Sommerfest 2022

Vestby Næringsforum arrangerte medlemsmøte og sommerfest denne uken hos Ramme Fjordhotell. Dette er ande gangen vi arrangerer sommmerfest, og det er uten tvil blitt en hyggelig tradisjon for våre medlemmer.

Arrangementet startet med medlemsmøte hvor avtroppende daglig leder Annie K Korsmo gav en kort evaluering av første halvåret av 2022. Deretter inviterte vi Kjersti Bakke fra Dikom og Ingunn Kristiansen og Tone Aamodt fra Raja til å holde en presentasjon om hvordan deres bedrifter jobber med bærekraft. Møtet ble avsluttet med introduksjon av ny daglig leder Tina Leqvamb, og en hyggelig overrekkelse av gave fra styreleder Halvor Sørbye til Annie Korsmo som takk for innsatsen.

Sommerfesten ble rigget til i nydelige omgivelser ute på Ramme gård. Selvsagt hadde vi bestilt fint vær, og værgudene var med oss! Vi fikk servert nydelig grillmat som ble tilberedt av en kokk ute på plassen. Det var uten tvil en hyggelig kveld der summingen gikk i lokalet til stemningsfullt DJ musikk i bakgrunnen. Her ble det fokus på networking og knytte nye bekjente.

Tusen takk til alle som deltok!

Vi har ansatt ny daglig leder!

Vestby Næringsforum har ansatt ny daglig leder!
Prosessen med å ansette en ny daglig leder har vårt pågående siden midten av mars, og det var mange gode kandidater som viste sin interesse for stillingen.

Vestby Næringsforum engasjerte styreleder Halvor Sørbye, styremedlemmer Liv Ragnhild Breivik og Ann Jeanette Myrland, og daglig leder Annie K Korsmo i ansettelsesprosessen.

Etter en vurdering av kandidatene, satt vi igjen med 3 toppkandidater vi ønsket å ta med videre i prosessen. Da intervjurundene var gjennomført, og kandidatene hadde presentert sine caser, var vi ikke i tvil.

Vestby Næringsforum har gleden av og informere om at vi i dag har signert avtale med ny DL i Vestby Næringsforum. Hun heter Tina Leqvam og tiltrer i en 100% stilling fra 1.juni. Tidligere veldig relevant erfaring med 5 år i Gjøvikregionens Næringsråd med hovedansvar for oppstartsbedrifter og gründere, men også mot større medlemsbedrifter av internasjonalt format, prosjektledelse steds- og byutvikling samt Retail, regionutvikling, foredrag og arrangør av work-shops, nettverksbygger og markedsføring.

Tina har siden drevet egen markedsføringsvirksomhet rettet mot boligmarkedet i tillegg til butikkledelse, estetikk og SoMe, organisasjonsutvikling, merkevarebygging, forretningsutvikling og prosjektledelse.

Jeg innehar et sterkt ønske om å øke Vestbys relevans, lokalt som regionalt. Det kommer til å kreve en solid innsats og tilstedeværelse, samt langsiktighet i arbeidet som skal gjøres. Vi må jobbe smart, men også gjøre hverandre smartere. Ledelse handler om å motivere andre mennesker, samt tørre vise handlekraft.
Med aktuell kompetanse fra næringsarbeid, privat så vel som offentlig sektor, et sterkt engasjement og med en god dose utholdenhet, tar jeg med glede (og ydmykhet) fatt på dette arbeidet. Håper eksisterende så vel som nye medlemmer tar turen innom meg, og gjerne før jeg rekker komme innom dere.
For som Rosemary Brown en gang sa ” Før alle av oss har oppnådd målene, har ingen av oss oppnådd noe””
Tina Leqvamb

Vi ønsker Tina riktig velkommen til team Vestby NF fra 1.juni.

Tina Leqvamb

Riktig God Påske!

Photo by Giftpundits.com on Pexels.com

God påske!

Vi er godt i gang med året, og dagene fylles med møter og aktiviteter. Det har utvilsomt vært en spennende utvikling for vår organisasjon. Vi er nå klare for fridager med venner og familie, og vi ønsker våre medlemmer, samarbeidspartnere og følgere en riktig god påskeferie.

Vestby Næringsforum planlegger flere aktiviteter fremover, og vi gleder oss til å treffe våre medlemmer på våre møteplasser.

Gå ikke glipp av vårt årsmøte den 27 april. Øvrige aktiviteter finner du i vår aktivitetskalender. Vi legger ut fortløpende nye arrangementer.

Riktig god påske alle sammen!

 

Grønn Omstilling i Næringslivet

Vestby Næringsforum opplever økte krav på å redusere klimautslipp og forsterket fokus på bærekrafts arbeid i norsk næringsliv. Den grønne omstillingen er kommet for å bli. Utfordringen er å få med seg hele næringslivet i prosessen. Dette vil VNF gjøre noe med!

Medlemmer av Vestby Næringsforum var samlet denne uken til møte på Ramme Fjordhotell for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan jobbe med en grønnere omstilling i næringslivet. For anledningen var Klimpapartnere Viken, Greencore og lokale politikere invitert til å delta på møtet.

Klimapartner

I år ble Vestby Næringsforum partner i Klimapartner Viken, og inviterte derfor Klimapartner Viken til møte for å fortelle om hvordan de bistår bedrifter i arbeidet med å redusere sitt klimautslipp. Som partner har vi tilgang til kunnskap og nettverket til Klimapartner Viken, og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom det er behov for bistand i arbeidet med å komme i gang.

Det er ingen tvil det er flere sertifiseringer som tilbyr en merkevareordning innen ulike bransjer. VNF har utpekt Miljøfyrtårn som “lavt hengende frukt” for å komme igang med arbeidet. Ida Sofie driver Greencore deltok for å informere våre medlemmer om prosessen med å bli sertifisert. Visste du at det er kun 22 bedrifter i Vestby Kommune som er Miljøfyrtårnsertifisert? Dette vil vi gjøre noe med.

Politikk

Vi lykkes ikke med å nå våre klimamål dersom politiske partier og næringslivet ikke samarbeider. Vestby Kommune er en nærings vennlig kommune, men vi opplever behov for en tydeligere strategi eller plan for å styrke arbeidet med det grønne skiftet i næringslivet. Dette omhandler alt fra økt kildesortering, økt kollektiv transport tilbud, følge opp klimaplanen og jobbe tettere sammen. I møtet deltok Kjell Meek( SV) og Magne Klan(MDG), og vi er glade for engasjementet våre politikere viste i dag.

F.V: Kjell Meek (SV), Annie K. Korsmo ( VNF), Magne Klan (MDG)

Deler erfaring

Vi inviterte våre medlemmer til å dele sine erfaringer med det grønne skiftet. Kjersti Bakke fra vår partner Dikom, holdt en meget interessant presentasjon. Der lærte vi at selv en webside kan bli grønnere! I arbeidet med å miljøsertifisere Dikom har de finnet en ny bedriftsmodell, blitt konkurransedyktige, styrket sin organisasjon, og tatt et bevisst valg for å skape en bedre fremtid for neste generasjon.

Deltakerne delte også erfaringer med å finne en passende sertifisering, ulempene med for mange ulike sertifiseringer, kostnaden rundt en grønn omstilling, manglende tilrettelegging for å kunne ta grønne valg, og viktigheten med å starte arbeidet. De som ikke henger med- vil henge utenfor!

Kjersti Bakke fra Dikom AS

Grønnvasking

Det er ikke lenger tilstrekkelig å si du jobber med bærekraft. Nå er det kun handling via en strategi og sertifisering som må til. Dette har flere av våre medlemmer opplevd, og VNF vil nå tilrettelegge for at flere bedrifter skal kunne sertifisere sin virksomhet, kutte klimautslipp, jobbe bærekraftig og bli konkurransedyktig. Vi vil i neste ledd arrangere en felles Miljøsertifisering. Følg med!

Møte avsluttes med nydelig lunsj hos Ramme Fjordhotell

Tusen takk til Ramme Fjordhotell for nydelig mat og møtelokal i vakre omgivelser.

Våre medlemmer
Bærekraft

Årets første Intromøte!

Et godt samarbeid handler om god dialog og samspill. Vi ønsker å gi våre medlemmer den beste starten på et godt og langt samarbeid, og inviterte til årets første Intromøte.

Vi samlet 10 nye medlemmer i dag til Intromøte hvor vi fortalte om VNF, og gav tips om hvordan våre medlemmer kan få best utbytte av samarbeidet og medlemskapet sitt. Vi arrangerer Intromøter hvert kvartal.

Intromøtene handler om hvordan “melke kuen” for å sette det litt på spissen. Vi oppfordrer alle medlemmer til å være aktiv og bruke medlemskapet sitt som et verktøy.

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum

Det ble en god dynamikk rundt bordet, hvor alle medlemmer fikk introdusert seg selv, og gitt innspill på hvordan skape et godt samarbeid fremover.

Vi takker alle for fremmøtet og ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer.

Tusen takk til Solsiden i Son, som stilte som vertskap for møtet i dag. Det ble en veldig hyggelig ramme for møtet i lekre lokaler.

Våre medlemmer
Solsiden i Son

Ny partner!

I løpet av ett år har Vestby Næringsforum hatt gleden av å introdusere flere nye partnere. Interessen for å bli del av Vestby Næringsforum, og aktivt ta del av vårt arbeid er stor.

Vi ønsker O. Breivik Eiendom riktig velkommen som partner av Vestby Næringsforum. O. Breivik Eiendom er et eiendomsselskap i utvikling og er en del av familieselskapet Brevik Holding. Deres kjernekompetanse er utleie, drift og forvaltning av næringseiendom, og holder til i nye og moderne lokaler i Vestby.

O Breivik Eiendom AS ønsker å bli partner for å bli kjent med andre aktører i forumet og synliggjøre oss samt dra synergier av hverandre og få tilgang til nyttig informasjon.

Liv Ragnhild Breivik, O.Breivik Eiendom

Vi er opptatt av at våre partnere skal oppleve en ROI som partner. Vi ønsker ikke være en støtteorganisasjon, men ønsker å bestå av engasjerte partnere som vil bidra aktivt til å styrke næringslivet i Vestby Kommune. Dermed har vi i 2021 opprettet møte arena der våre partnere samles for å knytte relasjoner og diskutere viktige tema rundt næringslivet i kommunen. I fjor arrangerte vi Walk&Talk med vår ordfører som var eksklusivt for våre partnere å delta på. I tillegg har vi sommerfest og partnermøter fire ganger i året.

Vi er svært glade for at O. Breivik Eiendom er blitt partner. De har mye å bidra med, og vi gleder oss til å jobbe sammen, og dele kontor!

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum
Liv Ragnhild og Annie ser frem til et godt samarbeid.

Vestby Næringsforum er avhengig av våre partnere. Foreningen er fremdeles i en oppstartsfase, og vi er takknemlige for økonomisk handlingsrom våre partnere bidrar med.

Totalt har vi nå 24 partnere.

Bli kjent med våre partnere.

O. Brevik Eiendom

Vi flytter inn!

I november flyttet Vestby Næringsforum ut av Vestbytorget, og har siden vært på jakt etter et nytt kontorlokale sentralt i Vestby. Nå flytter vi endelig inn i nye lokaler!

Vi har vært på jakt etter et lokal sentralt i kommunen og vurdert både lokasjoner i Son og i Vestby. I prosessen har vi vektlagt at kontorene skal være moderne, ha sentral beliggenhet og at vi kan ha tilgang til møteroms fasiliteter. I tillegg ønsker vi at lokalene skal speile oss som næringsforening, og helst være tilknyttet et næringsmiljø.

Vi har vektlagt at kontorene skal være moderne, ha sentral beliggenhet og at vi kan ha tilgang til møteroms fasiliteter. Det har vi nå funnet i Kleverveien 3, og vi gleder oss til å flytte inn.

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum

Det ble full klaff i Kleverveien 3, hvor vi leier et kontor hos O. Brevik Eiendom i nye lekre kontorlokaler. Med tilgang til møterom og moderne lokaler, gleder vi oss til å invitere våre medlemmer til møter fremover. I tillegg befinner Håndverksbakeriet seg i etasjen under, så god møtemat kan vi også by på!

Vestby Næringsforum flytter inn i kontorfellesskap i Klever veien 3 i Vestby i tipp topp moderne lokaler. Vi ønsker næringsforeningen riktig velkommen!

Liv Ragnhild Breivik, O. Breivik Eiendom

Vi signert i dag leiekontrakt, og ser frem til å flytte inn første uken i mai. Riktig velkommen til våre nye lokaler i K3.

Våre medlemmer

O. Brevik Eiendom

VNF søker Daglig Leder

Vår nåværende daglige leder har fått utfordringer utenfor organisasjonen, og vi søker dermed etter en ny leder som kan ta Vestby Næringsforum til nye høyder. Vi kan tilby spennende muligheter og utfordringer for rett person, i en næringsoffensiv kommune.

Vestby Næringsforum er en veldrevet næringsforening med 165 medlemmer og 23 partnere. Hovedmålene er å tilrettelegge for best mulige rammebetingelser for næringslivet, stimulere til innovasjon og nyetableringer og være en plattform for forretningsmessig og sosialt nettverk.

Vestby Næringsforum er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon, og er i dag en viktig møteplass for næringslivet i hele kommunen. I tillegg jobber vi med flere spennende fokusområder i samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Stilling som daglig leder utlyst

Stilling som daglig leder for Vestby Næringsforum er en unik mulighet for deg som brenner for utvikling av næringslivet i Vestby Kommune. Vi ønsker velkommen søknader via LinkedIn innen 10 april.

Våre partnere styrker VNF!

Våre partnere er bærebjelken i vår organisasjon og denne uken samlet vi dem til møte for å diskutere videre fokusområder og samarbeid.

Vestby Næringsforum består av totalt 23 partnere. Vi setter stor pris på engasjementet som ble vist på møtet, og det var mange konstruktive innspill.

Det er ønske om at VNF jobber med å fremme bærekraft og klimatiltak for næringsdrivende i kommunen vår. For å kunne stimulere til en bærekraftig utvikling i Vestby Kommune, må vi alle gjøre tiltak. Her kan VNF ta posisjon og være en støttespiller for næringslivet og kommunen.

Vi ønsker å benytte fremtidige partnermøter som et utvidet “advisory board” for Vestby Næringsforum. Her diskuterer vi viktige tema å ta tak i, og hvordan støtte, samt øke samarbeidet blant medlemmene i forumet.

Partnermøtet ble gjennomført hos Asko Sentrallager Kjøl på Vestby, og vi fikk alle en imponerende omvisning av ett av verdens ledende logistikk og lager. Tusen takk for hyggelig vertskap.

Tusen takk til Asko Sentrallager Kjøl og Skolt Pukkverk for gode og interessante presentasjoner om deres fremtidige virksomheter.

Hurra! 160 medlemmer!!

Photo by Belle Co on Pexels.com

Siden 1 januar har vi hatt gleden av å ønske 14 nye medlemmer velkommen til VNF. Dette betyr, på litt over ett år har vi økt vår medlemsmasse med 40 nye medlemmer og passerer nå 160 totalt!

Ingenting gleder oss mer enn å ønske nye medlemmer velkommen, og denne uken starter vi med å ønske to nye virksomheter velkommen til Vestby Næringsforum.

Kjuus Racing

Kjuus Racing holer til i Vestby, og er ledet av Erik Kjuus. Vi synes det er spennende at Kjuus Racing ønsker å ta del av satsningen til Vestby Næringsforum, og gleder oss til å bli bedre kjent.

Ler mer om Kjuus Racing.

Compass Event AS

Compass Event holder til i Son, og er et eventbyrå som gir sine kunder idèer, inspirasjon og totalløsninger innen bedriftsarrangementer.

Les mer om Compass Event

TUSEN TAKK for tilliten alle våre medlemmer viser ved å ta del av vår satsning og nettverk. Sammen skal vi styrke næringslivet i Vestby Kommune.

Våre medlemmer.

Bli medlem.