Sommerfest 2022

Vestby Næringsforum arrangerte medlemsmøte og sommerfest denne uken hos Ramme Fjordhotell. Dette er ande gangen vi arrangerer sommmerfest, og det er uten tvil blitt en hyggelig tradisjon for våre medlemmer.

Arrangementet startet med medlemsmøte hvor avtroppende daglig leder Annie K Korsmo gav en kort evaluering av første halvåret av 2022. Deretter inviterte vi Kjersti Bakke fra Dikom og Ingunn Kristiansen og Tone Aamodt fra Raja til å holde en presentasjon om hvordan deres bedrifter jobber med bærekraft. Møtet ble avsluttet med introduksjon av ny daglig leder Tina Leqvamb, og en hyggelig overrekkelse av gave fra styreleder Halvor Sørbye til Annie Korsmo som takk for innsatsen.

Sommerfesten ble rigget til i nydelige omgivelser ute på Ramme gård. Selvsagt hadde vi bestilt fint vær, og værgudene var med oss! Vi fikk servert nydelig grillmat som ble tilberedt av en kokk ute på plassen. Det var uten tvil en hyggelig kveld der summingen gikk i lokalet til stemningsfullt DJ musikk i bakgrunnen. Her ble det fokus på networking og knytte nye bekjente.

Tusen takk til alle som deltok!

Fullt hus på årets andre partnermøte!

Vestby Næringsforum inviterte til årets andre partnermøte på Son Spa. Det ble fullt hus med engasjerte deltakere.

Vestby Næringsforum består av 23 partnere som til sammen utgjør bærebjelken i foreningen. Hvert år inviterer Vestby Næringsforum våre partnere til å møtes for å knytte relasjoner og skape en ekstra ROI for deres satsning i foreningen. Denne uken var det klart for å årets andre partnermøte.

Son Spa har to lekre badstuer, og dette gav en perfekt anledning til å invitere møtedeltakerne til morgenbad og badstue før partnermøtet. Det ble en herlig gjeng earlybirds som møtte kl 0750 for en forfriskende start på dagen.

Makroøkonomi i usikre tider

Tusen takk til Sparebank1 Østfold Akershus for et interessant innlegg om makroøkonomi i dagens verdensbilde. Alt henger sammen med alt og det var interessant å høre hvordan verdensbildet påvirker økonomien vår- både privat og næring. Temaet skapte godt engasjement.

Fremtidens Spa hotell!

Ann Jeanette Myrland presenterte Son Spa og hvilke fokus hotellet har for fremtiden. Det var inspirerende å høre mer om hotellets fokus på bærekraft og hvilke tiltak hotellet gjør for å inkludere lokalt næringsliv og miljø i sin virksomhet. Dette er et hotell med mange muligheter!

Tusen takk til team Son Spa for fantastisk vertskap, nydelig frokost og ikke minst morgenbad.

Våre partnere

Riktig God Påske!

Photo by Giftpundits.com on Pexels.com

God påske!

Vi er godt i gang med året, og dagene fylles med møter og aktiviteter. Det har utvilsomt vært en spennende utvikling for vår organisasjon. Vi er nå klare for fridager med venner og familie, og vi ønsker våre medlemmer, samarbeidspartnere og følgere en riktig god påskeferie.

Vestby Næringsforum planlegger flere aktiviteter fremover, og vi gleder oss til å treffe våre medlemmer på våre møteplasser.

Gå ikke glipp av vårt årsmøte den 27 april. Øvrige aktiviteter finner du i vår aktivitetskalender. Vi legger ut fortløpende nye arrangementer.

Riktig god påske alle sammen!

 

Grønn Omstilling i Næringslivet

Vestby Næringsforum opplever økte krav på å redusere klimautslipp og forsterket fokus på bærekrafts arbeid i norsk næringsliv. Den grønne omstillingen er kommet for å bli. Utfordringen er å få med seg hele næringslivet i prosessen. Dette vil VNF gjøre noe med!

Medlemmer av Vestby Næringsforum var samlet denne uken til møte på Ramme Fjordhotell for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan jobbe med en grønnere omstilling i næringslivet. For anledningen var Klimpapartnere Viken, Greencore og lokale politikere invitert til å delta på møtet.

Klimapartner

I år ble Vestby Næringsforum partner i Klimapartner Viken, og inviterte derfor Klimapartner Viken til møte for å fortelle om hvordan de bistår bedrifter i arbeidet med å redusere sitt klimautslipp. Som partner har vi tilgang til kunnskap og nettverket til Klimapartner Viken, og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom det er behov for bistand i arbeidet med å komme i gang.

Det er ingen tvil det er flere sertifiseringer som tilbyr en merkevareordning innen ulike bransjer. VNF har utpekt Miljøfyrtårn som “lavt hengende frukt” for å komme igang med arbeidet. Ida Sofie driver Greencore deltok for å informere våre medlemmer om prosessen med å bli sertifisert. Visste du at det er kun 22 bedrifter i Vestby Kommune som er Miljøfyrtårnsertifisert? Dette vil vi gjøre noe med.

Politikk

Vi lykkes ikke med å nå våre klimamål dersom politiske partier og næringslivet ikke samarbeider. Vestby Kommune er en nærings vennlig kommune, men vi opplever behov for en tydeligere strategi eller plan for å styrke arbeidet med det grønne skiftet i næringslivet. Dette omhandler alt fra økt kildesortering, økt kollektiv transport tilbud, følge opp klimaplanen og jobbe tettere sammen. I møtet deltok Kjell Meek( SV) og Magne Klan(MDG), og vi er glade for engasjementet våre politikere viste i dag.

F.V: Kjell Meek (SV), Annie K. Korsmo ( VNF), Magne Klan (MDG)

Deler erfaring

Vi inviterte våre medlemmer til å dele sine erfaringer med det grønne skiftet. Kjersti Bakke fra vår partner Dikom, holdt en meget interessant presentasjon. Der lærte vi at selv en webside kan bli grønnere! I arbeidet med å miljøsertifisere Dikom har de finnet en ny bedriftsmodell, blitt konkurransedyktige, styrket sin organisasjon, og tatt et bevisst valg for å skape en bedre fremtid for neste generasjon.

Deltakerne delte også erfaringer med å finne en passende sertifisering, ulempene med for mange ulike sertifiseringer, kostnaden rundt en grønn omstilling, manglende tilrettelegging for å kunne ta grønne valg, og viktigheten med å starte arbeidet. De som ikke henger med- vil henge utenfor!

Kjersti Bakke fra Dikom AS

Grønnvasking

Det er ikke lenger tilstrekkelig å si du jobber med bærekraft. Nå er det kun handling via en strategi og sertifisering som må til. Dette har flere av våre medlemmer opplevd, og VNF vil nå tilrettelegge for at flere bedrifter skal kunne sertifisere sin virksomhet, kutte klimautslipp, jobbe bærekraftig og bli konkurransedyktig. Vi vil i neste ledd arrangere en felles Miljøsertifisering. Følg med!

Møte avsluttes med nydelig lunsj hos Ramme Fjordhotell

Tusen takk til Ramme Fjordhotell for nydelig mat og møtelokal i vakre omgivelser.

Våre medlemmer
Bærekraft

Årets første Intromøte!

Et godt samarbeid handler om god dialog og samspill. Vi ønsker å gi våre medlemmer den beste starten på et godt og langt samarbeid, og inviterte til årets første Intromøte.

Vi samlet 10 nye medlemmer i dag til Intromøte hvor vi fortalte om VNF, og gav tips om hvordan våre medlemmer kan få best utbytte av samarbeidet og medlemskapet sitt. Vi arrangerer Intromøter hvert kvartal.

Intromøtene handler om hvordan “melke kuen” for å sette det litt på spissen. Vi oppfordrer alle medlemmer til å være aktiv og bruke medlemskapet sitt som et verktøy.

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum

Det ble en god dynamikk rundt bordet, hvor alle medlemmer fikk introdusert seg selv, og gitt innspill på hvordan skape et godt samarbeid fremover.

Vi takker alle for fremmøtet og ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer.

Tusen takk til Solsiden i Son, som stilte som vertskap for møtet i dag. Det ble en veldig hyggelig ramme for møtet i lekre lokaler.

Våre medlemmer
Solsiden i Son

Våre partnere styrker VNF!

Våre partnere er bærebjelken i vår organisasjon og denne uken samlet vi dem til møte for å diskutere videre fokusområder og samarbeid.

Vestby Næringsforum består av totalt 23 partnere. Vi setter stor pris på engasjementet som ble vist på møtet, og det var mange konstruktive innspill.

Det er ønske om at VNF jobber med å fremme bærekraft og klimatiltak for næringsdrivende i kommunen vår. For å kunne stimulere til en bærekraftig utvikling i Vestby Kommune, må vi alle gjøre tiltak. Her kan VNF ta posisjon og være en støttespiller for næringslivet og kommunen.

Vi ønsker å benytte fremtidige partnermøter som et utvidet “advisory board” for Vestby Næringsforum. Her diskuterer vi viktige tema å ta tak i, og hvordan støtte, samt øke samarbeidet blant medlemmene i forumet.

Partnermøtet ble gjennomført hos Asko Sentrallager Kjøl på Vestby, og vi fikk alle en imponerende omvisning av ett av verdens ledende logistikk og lager. Tusen takk for hyggelig vertskap.

Tusen takk til Asko Sentrallager Kjøl og Skolt Pukkverk for gode og interessante presentasjoner om deres fremtidige virksomheter.

Årets første medlemsmøte

1 mars markerte ikke bare at våren er her, men også vårt første medlemsmøte for i 2022. Dette har vi gleder oss lenge til!

Godt oppmøte

Vi var 35 påmeldte, og det ble godt oppmøte på årets første medlemsmøte i lekre lokaler hos Sonskilen Båthavn. Deltakerne bestod av nye og gamle medlemmer, som alle benyttet anledningen til å bli bedre kjent. Det var også hyggelig å se lokale politikere som deltok fra Høyre og Arbeiderpartiet.

Styrket organisasjon

Møtet startet med en introduksjon og informasjon fra Annie Kristi Korsmo, daglig leder i Vestby Næringsforum. Her kunne vi dele refleksjoner det første året, og informere om tankene for fremtiden.

Året har vært tøft for mange av våre medlemmer, likevel opplever vi økt antall medlemmer og godt engasjement. Vi har brukt året til å styrke organisasjonen og posisjon i kommunen. Dette er noe vi kommer til å fokusere på i tiden fremover også.

Annie Kristi Korsmo, Vestby Næringsforening

Klimapartner

VNF hadde invitert Marte og Stine fra Klimapartnere Viken til å fortelle mer om hva det betyr at VNF er blitt Klimapartner, og hvilken fordel dette har for våre medlemmer. Det var ingen tvil dette samarbeidet blir bra for begge partner fremover.

Presentasjoner

Medlemsmøter skal fremover være en arena for våre medlemmer å kunne fortelle eller presentere sin bedrift. I anledning av møtet, hadde vi invitert Knut Halvard fra Goldfish Boat AS til å fortelle om planer om ny lokasjon i Son, og fremtiden. Det var imponerende å lære om hva en lokal virksomhet fra Son har klart å få til i et internasjonalt marked.
Til slutt gav Siri fra Nav Vestby informasjon om hvordan NAV og næringsdrivende i Vestby Kommune kan samarbeide fremover. VNF oppfordrer våre medlemmer til å kontakte Siri for å høre mer om hva deres bedrift kan gjøre for å hjelpe andre tilbake til arbeidsmarkedet.

Takk til Håndverksbakeriet som leverte nydelig mat og drikke, og takk til Sonskilen Båthavn for utlån av lekre lokaler.

Våre Medlemmer

Nyttårscocktail 2022

Endelig kunne vi samle våre medlemmer til årets første Nyttårscocktail på Son Spa 17 februar. Dette arrangementet håper vi blir en årlig tradisjon for Vestby Næringsforum, der vi også vil hedre Årets Bedrift.

Da vi måtte avlyse vår Julecocktail like før jul, bestemte vi oss raskt for at dette arrangementet avlyses ikke, men utsettes. Det er viktig å gjennomføre arrangementet og skape en ny tradisjon i foreningen vår. Vestby Næringsforum sitt Nyttårscocktail arrangeres årlig, i mange år fremover.

Det var 65 påmeldte til årets arrangement, og det ble en god anledning for mange til å knytte kontakter med nye og “gamle” medlemmer. Kvelden startet med velkomst og networking i lekre omgivelser. Deretter ble det servert mat og god drikke utover kvelden.

DJ Erik Lot sørget for god stemning for kvelden, og Christan Hallan bød på ølsmaking med lokale delikatesser. Her ble det mange hyggelige overraskelser.

Christian Hallan gav oss en liten seanse ølsmaking.

Årets Bedrift ble kåret, og The Coffee Shop ble kåret til årets vinner etter en kort presentasjon av årets finalister. Les mer om Årets Bedrift.

Vinner Årets Bedrift- The Coffee Shop sammen med juryen; f.v Martin Frøland( Banksjef, Sparebank1 Østfold Akershus), Halvor Sørbye( Styreleder Vestby Næringsforum), og Annie Kristi Korsmo( Daglig leder Vestby Næringsforum).

Det ble en meget hyggelig kveld. Tusen takk til alle som deltok og skapte en ekstra hyggelig kveld.

Det var en hyggelig kveld og god stemning.

Årets Bedrift 2021

Årets Bedrift 2021 ble kåret 17 februar 2022 på vårt Nyttårscocktail hos Son Spa. Utmerkelsen har sitt opphav fra 2007, men har hatt et opphold de siste årene. Nå gjenopptar Vestby Næringsforum tradisjonen med å gi utmerkelsen Årets Bedrift til en virksomhet i Vestby Kommune.

Vestby Næringsforum spurte i høst våre medlemmer om å sende oss nominasjoner til Årets Bedrift 2021. Vi mottok mange innspill, og juryen endte med følgende finalister:

Gym 1540

Gym 1540 flyttet inn i nye lokaler i Vestby 1 mars 2021. Oppstarten har bydd på enorme utfordringer med strenge smittevernstiltak og ned stengning i et tøft marked. Likevel har Gym1540 imponert mange av oss, og omfavnet en vanskelig periode med innovasjon, kreativitet og omstillingsevne. Under pandemien har Gym 1540 strukket seg langt for å tilby kunder et treningstilbud og økt livskvalitet i en vanskelig tid.
www.gym1540.com

The Coffee Shop

The Coffee Shop er lokalisert i Vestbytorget, og beskriver segselv som mye mer enn en kafé. The Coffee Shop har utviklet seg til å bli en viktig møteplass for beboere i i Vestby Kommune. Her kommer du ikke kun for kaffe, men for atmosfæren!
Juryen er imponert over omstillingsevne og pågangsmot i en svært vanskelig periode med smittevernstiltak og nedstegning. Under pandemien har The Coffee Shop beholdt god drift, og strukket seg lagt for å kunne opprettholde et sosialt tilbud for alle når vi trengte det som mest.
www.the-coffeeshop.no

Porsche Center Son

Porsche Center Son holder til på Son Næringspark. De har i over 10 år utviklet seg til å bli ett av de viktigste næringsdrivende som setter Vestby Kommune på det internasjonale verdenskartet. De har levert en sterk økonomisk vekst og kan vise til en imponerende utvikling i organisasjonen. Lidenskap og kvalitet er fundamentet i bedriften, og bedriften er én av tre Porsche Center Classic i verden.
Porsche Center Son

Vinner Årets Bedrift 2021- The Coffee Shop

Utmerkelsen gis på bakgrunn av innsatsen The Coffee Shop har levert i en svært krevende periode med pandemi som bakteppe. Bedriften har vist omstillingsevne, økt sin markedsposisjon og er positivt og viktig bidrag til lokalsamfunnet den opererer i. Gratulerer!

Tim og Marie fra The Coffee Shop, Vestby

Jurymeldemmer: Annie K Korsmo( Vestby Næringsforum), Halvor Sørbye( Styreleder VNF), Martin Frøland ( Sparebanken1 Østfold Akershus).

Les mer om Årets Bedrift

Sammen for vi det til!

Vestby Næringsforum vil gjerne rette en stor takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere som stod bak årets Julegateåpning i Son. Det var en glede å lede dette prosjektet.

Fokus på Barna

Mange tettsteder har sine egne julegateåpninger. En slik begivenhet skaper forventninger, spenning, tradisjon og glede for mange. Son er intet unntak. I år tok Vestby Næringsforum initiativ til å videreføre tradisjonen fra Son Næringsforening, men en liten twist. Vi ville skape et arrangement med fokus på barna, og flytte arrangementet til lørdag for å involvere flere fra næringslivet.

I tillegg til julegateåpningen har Vestby Næringsforum tatt ansvar for innkjøp av nye julelys i Storgata samt lys i treet ved Kystkultursenteret. Kostnaden dekkes av sponsormidler fra næringslivet.

Vi synes arrangementet gav mye glede for både store og små, og ønsker å videreføre denne tradisjonen sammen med næringslivet. Kanskje blir det en tradisjon å introdusere en ny aktivitet for barna hvert år?

Covid stoppet ikke arrangementet, heldigvis, og vi forholdt oss til gjeldende smittevernregler. Vi hadde ikke godteposer i år. Dette var et bevisst valg både for miljøet, smittevern og opplevelse. Mange var glade for dette, og hadde forståelse. Barna fikk i stedet gave fra nissen på torget, og en prat med nissen i rolige omgivelser. Det var også lagt vekt på at arrangementet skulle være gratis.

Vi er svært fornøyd med arrangementet, og det er ekstra hyggelig å se hva næringslivet får til i fellesskap for nærmiljøet. Det frister til gjentakelse.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Green Snow

Vi ser i etterkant at informasjon om innholdet i snøen i julekulen kunne vært informert om på forhånd. Det var dessverre negative reaksjoner til snøen som folk oppfattet var plast, som resulterte i negativ omtale i pressen. Vi har forståelse for at det skapte reaksjoner, men kan forsikre om at snøen er ikke plast, og vil gå i oppløsning. Informasjon om innholdet “green snow” finnes her.

Tusen takk!

Vi vil rette en stor takk til våre sponsorer: Sparebanken1 Østfold Akershus, Wessel Eiendom, Hersleth Entreprenør, Moltzau Regnskap og Revisjon, Solon Eiendom, Abacus IT, Son Apotek, Thornegården Frisør, Son Blomster, Foss & Co Eiendom, Porsche Center Son, Goldfish Boat, Son Spa, Vestby Avis, ABC Hus, Brødrene Thomassen Bygg. Uten dere ville dette ikke vært mulig å gjennomføre.

Vi vi også rette en takk til Anja og Renathe for organisering av julemarkedet samt Son Hestesenter, Soon Blandede Kor, Soon Etter Frokost, og Såner Musikkorps for nydelig kor, musikk og underholdning.

Takk til Vestby Kommune, Vestby Elektro-Service, Bertil’s Hverdagshjelp og Event Support for bistand i gjennomføringen av arrangementet.

Til slutt! Takk til alle som deltok. Det ble liv på torget, og takket være deltakelse motiverer det til gjentakelse. Sammen får vi det til!

God jul!

Om oss