Ny Partner!

Det er alltid stor stas å ønske nye virksomheter velkommen som vår partner. Uten støtte fra våre partnere, ville vi ikke kunne utført det arbeidet vi gjør for næringslivet i Vestby Kommune. I dag ønsker vi Asko Sentrallager Kjøl AS velkommen som nytt medlem og partner av Vestby Næringsforum.

Vestby Næringsforum er i sterk vekst, og vi har nå passert 151 medlemmer og 22 partnere. Ved at virksomheter i Vestby Kommune velger å bli vår partner, gir oss handlingsrom til å vokse, utvikle organisasjonen og ikke minst gire opp vårt arbeid for næringslivet i kommunen vår.

Sammen med mange andre store og små virksomheter har ASKO i 20 år bidratt til vekst og mangfold i regionen. Gjennom partnerskapsavtale med Vestby Næringsforum ønsker vi å bidra til fortsatt positiv utvikling og godt samarbeid både bedriftene  seg imellom og med myndighetene

Arild Åsmul, Administrerende Direktør, Asko Sentrallager Kjøl AS

Vestby Næringsforum har store ambisjoner om å bli næringslivet i Vestby Kommune sin viktigste støttespiller. Vi legger særlig vekt på arbeidet med å fremme en bærekraftig næringsutvikling hvorav vi vil gjøre vårt for at virksomheter i Vestby Kommune er ledende innen arbeidet med grønn omstilling. Et godt samarbeid med både små og store virksomheter er avgjørende.

Vestby Kommune besluttet dessverre i Formannskapet før jul å ikke godkjenne vår søknad om tilskudd for å utvikle Vestby Næringsforum, og fortsette vårt arbeid med å fremme det lokale næringslivet, reiseliv og handel i Vestby Kommune. Dette betyr vi er desto mer avhengig av økonomiske bidrag fra næringslivet i kommunen for å kunne fortsette.

Det betyr mye for oss at Asko Sentrallager Kjøl velger å bli vår partner. De er en av de største aktørene i kommunen vår, og sender et sterkt signal på at vårt arbeid er viktig for næringslivet i kommunen. Tusen takk for tilliten!

Annie Kristi Korsmo, Vestby Næringsforening

Ønsker du å bli en av våre partnere, ta kontakt i dag; korsmo@vestbynf.no

Våre partnere
Våre medlemmer
Asko Sentrallager Kjøl AS

Vi signerer Grønnvaskingsplakaten.

Denne uken signerte Vestby Næringsforum Grønnvaskingsplakaten. Vi ønsker å ta del i arbeidet med å løfte frem viktigheten med å skape et bærekraftig næringsliv.

Bærekraft er kommet for å bli, og det blir desto viktigere for norsk næringsliv å vise til konkret handling innen en bærekraftig strategi. For mange er dette avgjørende for å drive konkurransedyktig virksomhet.

Vestby Næringsforum jobber med å fremme et bærekraftig næringsliv og reiseliv i Vestby Kommune. I fjor kartla vi ulike fora og organisasjoner vi mener er viktige for oss å ta del i for å kunne styrke vårt arbeid. Arbeidet til Skift imponerte oss, både innen deres arbeid med å fremme et bærekraftig næringsliv samt tilrettelegge for at flere bedrifter ser viktigheten. Vi besluttet å starte 2022 med å signere Grønnvaskingsplakaten.

Vestby Næringsforum er foreløpig eneste næringsforening i Viken som har signert Grønnvaskingsplakaten, og vi oppfordrer nå flere til å ta del å dette arbeidet.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Vi er en liten organisasjon, men vi har ca150 medlemmer på tvers av flere bransjer. Dette betyr vi har en påvirkningskraft til å bistå og motivere andre næringsdrivende til å skape et bærekraftig næringsliv.

Vestby Næringsforum ønsker å være en samfunnsbygger, der vi kan bidra til en betydelig verdi. Vi har besluttet at 2022 skal være året bærekraftig utvikling settes høyt på agenda hos næringslivet i Vestby Kommune. Sammen skal vi fremover skape et bærekraftig næringsliv i kommunen vår.

Vi ønsker å være en verdifull ressurs for våre medlemmer, og da er det viktig vi tar del i de fora som kan gi oss kompetanse og innsikt til å yte den beste service overfor våre medlemmer. Vi ønsker å være fremoverlent og vise lederskap. Da er det naturlig for oss å signere Grønnvaskingsplakaten.

Annie Kristi Korsmo, Vestby Næringsforum

Grønnvaskingsplakaten
Disse har signert
Skift Norge
Om Vestby Næringsforum

worms eyeview of green trees
Photo by Felix Mittermeier on Pexels.com

God medlemsvekst i 2021

Medlemsmøte Porsche Center Son 2021

Det er alltid like hyggelig å ønske nye medlemmer riktig velkommen til Vestby Næringsforum. I gjennom 2021 har hele 23 bedrifter blitt medlemmer og 5 bedrifter blitt partnere.

Følgende bedrifter ble medlem i 2021:

Abacus IT
Powertrain Services Scandinavia AB
Advokatfirmaet Kramås AS
Dahl Gård- Svein Stubberud
Glomma Pall AS
Verdifull Hjelp AS
WLK Norway AS
Pennesi Wines AS
Vestbi AS
Collicare Logistics AS
CISO Services AS
Hel Bedrift AS
Gjenbrud
Voids AS
Seasystems AS
Chocolatelab
Norsk Eiendomsadministrasjon AS
Halvorsen Takst og Eiendom AS
Fineco AS
Kondishuset AS
Verden i Glasset
Follo Oppmåling AS
RESI Fotograf
Sletta Drift Eiendom AS ( Partner)
Vestby Elektro-Service AS ( Partner)
Bonava Oslo AS ( Partner)
Skolt Pukkverk AS ( Partner)
Porsche Center Son ( Partner)

Velkommen!

Ønsker du å bli medlem eller partner av Vestby Næringforum?
Ta kontakt korsmo@vestbynf.no eller kontakt oss her.

Om oss
Følg oss på LinkedIn
Våre medlemmer
Våre partnere

Tildeling av koronatilskudd

Photo by CDC on Pexels.com

Vestby kommune er til sammen tildelt 3.558.000 NOK til fordeling til lokale virksomheter i kommunal kompensasjonsordning, runde 5 og 6. Vestby lyser ut midlene for disse to rundene samlet. 

Vestby Næringsforum oppfordrer alle våre medlemmer og næringsdrivende i Vestby Kommune som er berørt av nasjonale og lokale smittevernstiltak om å søke kompensasjon.

Hvem kan søke?

Virksomheten, eller konsernet, er skattepliktig og har forretningsadresse i Vestby kommune.

Følgende virksomheter kan søke: serveringssteder med skjenkebevilling (næringskode 56), serveringssteder (næringskode 56), overnattingssteder (næringskode 55) og reiselivsvirksomheter (næringskode 79). Av den totale tildelingen har Vestby fått 1,2 MNOK i runde 5 og serveringssteder med skjenkebevilling prioriteres i den fordelingen. Skjenkesteder kvalifiserer også for støtte i runde 6 som serveringssted. De leverer likevel kun én søknad.

Søknaden leveres av daglig leder eller styreleder.

Behandling og tildeling

Det legges opp til at formannskapet i Vestby vedtar tildeling i møte 31. januar 2022. Etter vedtak offentliggjøres oversikt over tilskuddsmottakere. Prinsippet om meroffentlighet praktiseres i saksbehandlingen. Regelverket for offentlig støtte gjelder.

Søknadsfrist 16 januar 2022

Les mer om tildeling og søknad om kompensasjonsordningen her.

Kontakt oss
Vestby Kommune

Godt nytt år!

Photo by cottonbro on Pexels.com

Vi håper alle har hatt en fin juleferie, batteriene er ladet, og dere er klare for 2022!

For mange starter året på hjemmekontor. Etter snart to år med Covid-19 er vi fortsatt inne i en annerledes tid. En del av vårt næringsliv har begrensede muligheter, mens andre opplever sterk vekst.  Nåværende smittevernregler gjelder fram til 14. januar, og vi er spent på hva som kommer etter det. I tider som nå, ser vi viktigheten av å samarbeide, dele, bry oss og ikke minst å støtte opp om vårt lokale næringsliv. 

Vi vil tilrettelegge arrangementene våre fremover, og kommer tilbake mer ytterligere informasjon. Følg med på vår kalender.

I mellomtiden planlegger vi for et høyt aktivitetsnivå straks samfunnet åpner for treff igjen. Vi gleder oss til å se dere igjen.

Bli medlem
LinkedIN

God Jul fra VNF

Photo by freestocks.org on Pexels.com

Vi nærmer oss jul, og straks i ferd med å avslutte 2021. Det har vært et innholdsrikt år på tross av krevende tider med smittevernstiltak. I september la vi bort meter’n i håp om at den nå var lagt bort for godt.

Avslutningen på året ble ikke helt som vi hadde ønsket oss. Våre tanker går til reiseliv- og servicebransjen som er ekstra hardt rammet av de nye tiltakene. Vi håper alle tar i et ekstra tak for fellesskapet slik at vi kan fortest mulig komme tilbake til hverdagen igjen.

Høyt aktivitetsnivå i Vestby Næringsforum

På tross av et år med pandemi og smittevernstiltak, ser vi tilbake på et år med høyt aktivitetsnivå. Første halvår var preget av teams, digitale møter og administrative oppgaver. Tiden ble brukt til å lansere ny webside og installere nytt CRM system.

Ikke minst, ble første halvår brukt til å planlegge aktiviteter når samfunnet åpnet igjen. Å treffe våre medlemmer, partnere og samarbeidspartnere er det vi gledet oss mest til. Vi har ønsket velkommen 26 nye medlemmer og 5 partnere. Det er så mange næringsvirksomheter i Vestby Kommune som vil samarbeide med Vestby Næringsforum, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere.

Vi har i høst gjennomført flere aktiviteter, de fleste fysiske. Vårt mål er å skape gode møteplasser for nettverksbygging, påfyll av kunnskap og deling av informasjon.

Det er når mennesker møtes de beste relasjonene skapes.

Annie K Korsmo

Takk til Vestby Kommune

Vi takker Vestby Kommune for godt samarbeid i året som har vært. Ved flere anledninger har vi gjennomført felles aktiviteter, og vi setter stor pris på engasjementet kommunen viser. Vi setter også stor pris på dialogen og fellesskapet med lokale politikere. Alle har samme målet- at Vestby skal bli et godt sted å bo, leve og jobbe.

Fremtiden blir bra igjen!

Vi ser optimistiske på fremtiden, og gleder oss til nyåret. Vi har brukt tiden til å planlegge flere aktiviteter og strekker oss lengre for å skape verdifulle møteplasser for våre medlemmer. For mange av våre medlemmer har året vært ekstra krevende. I tider som nå, er det viktig å samarbeide, dele, bry seg, og ikke minst støtte vårt lokale næringsliv. Sammen skal vi skape et raust og inkluderende Vestby for alle som vil bli del av vårt fellesskap.

Fremtiden blir bra igjen, og Vestby Næringsforum er klare for å løfte frem, støtte og utvikle vårt lokale handel og næringsliv.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Om oss
Vestby Kommune

Bli medlem

Hva skjer med Opplev Vestby?

Opplev Vestby

Vestby Næringsforum søkte i september midler fra Vestby Kommune for å drifte Opplev Vestby. Dessverre ble vår søknad avvist av Rådmannen, og portalen står i fare for å bli nedlagt.

Konsekvenser

Opplev Vestby ble lansert som et ledd i Reiselivsplanen opparbeidet i 2017( som du kan lese mer om lenger ned i artikkelen). Opplev Vestby skulle bli en portal for å fremheve Vestby Kommune som en attraktiv reiselivsdestinasjon, samt fremstår som en portal som gir service overfor beboere i kommunen. Ved å besøke Opplev Vestby kunne besøkende og beboere oppdage kulturtilbud og andre aktiviteter kommunen vår har å tilby. Denne rollen er det ingen andre enn Vestby Næringsforum som har levert for Vestby Kommune.

Vestby Næringsforum er ikke et destinasjonsselskap, men har hatt oppgaven med å drifte og vedlikeholde Opplev Vestby, både på web og i sosiale medier. Tallene viser portalen har hatt nytteverdi for sin målgruppe, med økt antall besøkende til sidene våre.

Vi gir oss ikke!

Uten finansiering, kan vi dessverre ikke fortsette arbeidet med å opprettholde Opplev Vestby. Vestby Næringsforum vil derfor forsøke alt vi kan for å oppnå finansiering til videre drift av Opplev Vestby. Vi gir oss ikke!

Hva skjer videre?

Vestby Næringsforum venter i spenning på tilbakemelding fra Vestby Kommune om planen videre rundt reiselivsplanen. Hvem tar ballen videre?

I tiden vi nå befinner oss i, blir det sannsynligvis Norges ferie på mange nordmenn neste år også. Hvor skal de henvende seg for komplett informasjon om hvilke kulturaktiviteter, opplevelser og annet tilbud som er å finnes i Vestby Kommune? Dette er det vi som har levert- og vi vil så inderlig fortsette.

Vestby Næringsforum er klar til å fortsette arbeidet straks midler er på plass. Følg med!

Opplev Vestby
Våre Fokusområder

Sammen for vi det til!

Vestby Næringsforum vil gjerne rette en stor takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere som stod bak årets Julegateåpning i Son. Det var en glede å lede dette prosjektet.

Fokus på Barna

Mange tettsteder har sine egne julegateåpninger. En slik begivenhet skaper forventninger, spenning, tradisjon og glede for mange. Son er intet unntak. I år tok Vestby Næringsforum initiativ til å videreføre tradisjonen fra Son Næringsforening, men en liten twist. Vi ville skape et arrangement med fokus på barna, og flytte arrangementet til lørdag for å involvere flere fra næringslivet.

I tillegg til julegateåpningen har Vestby Næringsforum tatt ansvar for innkjøp av nye julelys i Storgata samt lys i treet ved Kystkultursenteret. Kostnaden dekkes av sponsormidler fra næringslivet.

Vi synes arrangementet gav mye glede for både store og små, og ønsker å videreføre denne tradisjonen sammen med næringslivet. Kanskje blir det en tradisjon å introdusere en ny aktivitet for barna hvert år?

Covid stoppet ikke arrangementet, heldigvis, og vi forholdt oss til gjeldende smittevernregler. Vi hadde ikke godteposer i år. Dette var et bevisst valg både for miljøet, smittevern og opplevelse. Mange var glade for dette, og hadde forståelse. Barna fikk i stedet gave fra nissen på torget, og en prat med nissen i rolige omgivelser. Det var også lagt vekt på at arrangementet skulle være gratis.

Vi er svært fornøyd med arrangementet, og det er ekstra hyggelig å se hva næringslivet får til i fellesskap for nærmiljøet. Det frister til gjentakelse.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Green Snow

Vi ser i etterkant at informasjon om innholdet i snøen i julekulen kunne vært informert om på forhånd. Det var dessverre negative reaksjoner til snøen som folk oppfattet var plast, som resulterte i negativ omtale i pressen. Vi har forståelse for at det skapte reaksjoner, men kan forsikre om at snøen er ikke plast, og vil gå i oppløsning. Informasjon om innholdet «green snow» finnes her.

Tusen takk!

Vi vil rette en stor takk til våre sponsorer: Sparebanken1 Østfold Akershus, Wessel Eiendom, Hersleth Entreprenør, Moltzau Regnskap og Revisjon, Solon Eiendom, Abacus IT, Son Apotek, Thornegården Frisør, Son Blomster, Foss & Co Eiendom, Porsche Center Son, Goldfish Boat, Son Spa, Vestby Avis, ABC Hus, Brødrene Thomassen Bygg. Uten dere ville dette ikke vært mulig å gjennomføre.

Vi vi også rette en takk til Anja og Renathe for organisering av julemarkedet samt Son Hestesenter, Soon Blandede Kor, Soon Etter Frokost, og Såner Musikkorps for nydelig kor, musikk og underholdning.

Takk til Vestby Kommune, Vestby Elektro-Service, Bertil’s Hverdagshjelp og Event Support for bistand i gjennomføringen av arrangementet.

Til slutt! Takk til alle som deltok. Det ble liv på torget, og takket være deltakelse motiverer det til gjentakelse. Sammen får vi det til!

God jul!

Om oss

Julegateåpning i Son

27. november 2021 @ 12:00 17:00

Velkommen til årets Julegateåpning i Son!

Det blir julemarked, ansiktsmaling, fantastisk julebelysning, fakkeltog og nissen
er selvfølgelig med oss gjennom dagen. Noen overraskelser blir det også.
Sjekk ut programmet.

Riktig velkommen alle som ønsker å delta, – vi gleder oss til å se dere!

Et GRATIS arrangement levert av Vestby Næringsforum og Næringslivet.

STOR TAKK TIL VÅRE SPONSORER:
Sparebanken1 Østfold Akershus
Hersleth Entreprenører AS
Wessel Eiendom AS
Brødrene Thomassen AS
Thornegården Frisør
Moltzau Revison og Regnskap AS
Son Blomster
Son Apotek
Son Spa
Foss & Co Eiendom
Vestby Avis
Goldfish
ABC Hus
Solon Eiendom
Porsche Center Son
Abacus

Vil også rette en stor takk til alle som bidrar med planlegging og gjennomføring; Vestby Elektro-Service, Active Group v/ Terje Bårdseth, Oform v / Alexandra Sørbye, Vestby Kommune, Såner Skolekorps, Soon Etter Frokost, Soon Blandede Kor, Son Hestesenter og Ildsjeler Renate og Anja som organiserer Julemarkedet.

Til slutt- STOR Takk til alle som gir tillatelse til å bruke bakgårder, henge opp julelys og ikke minst takk til alle som har bidratt med positivt engasjement og lyst til å få til dette arrangementet.

Free

Vestby Næringsforum

90779473