VNF blir klimapartner!

Photo by Pixabay on Pexels.com

Vestby Næringsforum blir stolt partner av Klimapartnere Viken. Dette er et viktig ledd i arbeidet vårt med å fremme en bærekraftig næringsutvikling i Vestby Kommune.

Å ha fokus på bærekraft er blitt en hygienefaktor for norsk næringsliv. Det blir desto viktigere å kunne vise til konkrete handlinger inne bærekraft, og ikke kun snakke om det.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Vestby Næringsforum opplever at arbeidet med å vise til en bærekraftig strategi blir svært viktig for økosystemet i norsk næringsliv. Vi ønsker å være en viktig støttespiller for lokale næringsvirksomheter å lykkes med et bærekraftig fokus.

Klimapartnere Vikens mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Derfor beslutter Vestby Næringsforum å bli partner i Klimapartnere Viken.

Les mer om samarbeidet her.
Om oss.
Bli medlem.