Grønn Omstilling i Næringslivet

Vestby Næringsforum opplever økte krav på å redusere klimautslipp og forsterket fokus på bærekrafts arbeid i norsk næringsliv. Den grønne omstillingen er kommet for å bli. Utfordringen er å få med seg hele næringslivet i prosessen. Dette vil VNF gjøre noe med!

Medlemmer av Vestby Næringsforum var samlet denne uken til møte på Ramme Fjordhotell for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan jobbe med en grønnere omstilling i næringslivet. For anledningen var Klimpapartnere Viken, Greencore og lokale politikere invitert til å delta på møtet.

Klimapartner

I år ble Vestby Næringsforum partner i Klimapartner Viken, og inviterte derfor Klimapartner Viken til møte for å fortelle om hvordan de bistår bedrifter i arbeidet med å redusere sitt klimautslipp. Som partner har vi tilgang til kunnskap og nettverket til Klimapartner Viken, og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom det er behov for bistand i arbeidet med å komme i gang.

Det er ingen tvil det er flere sertifiseringer som tilbyr en merkevareordning innen ulike bransjer. VNF har utpekt Miljøfyrtårn som “lavt hengende frukt” for å komme igang med arbeidet. Ida Sofie driver Greencore deltok for å informere våre medlemmer om prosessen med å bli sertifisert. Visste du at det er kun 22 bedrifter i Vestby Kommune som er Miljøfyrtårnsertifisert? Dette vil vi gjøre noe med.

Politikk

Vi lykkes ikke med å nå våre klimamål dersom politiske partier og næringslivet ikke samarbeider. Vestby Kommune er en nærings vennlig kommune, men vi opplever behov for en tydeligere strategi eller plan for å styrke arbeidet med det grønne skiftet i næringslivet. Dette omhandler alt fra økt kildesortering, økt kollektiv transport tilbud, følge opp klimaplanen og jobbe tettere sammen. I møtet deltok Kjell Meek( SV) og Magne Klan(MDG), og vi er glade for engasjementet våre politikere viste i dag.

F.V: Kjell Meek (SV), Annie K. Korsmo ( VNF), Magne Klan (MDG)

Deler erfaring

Vi inviterte våre medlemmer til å dele sine erfaringer med det grønne skiftet. Kjersti Bakke fra vår partner Dikom, holdt en meget interessant presentasjon. Der lærte vi at selv en webside kan bli grønnere! I arbeidet med å miljøsertifisere Dikom har de finnet en ny bedriftsmodell, blitt konkurransedyktige, styrket sin organisasjon, og tatt et bevisst valg for å skape en bedre fremtid for neste generasjon.

Deltakerne delte også erfaringer med å finne en passende sertifisering, ulempene med for mange ulike sertifiseringer, kostnaden rundt en grønn omstilling, manglende tilrettelegging for å kunne ta grønne valg, og viktigheten med å starte arbeidet. De som ikke henger med- vil henge utenfor!

Kjersti Bakke fra Dikom AS

Grønnvasking

Det er ikke lenger tilstrekkelig å si du jobber med bærekraft. Nå er det kun handling via en strategi og sertifisering som må til. Dette har flere av våre medlemmer opplevd, og VNF vil nå tilrettelegge for at flere bedrifter skal kunne sertifisere sin virksomhet, kutte klimautslipp, jobbe bærekraftig og bli konkurransedyktig. Vi vil i neste ledd arrangere en felles Miljøsertifisering. Følg med!

Møte avsluttes med nydelig lunsj hos Ramme Fjordhotell

Tusen takk til Ramme Fjordhotell for nydelig mat og møtelokal i vakre omgivelser.

Våre medlemmer
Bærekraft

Årets første Intromøte!

Et godt samarbeid handler om god dialog og samspill. Vi ønsker å gi våre medlemmer den beste starten på et godt og langt samarbeid, og inviterte til årets første Intromøte.

Vi samlet 10 nye medlemmer i dag til Intromøte hvor vi fortalte om VNF, og gav tips om hvordan våre medlemmer kan få best utbytte av samarbeidet og medlemskapet sitt. Vi arrangerer Intromøter hvert kvartal.

Intromøtene handler om hvordan “melke kuen” for å sette det litt på spissen. Vi oppfordrer alle medlemmer til å være aktiv og bruke medlemskapet sitt som et verktøy.

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum

Det ble en god dynamikk rundt bordet, hvor alle medlemmer fikk introdusert seg selv, og gitt innspill på hvordan skape et godt samarbeid fremover.

Vi takker alle for fremmøtet og ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer.

Tusen takk til Solsiden i Son, som stilte som vertskap for møtet i dag. Det ble en veldig hyggelig ramme for møtet i lekre lokaler.

Våre medlemmer
Solsiden i Son

Ny partner!

I løpet av ett år har Vestby Næringsforum hatt gleden av å introdusere flere nye partnere. Interessen for å bli del av Vestby Næringsforum, og aktivt ta del av vårt arbeid er stor.

Vi ønsker O. Breivik Eiendom riktig velkommen som partner av Vestby Næringsforum. O. Breivik Eiendom er et eiendomsselskap i utvikling og er en del av familieselskapet Brevik Holding. Deres kjernekompetanse er utleie, drift og forvaltning av næringseiendom, og holder til i nye og moderne lokaler i Vestby.

O Breivik Eiendom AS ønsker å bli partner for å bli kjent med andre aktører i forumet og synliggjøre oss samt dra synergier av hverandre og få tilgang til nyttig informasjon.

Liv Ragnhild Breivik, O.Breivik Eiendom

Vi er opptatt av at våre partnere skal oppleve en ROI som partner. Vi ønsker ikke være en støtteorganisasjon, men ønsker å bestå av engasjerte partnere som vil bidra aktivt til å styrke næringslivet i Vestby Kommune. Dermed har vi i 2021 opprettet møte arena der våre partnere samles for å knytte relasjoner og diskutere viktige tema rundt næringslivet i kommunen. I fjor arrangerte vi Walk&Talk med vår ordfører som var eksklusivt for våre partnere å delta på. I tillegg har vi sommerfest og partnermøter fire ganger i året.

Vi er svært glade for at O. Breivik Eiendom er blitt partner. De har mye å bidra med, og vi gleder oss til å jobbe sammen, og dele kontor!

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum
Liv Ragnhild og Annie ser frem til et godt samarbeid.

Vestby Næringsforum er avhengig av våre partnere. Foreningen er fremdeles i en oppstartsfase, og vi er takknemlige for økonomisk handlingsrom våre partnere bidrar med.

Totalt har vi nå 24 partnere.

Bli kjent med våre partnere.

O. Brevik Eiendom

Vi flytter inn!

I november flyttet Vestby Næringsforum ut av Vestbytorget, og har siden vært på jakt etter et nytt kontorlokale sentralt i Vestby. Nå flytter vi endelig inn i nye lokaler!

Vi har vært på jakt etter et lokal sentralt i kommunen og vurdert både lokasjoner i Son og i Vestby. I prosessen har vi vektlagt at kontorene skal være moderne, ha sentral beliggenhet og at vi kan ha tilgang til møteroms fasiliteter. I tillegg ønsker vi at lokalene skal speile oss som næringsforening, og helst være tilknyttet et næringsmiljø.

Vi har vektlagt at kontorene skal være moderne, ha sentral beliggenhet og at vi kan ha tilgang til møteroms fasiliteter. Det har vi nå funnet i Kleverveien 3, og vi gleder oss til å flytte inn.

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum

Det ble full klaff i Kleverveien 3, hvor vi leier et kontor hos O. Brevik Eiendom i nye lekre kontorlokaler. Med tilgang til møterom og moderne lokaler, gleder vi oss til å invitere våre medlemmer til møter fremover. I tillegg befinner Håndverksbakeriet seg i etasjen under, så god møtemat kan vi også by på!

Vestby Næringsforum flytter inn i kontorfellesskap i Klever veien 3 i Vestby i tipp topp moderne lokaler. Vi ønsker næringsforeningen riktig velkommen!

Liv Ragnhild Breivik, O. Breivik Eiendom

Vi signert i dag leiekontrakt, og ser frem til å flytte inn første uken i mai. Riktig velkommen til våre nye lokaler i K3.

Våre medlemmer

O. Brevik Eiendom

VNF søker Daglig Leder

Vår nåværende daglige leder har fått utfordringer utenfor organisasjonen, og vi søker dermed etter en ny leder som kan ta Vestby Næringsforum til nye høyder. Vi kan tilby spennende muligheter og utfordringer for rett person, i en næringsoffensiv kommune.

Vestby Næringsforum er en veldrevet næringsforening med 165 medlemmer og 23 partnere. Hovedmålene er å tilrettelegge for best mulige rammebetingelser for næringslivet, stimulere til innovasjon og nyetableringer og være en plattform for forretningsmessig og sosialt nettverk.

Vestby Næringsforum er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon, og er i dag en viktig møteplass for næringslivet i hele kommunen. I tillegg jobber vi med flere spennende fokusområder i samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Stilling som daglig leder utlyst

Stilling som daglig leder for Vestby Næringsforum er en unik mulighet for deg som brenner for utvikling av næringslivet i Vestby Kommune. Vi ønsker velkommen søknader via LinkedIn innen 10 april.

Våre partnere styrker VNF!

Våre partnere er bærebjelken i vår organisasjon og denne uken samlet vi dem til møte for å diskutere videre fokusområder og samarbeid.

Vestby Næringsforum består av totalt 23 partnere. Vi setter stor pris på engasjementet som ble vist på møtet, og det var mange konstruktive innspill.

Det er ønske om at VNF jobber med å fremme bærekraft og klimatiltak for næringsdrivende i kommunen vår. For å kunne stimulere til en bærekraftig utvikling i Vestby Kommune, må vi alle gjøre tiltak. Her kan VNF ta posisjon og være en støttespiller for næringslivet og kommunen.

Vi ønsker å benytte fremtidige partnermøter som et utvidet “advisory board” for Vestby Næringsforum. Her diskuterer vi viktige tema å ta tak i, og hvordan støtte, samt øke samarbeidet blant medlemmene i forumet.

Partnermøtet ble gjennomført hos Asko Sentrallager Kjøl på Vestby, og vi fikk alle en imponerende omvisning av ett av verdens ledende logistikk og lager. Tusen takk for hyggelig vertskap.

Tusen takk til Asko Sentrallager Kjøl og Skolt Pukkverk for gode og interessante presentasjoner om deres fremtidige virksomheter.

Hurra! 160 medlemmer!!

Photo by Belle Co on Pexels.com

Siden 1 januar har vi hatt gleden av å ønske 14 nye medlemmer velkommen til VNF. Dette betyr, på litt over ett år har vi økt vår medlemsmasse med 40 nye medlemmer og passerer nå 160 totalt!

Ingenting gleder oss mer enn å ønske nye medlemmer velkommen, og denne uken starter vi med å ønske to nye virksomheter velkommen til Vestby Næringsforum.

Kjuus Racing

Kjuus Racing holer til i Vestby, og er ledet av Erik Kjuus. Vi synes det er spennende at Kjuus Racing ønsker å ta del av satsningen til Vestby Næringsforum, og gleder oss til å bli bedre kjent.

Ler mer om Kjuus Racing.

Compass Event AS

Compass Event holder til i Son, og er et eventbyrå som gir sine kunder idèer, inspirasjon og totalløsninger innen bedriftsarrangementer.

Les mer om Compass Event

TUSEN TAKK for tilliten alle våre medlemmer viser ved å ta del av vår satsning og nettverk. Sammen skal vi styrke næringslivet i Vestby Kommune.

Våre medlemmer.

Bli medlem.

Gratulerer med kvinnedagen!

Vi bor i ett av verdens rikeste land. Likevel har vi en lang vei å gå før kvinner og menn er likestilte i vårt samfunn. Dagen i dag brukes til å minne oss selv på viktigheten med å kjempe for bedre rettigheter og vilkår for kvinner som vil ta posisjon i vårt samfunn.

Store forskjeller!

Arbeid og økonomi handler om nettopp selvstendighet, innflytelse og makt. Her finnes det fremdeles store forskjeller, også i Norge.

I snitt tjener menn 75.000, – mer enn kvinner i året. I løpet av et arbeidsliv på 40 år utgjør dette 3 millioner kroner. Svært mange kvinner jobber deltid, dels ufrivillig, noe som fører til lav lønn og dårlige pensjonsrettigheter. Hele 86% av minstepensjonistene er kvinner.

9 av 10 er menn!

Blant de 100 øverste topplederne i Norge finnes det er like mange som heter Arne som det finnes kvinner. Topplederbarometeret fra 2020 viser at 9 av 10 av styreledere og administrerende direktører er menn.

Kvinner investerer knapt i aksjer og fond, kun hver femte krone av aksjeutbyttet i befolkningen går til kvinner.

Jeg blir stadig motivert og imponert av kvinner som tørr å satse, ta plass og vise vei. Norsk næringsliv trenger flere kvinnelige toppledere, vi må fortsette å kjemp for bedre vilkår.

Annie Kristi Korsmo, leder Vestby Næringsforum.

Få kvinnelige gründere!

Andelen kvinnelige gründere øker, men vi ser at kvinner har større utfordringer med å skaffe investorer og kapital. Kvinner tar mindre risiko og har i snitt mindre vekstambisjoner for selskapet. Startups med kun mannlige gründere mottar mer enn 90% av tilgjengelig nordisk risikokapital.

Kun 1,3% av tilgjengelig nordisk risikokapital går til startups med kvinnelige grundere.

Sovnet i timen?

Likestillingen har hatt en avgjørende betydning for Norges økonomiske vekst og velferdsutvikling. Hadde likestillingen stått på stedet hvil fra 70-tallet, ville Norge gått glipp av 3300 milliarder kroner årlig. Vi taper stadig på at 47,6% av kvinner jobber deltid, det må det bli slutt på.

Et stykke igjen.

Tallenes klare tale viser at vi fremdeles må slå ring om de rettighetene våre formødre har kjempet frem. Vi har enda et stykke igjen før også vi her hjemme i vår privilegerte del av verden har oppnådd full likestilling, økonomisk og i arbeidslivet for øvrig. Samtidig skal vi stå i solidaritet med alle kvinner verden over. Kvinner i krigsherjete områder, kvinner på flukt. Kvinner som lever uten frihet og rettigheter.

Gratulerer med dagen!

Annie Kristi Korsmo, Leder Vestby Næringsforum

Bli medlem
International Women’s Day

Nyttårscocktail 2022

Endelig kunne vi samle våre medlemmer til årets første Nyttårscocktail på Son Spa 17 februar. Dette arrangementet håper vi blir en årlig tradisjon for Vestby Næringsforum, der vi også vil hedre Årets Bedrift.

Da vi måtte avlyse vår Julecocktail like før jul, bestemte vi oss raskt for at dette arrangementet avlyses ikke, men utsettes. Det er viktig å gjennomføre arrangementet og skape en ny tradisjon i foreningen vår. Vestby Næringsforum sitt Nyttårscocktail arrangeres årlig, i mange år fremover.

Det var 65 påmeldte til årets arrangement, og det ble en god anledning for mange til å knytte kontakter med nye og “gamle” medlemmer. Kvelden startet med velkomst og networking i lekre omgivelser. Deretter ble det servert mat og god drikke utover kvelden.

DJ Erik Lot sørget for god stemning for kvelden, og Christan Hallan bød på ølsmaking med lokale delikatesser. Her ble det mange hyggelige overraskelser.

Christian Hallan gav oss en liten seanse ølsmaking.

Årets Bedrift ble kåret, og The Coffee Shop ble kåret til årets vinner etter en kort presentasjon av årets finalister. Les mer om Årets Bedrift.

Vinner Årets Bedrift- The Coffee Shop sammen med juryen; f.v Martin Frøland( Banksjef, Sparebank1 Østfold Akershus), Halvor Sørbye( Styreleder Vestby Næringsforum), og Annie Kristi Korsmo( Daglig leder Vestby Næringsforum).

Det ble en meget hyggelig kveld. Tusen takk til alle som deltok og skapte en ekstra hyggelig kveld.

Det var en hyggelig kveld og god stemning.

Årets Bedrift 2021

Årets Bedrift 2021 ble kåret 17 februar 2022 på vårt Nyttårscocktail hos Son Spa. Utmerkelsen har sitt opphav fra 2007, men har hatt et opphold de siste årene. Nå gjenopptar Vestby Næringsforum tradisjonen med å gi utmerkelsen Årets Bedrift til en virksomhet i Vestby Kommune.

Vestby Næringsforum spurte i høst våre medlemmer om å sende oss nominasjoner til Årets Bedrift 2021. Vi mottok mange innspill, og juryen endte med følgende finalister:

Gym 1540

Gym 1540 flyttet inn i nye lokaler i Vestby 1 mars 2021. Oppstarten har bydd på enorme utfordringer med strenge smittevernstiltak og ned stengning i et tøft marked. Likevel har Gym1540 imponert mange av oss, og omfavnet en vanskelig periode med innovasjon, kreativitet og omstillingsevne. Under pandemien har Gym 1540 strukket seg langt for å tilby kunder et treningstilbud og økt livskvalitet i en vanskelig tid.
www.gym1540.com

The Coffee Shop

The Coffee Shop er lokalisert i Vestbytorget, og beskriver segselv som mye mer enn en kafé. The Coffee Shop har utviklet seg til å bli en viktig møteplass for beboere i i Vestby Kommune. Her kommer du ikke kun for kaffe, men for atmosfæren!
Juryen er imponert over omstillingsevne og pågangsmot i en svært vanskelig periode med smittevernstiltak og nedstegning. Under pandemien har The Coffee Shop beholdt god drift, og strukket seg lagt for å kunne opprettholde et sosialt tilbud for alle når vi trengte det som mest.
www.the-coffeeshop.no

Porsche Center Son

Porsche Center Son holder til på Son Næringspark. De har i over 10 år utviklet seg til å bli ett av de viktigste næringsdrivende som setter Vestby Kommune på det internasjonale verdenskartet. De har levert en sterk økonomisk vekst og kan vise til en imponerende utvikling i organisasjonen. Lidenskap og kvalitet er fundamentet i bedriften, og bedriften er én av tre Porsche Center Classic i verden.
Porsche Center Son

Vinner Årets Bedrift 2021- The Coffee Shop

Utmerkelsen gis på bakgrunn av innsatsen The Coffee Shop har levert i en svært krevende periode med pandemi som bakteppe. Bedriften har vist omstillingsevne, økt sin markedsposisjon og er positivt og viktig bidrag til lokalsamfunnet den opererer i. Gratulerer!

Tim og Marie fra The Coffee Shop, Vestby

Jurymeldemmer: Annie K Korsmo( Vestby Næringsforum), Halvor Sørbye( Styreleder VNF), Martin Frøland ( Sparebanken1 Østfold Akershus).

Les mer om Årets Bedrift