Alarmen går! Behold Viken!

Photo by Stas Knop on Pexels.com

Det går mot oppløsning av Viken, og detter bekymrer næringslivet.
Hva går vi tilbake til- og er en omstilling den beste løsningen? Næringslivet ønsker forutsigbarhet, og ikke en omkamp eller reversering av politiske beslutninger.

Prosessen ved å reversere Viken skaper usikkerhet i næringslivet. Vi har i en omstillingsprosess lært og utviklet nye tilpasninger som vi opplever har effektivisert og forbedret vilkårene for næringsdrivende i Viken. Hvorfor gå tilbake på dette?

Oppstarten har ikke vært en dans på roser. Det har tross alt vært en pandemi å håndtere samtidig. Dog opplever næringslivet et styrket fellesskap ved å tilhøre Viken. Næringslivet opplever en kortere beslutningsprosess, tilgang til utvidet ressurser og bedre tilgang til kompetanse og arbeidskraft.

Vestby Næringsforum støtter høringer fra NHO Viken Oslo og næringsforeningene Drammensregionen og Oslofjord Vest. Viken skaper bedre vilkår for næringslivet og dette ønsker vi å beholde.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Kostnad vs nytteverdi?

Hvem skal betale for en omstilling? I følge NHO Viken Oslo, kostet innføring av Viken Kr 350 millioner, og en omstilling vil koste kr 440 millioner. Er dette rett bruk av felleskassen i situasjonen vi nå befinner oss i? VNF er opptatt av å fremme næringslivets interesser. Vi er enige med høringene vedlagt i denne artikkelen. Å omstille Viken er lite hensiktsmessig, og vi er bekymret omstillingen vil ta fokuset bort fra det som er viktig for næringslivet:
-Skape flere arbeidsplasser og lønnsomhet
-Fortsette målrettet bærekrafts arbeid i en grønn omstilling
-Fortsette plattformen som er dannet for en forutsigbar fremtid.
-Fokus på å gjenoppreise næringslivet og samfunnet etter en pandemi.

Om Vestby Næringsforum

Nå kan vi endelig treffes!

Photo by fauxels on Pexels.com

Endelig kan vi møtes igjen! I dag informerte regjeringen om at de letter på flere smittevernstiltak. Dette er meget gode nyheter for næringslivet!

Vestby Næringsforum ønsker regjeringens lettelser i koronatiltakene velkommen.

Pandemien har vært krevende for mange, spesielt innen servering og reiselivsbransjen, og situasjonen med hjemmekontor har ført til folketomme gater og fraværende gjester/kunder. Endelig opplever vi etterlengtet lettelser- dette har vi ventet lenge på.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsform

Les mer om endringene her.

Bli medlem av Vestby Næringsforum

VNF blir klimapartner!

Photo by Pixabay on Pexels.com

Vestby Næringsforum blir stolt partner av Klimapartnere Viken. Dette er et viktig ledd i arbeidet vårt med å fremme en bærekraftig næringsutvikling i Vestby Kommune.

Å ha fokus på bærekraft er blitt en hygienefaktor for norsk næringsliv. Det blir desto viktigere å kunne vise til konkrete handlinger inne bærekraft, og ikke kun snakke om det.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Vestby Næringsforum opplever at arbeidet med å vise til en bærekraftig strategi blir svært viktig for økosystemet i norsk næringsliv. Vi ønsker å være en viktig støttespiller for lokale næringsvirksomheter å lykkes med et bærekraftig fokus.

Klimapartnere Vikens mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Derfor beslutter Vestby Næringsforum å bli partner i Klimapartnere Viken.

Les mer om samarbeidet her.
Om oss.
Bli medlem.

Ny Partner!

Det er alltid stor stas å ønske nye virksomheter velkommen som vår partner. Uten støtte fra våre partnere, ville vi ikke kunne utført det arbeidet vi gjør for næringslivet i Vestby Kommune. I dag ønsker vi Asko Sentrallager Kjøl AS velkommen som nytt medlem og partner av Vestby Næringsforum.

Vestby Næringsforum er i sterk vekst, og vi har nå passert 151 medlemmer og 22 partnere. Ved at virksomheter i Vestby Kommune velger å bli vår partner, gir oss handlingsrom til å vokse, utvikle organisasjonen og ikke minst gire opp vårt arbeid for næringslivet i kommunen vår.

Sammen med mange andre store og små virksomheter har ASKO i 20 år bidratt til vekst og mangfold i regionen. Gjennom partnerskapsavtale med Vestby Næringsforum ønsker vi å bidra til fortsatt positiv utvikling og godt samarbeid både bedriftene  seg imellom og med myndighetene

Arild Åsmul, Administrerende Direktør, Asko Sentrallager Kjøl AS

Vestby Næringsforum har store ambisjoner om å bli næringslivet i Vestby Kommune sin viktigste støttespiller. Vi legger særlig vekt på arbeidet med å fremme en bærekraftig næringsutvikling hvorav vi vil gjøre vårt for at virksomheter i Vestby Kommune er ledende innen arbeidet med grønn omstilling. Et godt samarbeid med både små og store virksomheter er avgjørende.

Vestby Kommune besluttet dessverre i Formannskapet før jul å ikke godkjenne vår søknad om tilskudd for å utvikle Vestby Næringsforum, og fortsette vårt arbeid med å fremme det lokale næringslivet, reiseliv og handel i Vestby Kommune. Dette betyr vi er desto mer avhengig av økonomiske bidrag fra næringslivet i kommunen for å kunne fortsette.

Det betyr mye for oss at Asko Sentrallager Kjøl velger å bli vår partner. De er en av de største aktørene i kommunen vår, og sender et sterkt signal på at vårt arbeid er viktig for næringslivet i kommunen. Tusen takk for tilliten!

Annie Kristi Korsmo, Vestby Næringsforening

Ønsker du å bli en av våre partnere, ta kontakt i dag; korsmo@vestbynf.no

Våre partnere
Våre medlemmer
Asko Sentrallager Kjøl AS

Vi signerer Grønnvaskingsplakaten.

Denne uken signerte Vestby Næringsforum Grønnvaskingsplakaten. Vi ønsker å ta del i arbeidet med å løfte frem viktigheten med å skape et bærekraftig næringsliv.

Bærekraft er kommet for å bli, og det blir desto viktigere for norsk næringsliv å vise til konkret handling innen en bærekraftig strategi. For mange er dette avgjørende for å drive konkurransedyktig virksomhet.

Vestby Næringsforum jobber med å fremme et bærekraftig næringsliv og reiseliv i Vestby Kommune. I fjor kartla vi ulike fora og organisasjoner vi mener er viktige for oss å ta del i for å kunne styrke vårt arbeid. Arbeidet til Skift imponerte oss, både innen deres arbeid med å fremme et bærekraftig næringsliv samt tilrettelegge for at flere bedrifter ser viktigheten. Vi besluttet å starte 2022 med å signere Grønnvaskingsplakaten.

Vestby Næringsforum er foreløpig eneste næringsforening i Viken som har signert Grønnvaskingsplakaten, og vi oppfordrer nå flere til å ta del å dette arbeidet.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Vi er en liten organisasjon, men vi har ca150 medlemmer på tvers av flere bransjer. Dette betyr vi har en påvirkningskraft til å bistå og motivere andre næringsdrivende til å skape et bærekraftig næringsliv.

Vestby Næringsforum ønsker å være en samfunnsbygger, der vi kan bidra til en betydelig verdi. Vi har besluttet at 2022 skal være året bærekraftig utvikling settes høyt på agenda hos næringslivet i Vestby Kommune. Sammen skal vi fremover skape et bærekraftig næringsliv i kommunen vår.

Vi ønsker å være en verdifull ressurs for våre medlemmer, og da er det viktig vi tar del i de fora som kan gi oss kompetanse og innsikt til å yte den beste service overfor våre medlemmer. Vi ønsker å være fremoverlent og vise lederskap. Da er det naturlig for oss å signere Grønnvaskingsplakaten.

Annie Kristi Korsmo, Vestby Næringsforum

Grønnvaskingsplakaten
Disse har signert
Skift Norge
Om Vestby Næringsforum

worms eyeview of green trees
Photo by Felix Mittermeier on Pexels.com

God medlemsvekst i 2021

Medlemsmøte Porsche Center Son 2021

Det er alltid like hyggelig å ønske nye medlemmer riktig velkommen til Vestby Næringsforum. I gjennom 2021 har hele 23 bedrifter blitt medlemmer og 5 bedrifter blitt partnere.

Følgende bedrifter ble medlem i 2021:

Abacus IT
Powertrain Services Scandinavia AB
Advokatfirmaet Kramås AS
Dahl Gård- Svein Stubberud
Glomma Pall AS
Verdifull Hjelp AS
WLK Norway AS
Pennesi Wines AS
Vestbi AS
Collicare Logistics AS
CISO Services AS
Hel Bedrift AS
Gjenbrud
Voids AS
Seasystems AS
Chocolatelab
Norsk Eiendomsadministrasjon AS
Halvorsen Takst og Eiendom AS
Fineco AS
Kondishuset AS
Verden i Glasset
Follo Oppmåling AS
RESI Fotograf
Sletta Drift Eiendom AS ( Partner)
Vestby Elektro-Service AS ( Partner)
Bonava Oslo AS ( Partner)
Skolt Pukkverk AS ( Partner)
Porsche Center Son ( Partner)

Velkommen!

Ønsker du å bli medlem eller partner av Vestby Næringforum?
Ta kontakt korsmo@vestbynf.no eller kontakt oss her.

Om oss
Følg oss på LinkedIn
Våre medlemmer
Våre partnere

Tildeling av koronatilskudd

Photo by CDC on Pexels.com

Vestby kommune er til sammen tildelt 3.558.000 NOK til fordeling til lokale virksomheter i kommunal kompensasjonsordning, runde 5 og 6. Vestby lyser ut midlene for disse to rundene samlet. 

Vestby Næringsforum oppfordrer alle våre medlemmer og næringsdrivende i Vestby Kommune som er berørt av nasjonale og lokale smittevernstiltak om å søke kompensasjon.

Hvem kan søke?

Virksomheten, eller konsernet, er skattepliktig og har forretningsadresse i Vestby kommune.

Følgende virksomheter kan søke: serveringssteder med skjenkebevilling (næringskode 56), serveringssteder (næringskode 56), overnattingssteder (næringskode 55) og reiselivsvirksomheter (næringskode 79). Av den totale tildelingen har Vestby fått 1,2 MNOK i runde 5 og serveringssteder med skjenkebevilling prioriteres i den fordelingen. Skjenkesteder kvalifiserer også for støtte i runde 6 som serveringssted. De leverer likevel kun én søknad.

Søknaden leveres av daglig leder eller styreleder.

Behandling og tildeling

Det legges opp til at formannskapet i Vestby vedtar tildeling i møte 31. januar 2022. Etter vedtak offentliggjøres oversikt over tilskuddsmottakere. Prinsippet om meroffentlighet praktiseres i saksbehandlingen. Regelverket for offentlig støtte gjelder.

Søknadsfrist 16 januar 2022

Les mer om tildeling og søknad om kompensasjonsordningen her.

Kontakt oss
Vestby Kommune

Godt nytt år!

Photo by cottonbro on Pexels.com

Vi håper alle har hatt en fin juleferie, batteriene er ladet, og dere er klare for 2022!

For mange starter året på hjemmekontor. Etter snart to år med Covid-19 er vi fortsatt inne i en annerledes tid. En del av vårt næringsliv har begrensede muligheter, mens andre opplever sterk vekst.  Nåværende smittevernregler gjelder fram til 14. januar, og vi er spent på hva som kommer etter det. I tider som nå, ser vi viktigheten av å samarbeide, dele, bry oss og ikke minst å støtte opp om vårt lokale næringsliv. 

Vi vil tilrettelegge arrangementene våre fremover, og kommer tilbake mer ytterligere informasjon. Følg med på vår kalender.

I mellomtiden planlegger vi for et høyt aktivitetsnivå straks samfunnet åpner for treff igjen. Vi gleder oss til å se dere igjen.

Bli medlem
LinkedIN

God Jul fra VNF

Photo by freestocks.org on Pexels.com

Vi nærmer oss jul, og straks i ferd med å avslutte 2021. Det har vært et innholdsrikt år på tross av krevende tider med smittevernstiltak. I september la vi bort meter’n i håp om at den nå var lagt bort for godt.

Avslutningen på året ble ikke helt som vi hadde ønsket oss. Våre tanker går til reiseliv- og servicebransjen som er ekstra hardt rammet av de nye tiltakene. Vi håper alle tar i et ekstra tak for fellesskapet slik at vi kan fortest mulig komme tilbake til hverdagen igjen.

Høyt aktivitetsnivå i Vestby Næringsforum

På tross av et år med pandemi og smittevernstiltak, ser vi tilbake på et år med høyt aktivitetsnivå. Første halvår var preget av teams, digitale møter og administrative oppgaver. Tiden ble brukt til å lansere ny webside og installere nytt CRM system.

Ikke minst, ble første halvår brukt til å planlegge aktiviteter når samfunnet åpnet igjen. Å treffe våre medlemmer, partnere og samarbeidspartnere er det vi gledet oss mest til. Vi har ønsket velkommen 26 nye medlemmer og 5 partnere. Det er så mange næringsvirksomheter i Vestby Kommune som vil samarbeide med Vestby Næringsforum, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere.

Vi har i høst gjennomført flere aktiviteter, de fleste fysiske. Vårt mål er å skape gode møteplasser for nettverksbygging, påfyll av kunnskap og deling av informasjon.

Det er når mennesker møtes de beste relasjonene skapes.

Annie K Korsmo

Takk til Vestby Kommune

Vi takker Vestby Kommune for godt samarbeid i året som har vært. Ved flere anledninger har vi gjennomført felles aktiviteter, og vi setter stor pris på engasjementet kommunen viser. Vi setter også stor pris på dialogen og fellesskapet med lokale politikere. Alle har samme målet- at Vestby skal bli et godt sted å bo, leve og jobbe.

Fremtiden blir bra igjen!

Vi ser optimistiske på fremtiden, og gleder oss til nyåret. Vi har brukt tiden til å planlegge flere aktiviteter og strekker oss lengre for å skape verdifulle møteplasser for våre medlemmer. For mange av våre medlemmer har året vært ekstra krevende. I tider som nå, er det viktig å samarbeide, dele, bry seg, og ikke minst støtte vårt lokale næringsliv. Sammen skal vi skape et raust og inkluderende Vestby for alle som vil bli del av vårt fellesskap.

Fremtiden blir bra igjen, og Vestby Næringsforum er klare for å løfte frem, støtte og utvikle vårt lokale handel og næringsliv.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Om oss
Vestby Kommune

Bli medlem

Hva skjer med Opplev Vestby?

Opplev Vestby

Vestby Næringsforum søkte i september midler fra Vestby Kommune for å drifte Opplev Vestby. Dessverre ble vår søknad avvist av Rådmannen, og portalen står i fare for å bli nedlagt.

Konsekvenser

Opplev Vestby ble lansert som et ledd i Reiselivsplanen opparbeidet i 2017( som du kan lese mer om lenger ned i artikkelen). Opplev Vestby skulle bli en portal for å fremheve Vestby Kommune som en attraktiv reiselivsdestinasjon, samt fremstår som en portal som gir service overfor beboere i kommunen. Ved å besøke Opplev Vestby kunne besøkende og beboere oppdage kulturtilbud og andre aktiviteter kommunen vår har å tilby. Denne rollen er det ingen andre enn Vestby Næringsforum som har levert for Vestby Kommune.

Vestby Næringsforum er ikke et destinasjonsselskap, men har hatt oppgaven med å drifte og vedlikeholde Opplev Vestby, både på web og i sosiale medier. Tallene viser portalen har hatt nytteverdi for sin målgruppe, med økt antall besøkende til sidene våre.

Vi gir oss ikke!

Uten finansiering, kan vi dessverre ikke fortsette arbeidet med å opprettholde Opplev Vestby. Vestby Næringsforum vil derfor forsøke alt vi kan for å oppnå finansiering til videre drift av Opplev Vestby. Vi gir oss ikke!

Hva skjer videre?

Vestby Næringsforum venter i spenning på tilbakemelding fra Vestby Kommune om planen videre rundt reiselivsplanen. Hvem tar ballen videre?

I tiden vi nå befinner oss i, blir det sannsynligvis Norges ferie på mange nordmenn neste år også. Hvor skal de henvende seg for komplett informasjon om hvilke kulturaktiviteter, opplevelser og annet tilbud som er å finnes i Vestby Kommune? Dette er det vi som har levert- og vi vil så inderlig fortsette.

Vestby Næringsforum er klar til å fortsette arbeidet straks midler er på plass. Følg med!

Opplev Vestby
Våre Fokusområder