Grønn Omstilling i Næringslivet

Vestby Næringsforum opplever økte krav på å redusere klimautslipp og forsterket fokus på bærekrafts arbeid i norsk næringsliv. Den grønne omstillingen er kommet for å bli. Utfordringen er å få med seg hele næringslivet i prosessen. Dette vil VNF gjøre noe med!

Medlemmer av Vestby Næringsforum var samlet denne uken til møte på Ramme Fjordhotell for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan jobbe med en grønnere omstilling i næringslivet. For anledningen var Klimpapartnere Viken, Greencore og lokale politikere invitert til å delta på møtet.

Klimapartner

I år ble Vestby Næringsforum partner i Klimapartner Viken, og inviterte derfor Klimapartner Viken til møte for å fortelle om hvordan de bistår bedrifter i arbeidet med å redusere sitt klimautslipp. Som partner har vi tilgang til kunnskap og nettverket til Klimapartner Viken, og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom det er behov for bistand i arbeidet med å komme i gang.

Det er ingen tvil det er flere sertifiseringer som tilbyr en merkevareordning innen ulike bransjer. VNF har utpekt Miljøfyrtårn som «lavt hengende frukt» for å komme igang med arbeidet. Ida Sofie driver Greencore deltok for å informere våre medlemmer om prosessen med å bli sertifisert. Visste du at det er kun 22 bedrifter i Vestby Kommune som er Miljøfyrtårnsertifisert? Dette vil vi gjøre noe med.

Politikk

Vi lykkes ikke med å nå våre klimamål dersom politiske partier og næringslivet ikke samarbeider. Vestby Kommune er en nærings vennlig kommune, men vi opplever behov for en tydeligere strategi eller plan for å styrke arbeidet med det grønne skiftet i næringslivet. Dette omhandler alt fra økt kildesortering, økt kollektiv transport tilbud, følge opp klimaplanen og jobbe tettere sammen. I møtet deltok Kjell Meek( SV) og Magne Klan(MDG), og vi er glade for engasjementet våre politikere viste i dag.

F.V: Kjell Meek (SV), Annie K. Korsmo ( VNF), Magne Klan (MDG)

Deler erfaring

Vi inviterte våre medlemmer til å dele sine erfaringer med det grønne skiftet. Kjersti Bakke fra vår partner Dikom, holdt en meget interessant presentasjon. Der lærte vi at selv en webside kan bli grønnere! I arbeidet med å miljøsertifisere Dikom har de finnet en ny bedriftsmodell, blitt konkurransedyktige, styrket sin organisasjon, og tatt et bevisst valg for å skape en bedre fremtid for neste generasjon.

Deltakerne delte også erfaringer med å finne en passende sertifisering, ulempene med for mange ulike sertifiseringer, kostnaden rundt en grønn omstilling, manglende tilrettelegging for å kunne ta grønne valg, og viktigheten med å starte arbeidet. De som ikke henger med- vil henge utenfor!

Kjersti Bakke fra Dikom AS

Grønnvasking

Det er ikke lenger tilstrekkelig å si du jobber med bærekraft. Nå er det kun handling via en strategi og sertifisering som må til. Dette har flere av våre medlemmer opplevd, og VNF vil nå tilrettelegge for at flere bedrifter skal kunne sertifisere sin virksomhet, kutte klimautslipp, jobbe bærekraftig og bli konkurransedyktig. Vi vil i neste ledd arrangere en felles Miljøsertifisering. Følg med!

Møte avsluttes med nydelig lunsj hos Ramme Fjordhotell

Tusen takk til Ramme Fjordhotell for nydelig mat og møtelokal i vakre omgivelser.

Våre medlemmer
Bærekraft

Grønn Omstilling

april 6 @ 09:00 12:00

Vestby Næringsforum og Klimapartnere Viken inviterer våre medlemmer til møte for å komme i gang med grønn omstilling.

Møte vil gi deltakerne informasjon, innspill og hjelp til å komme i gang. Vi oppfordrer medlemmer til å dele sine erfaringer med hvordan de jobber med grønn omstilling. Påmeldingsfrist 2 april via linken her.

Agenda:

09:00 Velkommen v/Annie 

Miljøfyrtårn – Hvorfor miljøsertifisere din bedrift?

Klimapartnere Viken – Deling av beste praksis, klimaregnskap og nytten av partnerskap 

Spørsmål & kaffepause

10:00 Erfaringsutveksling fra noen medlemmer i Vestby Næringsforum 

Lunsj og videre samtale 

  • Hva er dere er opptatt av innen klima og miljø i deres virksomhet?
  • Hva kan vi samarbeide om?

12:30 Takk for i dag! 

Free

Vestby Næringsforum

90779473

Ramme Fjordhotell

Hvitsten,

Sammen for Ukraina

april 3 @ 18:00 20:00

Son Spa har et sterkt ønske om å bidra mer på det de kan til situasjonen i Ukraina. Hotellet har ansatte fra både Ukraina og Russland og et tett og godt samarbeid med Aksel Kolstad. Aksel er en klassisk pianist og entertainer med Ukrainsk og Russisk bakgrunn. Han er også sterkt involvert og engasjert i å hjelpe Ukrainerne ut fra landet.

Søndag 3. april kl. 18.00 skal Son Spa holde en støttekonsert i samarbeid med Son Kulturkirke; Sammen for Ukraina. 

Son Kulturkirke

Sagbruksveien 2
Son,
View Sted Website

Årets første Intromøte!

Et godt samarbeid handler om god dialog og samspill. Vi ønsker å gi våre medlemmer den beste starten på et godt og langt samarbeid, og inviterte til årets første Intromøte.

Vi samlet 10 nye medlemmer i dag til Intromøte hvor vi fortalte om VNF, og gav tips om hvordan våre medlemmer kan få best utbytte av samarbeidet og medlemskapet sitt. Vi arrangerer Intromøter hvert kvartal.

Intromøtene handler om hvordan «melke kuen» for å sette det litt på spissen. Vi oppfordrer alle medlemmer til å være aktiv og bruke medlemskapet sitt som et verktøy.

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum

Det ble en god dynamikk rundt bordet, hvor alle medlemmer fikk introdusert seg selv, og gitt innspill på hvordan skape et godt samarbeid fremover.

Vi takker alle for fremmøtet og ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer.

Tusen takk til Solsiden i Son, som stilte som vertskap for møtet i dag. Det ble en veldig hyggelig ramme for møtet i lekre lokaler.

Våre medlemmer
Solsiden i Son

IntroMøte

Photo by Henri Mathieu-Saint-Laurent on Pexels.com

april 1 @ 10:00 11:00

Velkommen til årets første IntroMøte.

Alle nye medlemmer inviteres til møte for å bli bedre kjent med VNF, hilse på nye medlemmer og diskutere hvordan oppnå best ROI ved å være medlem av VNF.

Gratis

Vestby Næringsforum

90779473

Solsiden Restaurant

Sagaveien 80
Son,

Ny partner!

I løpet av ett år har Vestby Næringsforum hatt gleden av å introdusere flere nye partnere. Interessen for å bli del av Vestby Næringsforum, og aktivt ta del av vårt arbeid er stor.

Vi ønsker O. Breivik Eiendom riktig velkommen som partner av Vestby Næringsforum. O. Breivik Eiendom er et eiendomsselskap i utvikling og er en del av familieselskapet Brevik Holding. Deres kjernekompetanse er utleie, drift og forvaltning av næringseiendom, og holder til i nye og moderne lokaler i Vestby.

O Breivik Eiendom AS ønsker å bli partner for å bli kjent med andre aktører i forumet og synliggjøre oss samt dra synergier av hverandre og få tilgang til nyttig informasjon.

Liv Ragnhild Breivik, O.Breivik Eiendom

Vi er opptatt av at våre partnere skal oppleve en ROI som partner. Vi ønsker ikke være en støtteorganisasjon, men ønsker å bestå av engasjerte partnere som vil bidra aktivt til å styrke næringslivet i Vestby Kommune. Dermed har vi i 2021 opprettet møte arena der våre partnere samles for å knytte relasjoner og diskutere viktige tema rundt næringslivet i kommunen. I fjor arrangerte vi Walk&Talk med vår ordfører som var eksklusivt for våre partnere å delta på. I tillegg har vi sommerfest og partnermøter fire ganger i året.

Vi er svært glade for at O. Breivik Eiendom er blitt partner. De har mye å bidra med, og vi gleder oss til å jobbe sammen, og dele kontor!

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum
Liv Ragnhild og Annie ser frem til et godt samarbeid.

Vestby Næringsforum er avhengig av våre partnere. Foreningen er fremdeles i en oppstartsfase, og vi er takknemlige for økonomisk handlingsrom våre partnere bidrar med.

Totalt har vi nå 24 partnere.

Bli kjent med våre partnere.

O. Brevik Eiendom

Vi flytter inn!

I november flyttet Vestby Næringsforum ut av Vestbytorget, og har siden vært på jakt etter et nytt kontorlokale sentralt i Vestby. Nå flytter vi endelig inn i nye lokaler!

Vi har vært på jakt etter et lokal sentralt i kommunen og vurdert både lokasjoner i Son og i Vestby. I prosessen har vi vektlagt at kontorene skal være moderne, ha sentral beliggenhet og at vi kan ha tilgang til møteroms fasiliteter. I tillegg ønsker vi at lokalene skal speile oss som næringsforening, og helst være tilknyttet et næringsmiljø.

Vi har vektlagt at kontorene skal være moderne, ha sentral beliggenhet og at vi kan ha tilgang til møteroms fasiliteter. Det har vi nå funnet i Kleverveien 3, og vi gleder oss til å flytte inn.

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum

Det ble full klaff i Kleverveien 3, hvor vi leier et kontor hos O. Brevik Eiendom i nye lekre kontorlokaler. Med tilgang til møterom og moderne lokaler, gleder vi oss til å invitere våre medlemmer til møter fremover. I tillegg befinner Håndverksbakeriet seg i etasjen under, så god møtemat kan vi også by på!

Vestby Næringsforum flytter inn i kontorfellesskap i Klever veien 3 i Vestby i tipp topp moderne lokaler. Vi ønsker næringsforeningen riktig velkommen!

Liv Ragnhild Breivik, O. Breivik Eiendom

Vi signert i dag leiekontrakt, og ser frem til å flytte inn første uken i mai. Riktig velkommen til våre nye lokaler i K3.

Våre medlemmer

O. Brevik Eiendom