnskapet ble godkjent.

Budsjettet for 2022 viser en økning i kostnader som samsvarer med en ansettelse av 100% stilling for ny daglig leder. Inntektene forventes å øke, og årsmøte opplever budsjettet som et realistisk budsjett i samsvar med foreningens utvikling og fremtid. Budsjettet som ble fremlagt av styret, ble godkjent.

Det var flere styremedlemmer som stod på valg i år. Valgkomite som har bestått av Fred Inge Thomassen(leder), Gunvald Andersen og Hilde Feragen presentere følgende forslag til nytt styre:

Halvor Sørbye- leder 1 år
Liv Ragnhild Breivik- nestleder 2 år
Jostein Lunde, styremedlem 2 år
Hanne Gundersen Tjelland- styremedlem 1 år
Knut Aandal- styremedlem 1 år
Ann Jeanette Myrland- varamedlem 1 år
Terje Baardseth- varamedlem 1 år

Vi benytter anledningen til å takke styremedlemmer Christin Werge Johansen og Alexander Isaksen for deres innsats som styremedlemmer hos Vestby Næringsforum, og ønsker nye styremedlemmer riktig velkommen. Nytt styret ble godkjent av årsmøte.

Det var ingen innkommende saker til behandling, og møtet ble hevet kl 16:00.

 

Om oss

Bli medlem

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Vi har ansatt ny daglig leder!

Vestby Næringsforum har ansatt ny daglig leder!
Prosessen med å ansette en ny daglig leder har vårt pågående siden midten av mars, og det var mange gode kandidater som viste sin interesse for stillingen.

Vestby Næringsforum engasjerte styreleder Halvor Sørbye, styremedlemmer Liv Ragnhild Breivik og Ann Jeanette Myrland, og daglig leder Annie K Korsmo i ansettelsesprosessen.

Etter en vurdering av kandidatene, satt vi igjen med 3 toppkandidater vi ønsket å ta med videre i prosessen. Da intervjurundene var gjennomført, og kandidatene hadde presentert sine caser, var vi ikke i tvil.

Vestby Næringsforum har gleden av og informere om at vi i dag har signert avtale med ny DL i Vestby Næringsforum. Hun heter Tina Leqvam og tiltrer i en 100% stilling fra 1.juni. Tidligere veldig relevant erfaring med 5 år i Gjøvikregionens Næringsråd med hovedansvar for oppstartsbedrifter og gründere, men også mot større medlemsbedrifter av internasjonalt format, prosjektledelse steds- og byutvikling samt Retail, regionutvikling, foredrag og arrangør av work-shops, nettverksbygger og markedsføring.

Tina har siden drevet egen markedsføringsvirksomhet rettet mot boligmarkedet i tillegg til butikkledelse, estetikk og SoMe, organisasjonsutvikling, merkevarebygging, forretningsutvikling og prosjektledelse.

Jeg innehar et sterkt ønske om å øke Vestbys relevans, lokalt som regionalt. Det kommer til å kreve en solid innsats og tilstedeværelse, samt langsiktighet i arbeidet som skal gjøres. Vi må jobbe smart, men også gjøre hverandre smartere. Ledelse handler om å motivere andre mennesker, samt tørre vise handlekraft.
Med aktuell kompetanse fra næringsarbeid, privat så vel som offentlig sektor, et sterkt engasjement og med en god dose utholdenhet, tar jeg med glede (og ydmykhet) fatt på dette arbeidet. Håper eksisterende så vel som nye medlemmer tar turen innom meg, og gjerne før jeg rekker komme innom dere.
For som Rosemary Brown en gang sa ” Før alle av oss har oppnådd målene, har ingen av oss oppnådd noe””
Tina Leqvamb

Vi ønsker Tina riktig velkommen til team Vestby NF fra 1.juni.

Tina Leqvamb

Ny partner!

I løpet av ett år har Vestby Næringsforum hatt gleden av å introdusere flere nye partnere. Interessen for å bli del av Vestby Næringsforum, og aktivt ta del av vårt arbeid er stor.

Vi ønsker O. Breivik Eiendom riktig velkommen som partner av Vestby Næringsforum. O. Breivik Eiendom er et eiendomsselskap i utvikling og er en del av familieselskapet Brevik Holding. Deres kjernekompetanse er utleie, drift og forvaltning av næringseiendom, og holder til i nye og moderne lokaler i Vestby.

O Breivik Eiendom AS ønsker å bli partner for å bli kjent med andre aktører i forumet og synliggjøre oss samt dra synergier av hverandre og få tilgang til nyttig informasjon.

Liv Ragnhild Breivik, O.Breivik Eiendom

Vi er opptatt av at våre partnere skal oppleve en ROI som partner. Vi ønsker ikke være en støtteorganisasjon, men ønsker å bestå av engasjerte partnere som vil bidra aktivt til å styrke næringslivet i Vestby Kommune. Dermed har vi i 2021 opprettet møte arena der våre partnere samles for å knytte relasjoner og diskutere viktige tema rundt næringslivet i kommunen. I fjor arrangerte vi Walk&Talk med vår ordfører som var eksklusivt for våre partnere å delta på. I tillegg har vi sommerfest og partnermøter fire ganger i året.

Vi er svært glade for at O. Breivik Eiendom er blitt partner. De har mye å bidra med, og vi gleder oss til å jobbe sammen, og dele kontor!

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum
Liv Ragnhild og Annie ser frem til et godt samarbeid.

Vestby Næringsforum er avhengig av våre partnere. Foreningen er fremdeles i en oppstartsfase, og vi er takknemlige for økonomisk handlingsrom våre partnere bidrar med.

Totalt har vi nå 24 partnere.

Bli kjent med våre partnere.

O. Brevik Eiendom

Vi flytter inn!

I november flyttet Vestby Næringsforum ut av Vestbytorget, og har siden vært på jakt etter et nytt kontorlokale sentralt i Vestby. Nå flytter vi endelig inn i nye lokaler!

Vi har vært på jakt etter et lokal sentralt i kommunen og vurdert både lokasjoner i Son og i Vestby. I prosessen har vi vektlagt at kontorene skal være moderne, ha sentral beliggenhet og at vi kan ha tilgang til møteroms fasiliteter. I tillegg ønsker vi at lokalene skal speile oss som næringsforening, og helst være tilknyttet et næringsmiljø.

Vi har vektlagt at kontorene skal være moderne, ha sentral beliggenhet og at vi kan ha tilgang til møteroms fasiliteter. Det har vi nå funnet i Kleverveien 3, og vi gleder oss til å flytte inn.

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum

Det ble full klaff i Kleverveien 3, hvor vi leier et kontor hos O. Brevik Eiendom i nye lekre kontorlokaler. Med tilgang til møterom og moderne lokaler, gleder vi oss til å invitere våre medlemmer til møter fremover. I tillegg befinner Håndverksbakeriet seg i etasjen under, så god møtemat kan vi også by på!

Vestby Næringsforum flytter inn i kontorfellesskap i Klever veien 3 i Vestby i tipp topp moderne lokaler. Vi ønsker næringsforeningen riktig velkommen!

Liv Ragnhild Breivik, O. Breivik Eiendom

Vi signert i dag leiekontrakt, og ser frem til å flytte inn første uken i mai. Riktig velkommen til våre nye lokaler i K3.

Våre medlemmer

O. Brevik Eiendom

VNF søker Daglig Leder

Vår nåværende daglige leder har fått utfordringer utenfor organisasjonen, og vi søker dermed etter en ny leder som kan ta Vestby Næringsforum til nye høyder. Vi kan tilby spennende muligheter og utfordringer for rett person, i en næringsoffensiv kommune.

Vestby Næringsforum er en veldrevet næringsforening med 165 medlemmer og 23 partnere. Hovedmålene er å tilrettelegge for best mulige rammebetingelser for næringslivet, stimulere til innovasjon og nyetableringer og være en plattform for forretningsmessig og sosialt nettverk.

Vestby Næringsforum er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon, og er i dag en viktig møteplass for næringslivet i hele kommunen. I tillegg jobber vi med flere spennende fokusområder i samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Stilling som daglig leder utlyst

Stilling som daglig leder for Vestby Næringsforum er en unik mulighet for deg som brenner for utvikling av næringslivet i Vestby Kommune. Vi ønsker velkommen søknader via LinkedIn innen 10 april.

Hurra! 160 medlemmer!!

Photo by Belle Co on Pexels.com

Siden 1 januar har vi hatt gleden av å ønske 14 nye medlemmer velkommen til VNF. Dette betyr, på litt over ett år har vi økt vår medlemsmasse med 40 nye medlemmer og passerer nå 160 totalt!

Ingenting gleder oss mer enn å ønske nye medlemmer velkommen, og denne uken starter vi med å ønske to nye virksomheter velkommen til Vestby Næringsforum.

Kjuus Racing

Kjuus Racing holer til i Vestby, og er ledet av Erik Kjuus. Vi synes det er spennende at Kjuus Racing ønsker å ta del av satsningen til Vestby Næringsforum, og gleder oss til å bli bedre kjent.

Ler mer om Kjuus Racing.

Compass Event AS

Compass Event holder til i Son, og er et eventbyrå som gir sine kunder idèer, inspirasjon og totalløsninger innen bedriftsarrangementer.

Les mer om Compass Event

TUSEN TAKK for tilliten alle våre medlemmer viser ved å ta del av vår satsning og nettverk. Sammen skal vi styrke næringslivet i Vestby Kommune.

Våre medlemmer.

Bli medlem.

Gratulerer med kvinnedagen!

Vi bor i ett av verdens rikeste land. Likevel har vi en lang vei å gå før kvinner og menn er likestilte i vårt samfunn. Dagen i dag brukes til å minne oss selv på viktigheten med å kjempe for bedre rettigheter og vilkår for kvinner som vil ta posisjon i vårt samfunn.

Store forskjeller!

Arbeid og økonomi handler om nettopp selvstendighet, innflytelse og makt. Her finnes det fremdeles store forskjeller, også i Norge.

I snitt tjener menn 75.000, – mer enn kvinner i året. I løpet av et arbeidsliv på 40 år utgjør dette 3 millioner kroner. Svært mange kvinner jobber deltid, dels ufrivillig, noe som fører til lav lønn og dårlige pensjonsrettigheter. Hele 86% av minstepensjonistene er kvinner.

9 av 10 er menn!

Blant de 100 øverste topplederne i Norge finnes det er like mange som heter Arne som det finnes kvinner. Topplederbarometeret fra 2020 viser at 9 av 10 av styreledere og administrerende direktører er menn.

Kvinner investerer knapt i aksjer og fond, kun hver femte krone av aksjeutbyttet i befolkningen går til kvinner.

Jeg blir stadig motivert og imponert av kvinner som tørr å satse, ta plass og vise vei. Norsk næringsliv trenger flere kvinnelige toppledere, vi må fortsette å kjemp for bedre vilkår.

Annie Kristi Korsmo, leder Vestby Næringsforum.

Få kvinnelige gründere!

Andelen kvinnelige gründere øker, men vi ser at kvinner har større utfordringer med å skaffe investorer og kapital. Kvinner tar mindre risiko og har i snitt mindre vekstambisjoner for selskapet. Startups med kun mannlige gründere mottar mer enn 90% av tilgjengelig nordisk risikokapital.

Kun 1,3% av tilgjengelig nordisk risikokapital går til startups med kvinnelige grundere.

Sovnet i timen?

Likestillingen har hatt en avgjørende betydning for Norges økonomiske vekst og velferdsutvikling. Hadde likestillingen stått på stedet hvil fra 70-tallet, ville Norge gått glipp av 3300 milliarder kroner årlig. Vi taper stadig på at 47,6% av kvinner jobber deltid, det må det bli slutt på.

Et stykke igjen.

Tallenes klare tale viser at vi fremdeles må slå ring om de rettighetene våre formødre har kjempet frem. Vi har enda et stykke igjen før også vi her hjemme i vår privilegerte del av verden har oppnådd full likestilling, økonomisk og i arbeidslivet for øvrig. Samtidig skal vi stå i solidaritet med alle kvinner verden over. Kvinner i krigsherjete områder, kvinner på flukt. Kvinner som lever uten frihet og rettigheter.

Gratulerer med dagen!

Annie Kristi Korsmo, Leder Vestby Næringsforum

Bli medlem
International Women’s Day

Årets Bedrift 2021

Årets Bedrift 2021 ble kåret 17 februar 2022 på vårt Nyttårscocktail hos Son Spa. Utmerkelsen har sitt opphav fra 2007, men har hatt et opphold de siste årene. Nå gjenopptar Vestby Næringsforum tradisjonen med å gi utmerkelsen Årets Bedrift til en virksomhet i Vestby Kommune.

Vestby Næringsforum spurte i høst våre medlemmer om å sende oss nominasjoner til Årets Bedrift 2021. Vi mottok mange innspill, og juryen endte med følgende finalister:

Gym 1540

Gym 1540 flyttet inn i nye lokaler i Vestby 1 mars 2021. Oppstarten har bydd på enorme utfordringer med strenge smittevernstiltak og ned stengning i et tøft marked. Likevel har Gym1540 imponert mange av oss, og omfavnet en vanskelig periode med innovasjon, kreativitet og omstillingsevne. Under pandemien har Gym 1540 strukket seg langt for å tilby kunder et treningstilbud og økt livskvalitet i en vanskelig tid.
www.gym1540.com

The Coffee Shop

The Coffee Shop er lokalisert i Vestbytorget, og beskriver segselv som mye mer enn en kafé. The Coffee Shop har utviklet seg til å bli en viktig møteplass for beboere i i Vestby Kommune. Her kommer du ikke kun for kaffe, men for atmosfæren!
Juryen er imponert over omstillingsevne og pågangsmot i en svært vanskelig periode med smittevernstiltak og nedstegning. Under pandemien har The Coffee Shop beholdt god drift, og strukket seg lagt for å kunne opprettholde et sosialt tilbud for alle når vi trengte det som mest.
www.the-coffeeshop.no

Porsche Center Son

Porsche Center Son holder til på Son Næringspark. De har i over 10 år utviklet seg til å bli ett av de viktigste næringsdrivende som setter Vestby Kommune på det internasjonale verdenskartet. De har levert en sterk økonomisk vekst og kan vise til en imponerende utvikling i organisasjonen. Lidenskap og kvalitet er fundamentet i bedriften, og bedriften er én av tre Porsche Center Classic i verden.
Porsche Center Son

Vinner Årets Bedrift 2021- The Coffee Shop

Utmerkelsen gis på bakgrunn av innsatsen The Coffee Shop har levert i en svært krevende periode med pandemi som bakteppe. Bedriften har vist omstillingsevne, økt sin markedsposisjon og er positivt og viktig bidrag til lokalsamfunnet den opererer i. Gratulerer!

Tim og Marie fra The Coffee Shop, Vestby

Jurymeldemmer: Annie K Korsmo( Vestby Næringsforum), Halvor Sørbye( Styreleder VNF), Martin Frøland ( Sparebanken1 Østfold Akershus).

Les mer om Årets Bedrift