Sammen for vi det til!

Vestby Næringsforum vil gjerne rette en stor takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere som stod bak årets Julegateåpning i Son. Det var en glede å lede dette prosjektet.

Fokus på Barna

Mange tettsteder har sine egne julegateåpninger. En slik begivenhet skaper forventninger, spenning, tradisjon og glede for mange. Son er intet unntak. I år tok Vestby Næringsforum initiativ til å videreføre tradisjonen fra Son Næringsforening, men en liten twist. Vi ville skape et arrangement med fokus på barna, og flytte arrangementet til lørdag for å involvere flere fra næringslivet.

I tillegg til julegateåpningen har Vestby Næringsforum tatt ansvar for innkjøp av nye julelys i Storgata samt lys i treet ved Kystkultursenteret. Kostnaden dekkes av sponsormidler fra næringslivet.

Vi synes arrangementet gav mye glede for både store og små, og ønsker å videreføre denne tradisjonen sammen med næringslivet. Kanskje blir det en tradisjon å introdusere en ny aktivitet for barna hvert år?

Covid stoppet ikke arrangementet, heldigvis, og vi forholdt oss til gjeldende smittevernregler. Vi hadde ikke godteposer i år. Dette var et bevisst valg både for miljøet, smittevern og opplevelse. Mange var glade for dette, og hadde forståelse. Barna fikk i stedet gave fra nissen på torget, og en prat med nissen i rolige omgivelser. Det var også lagt vekt på at arrangementet skulle være gratis.

Vi er svært fornøyd med arrangementet, og det er ekstra hyggelig å se hva næringslivet får til i fellesskap for nærmiljøet. Det frister til gjentakelse.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Green Snow

Vi ser i etterkant at informasjon om innholdet i snøen i julekulen kunne vært informert om på forhånd. Det var dessverre negative reaksjoner til snøen som folk oppfattet var plast, som resulterte i negativ omtale i pressen. Vi har forståelse for at det skapte reaksjoner, men kan forsikre om at snøen er ikke plast, og vil gå i oppløsning. Informasjon om innholdet «green snow» finnes her.

Tusen takk!

Vi vil rette en stor takk til våre sponsorer: Sparebanken1 Østfold Akershus, Wessel Eiendom, Hersleth Entreprenør, Moltzau Regnskap og Revisjon, Solon Eiendom, Abacus IT, Son Apotek, Thornegården Frisør, Son Blomster, Foss & Co Eiendom, Porsche Center Son, Goldfish Boat, Son Spa, Vestby Avis, ABC Hus, Brødrene Thomassen Bygg. Uten dere ville dette ikke vært mulig å gjennomføre.

Vi vi også rette en takk til Anja og Renathe for organisering av julemarkedet samt Son Hestesenter, Soon Blandede Kor, Soon Etter Frokost, og Såner Musikkorps for nydelig kor, musikk og underholdning.

Takk til Vestby Kommune, Vestby Elektro-Service, Bertil’s Hverdagshjelp og Event Support for bistand i gjennomføringen av arrangementet.

Til slutt! Takk til alle som deltok. Det ble liv på torget, og takket være deltakelse motiverer det til gjentakelse. Sammen får vi det til!

God jul!

Om oss

Julegateåpning i Son

november 27 @ 12:00 17:00

Velkommen til årets Julegateåpning i Son!

Det blir julemarked, ansiktsmaling, fantastisk julebelysning, fakkeltog og nissen
er selvfølgelig med oss gjennom dagen. Noen overraskelser blir det også.
Sjekk ut programmet.

Riktig velkommen alle som ønsker å delta, – vi gleder oss til å se dere!

Et GRATIS arrangement levert av Vestby Næringsforum og Næringslivet.

STOR TAKK TIL VÅRE SPONSORER:
Sparebanken1 Østfold Akershus
Hersleth Entreprenører AS
Wessel Eiendom AS
Brødrene Thomassen AS
Thornegården Frisør
Moltzau Revison og Regnskap AS
Son Blomster
Son Apotek
Son Spa
Foss & Co Eiendom
Vestby Avis
Goldfish
ABC Hus
Solon Eiendom
Porsche Center Son
Abacus

Vil også rette en stor takk til alle som bidrar med planlegging og gjennomføring; Vestby Elektro-Service, Active Group v/ Terje Bårdseth, Oform v / Alexandra Sørbye, Vestby Kommune, Såner Skolekorps, Soon Etter Frokost, Soon Blandede Kor, Son Hestesenter og Ildsjeler Renate og Anja som organiserer Julemarkedet.

Til slutt- STOR Takk til alle som gir tillatelse til å bruke bakgårder, henge opp julelys og ikke minst takk til alle som har bidratt med positivt engasjement og lyst til å få til dette arrangementet.

Free

Vestby Næringsforum

90779473

Årets Bedrift 2021

Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

Kjenner du til en bedrift som fortjener å bli Årets Bedrift 2021? Da vil Vestby Næringsforum gjerne høre fra deg.

Vestby Næringsforum jobber for næringslivet i hele Vestby Kommune, og har besluttet å ikke videreføre tradisjonen fra Son Næringsforening om å dele ut Engleprisen, for å hedre en person som har gjort noe ekstra for Son. Vi oppfordrer andre aktører om å eventuelt videreføre denne tradisjonen.

Det er mange næringsdrivende i Vestby Kommune som bidrar til å skape gode ringvirkninger for lokalt næringsliv og/eller befolkning. Vestby Næringsforum jobber for næringslivet i hele kommunen vår og ønsker å gi ut en årlig pris som skal hedre en bedrift som driver sin virksomhet i kommunen, og som fortjener en ekstra oppmerksomhet.

Kriterier for bli Årets bedrift, er at bedriften må drive virksomhet i Vestby Kommune.

Hvem fortjener ekstra oppmerksomhet? Send inn din nominasjon sammen med en kort begrunnelse via linken her. Frist 1 desember.

Om Vestby Næringsforum

TV Aksjonen

oktober 24 @ 16:00 18:00

Vestby Næringsforum deltar som bøssebærer for årets TV aksjon » Barn- ikke Brud». Vi oppfordrer våre medlemmer og næringslivet i Vestby Kommune til å delta sammen med oss. Registrer din deltakelse på linken under, og BliMed!

Næringslivet inviteres til å være med på NRKs årlige innsamlingsaksjon og verdens største dugnad 24. oktober.

Hver høst går 100 000 bøssebærere fra dør til dør over hele Norge for å samle inn penger til en god sak. TV-aksjonen NRK 2021 går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap, og vi håper du vil bli med. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Der hvor jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker også risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid og vie seg til livet.

Free

Julegateåpning i Son

Det nærmer seg november og tiden er inne for å planlegge årets hyggeligste tradisjon. Julegateåpningen i Son.

Vestby Næringsforum ønsker å videreføre en hyggelig tradisjon opparbeidet av Son Næringsforening, og inviterer alle som ønsker å delta velkommen.

Takket være næringslivet i og utenfor Son som stiller opp som sponsorer og ildsjeler som bidrar, har vi mulighet til å skape en ekstra hyggelig julegateåpning i år. Vi gleder oss til å presentere årets program.

Årets Julegateåpning arrangeres lørdag 27 november, og vi byr på en hyggelig dag i Son sentrum hele denne dagen.

Ønsker du å bidra?

Tilhører du idrettslag eller forening som ønsker å bidra i gjennomføringen av arrangementet oppfordrer vi deg til å ta kontakt. Vi introduserer ny vri på arrangementet, og det åpner for flere muligheter. Ta kontakt: korsmo@vestbynf.no

Om oss

Bli medlem

Grunnsteinen er lagt!

Vestby Næringsforum deltok på høytidelig og flott markering når grunnsteinen til Kulturhuset i Vestby Kommune ble lagt.

Kulturhuset blir en viktig arena for kultur, næring og opplevelser i hele Vestby. Markeringen inneholdt en hilsen til femtiden, hilsen fra fremtiden, tale fra Ordfører Tom Anders Ludvigsen og underholdning.

Daglig Leder Vestby Næringsforum Annie K Korsmo og Ordfører Vestby Kommune Tom Anders Ludvigsen

Kulturhuset skal stå ferdig våren 2023, og vi ser frem til dagen vi kan oppleve en levende møteplass i Vestby sin nye storstue.

Gratulerer Vestby!

Grunnsteinen løftes på plass i kjelleren.

Deltakelse skaper business!

Vestby Næringsforum opplever positivt engasjement fra lokalt næringsliv til å bli med på våre arrangement! Dette bidrar til økt fellesskap.

Walk & Talk

Tidligere i oktober var det tid for nok en Walk & Talk. Dette arrangementet er et eksklusivt arrangement der næringslivstopper i Vestby Kommune deltar sammen med Ordfører Tom Anders Ludvigsen på skogstur. Arrangementet gir rom for gode samtaler og dialog i uformelle omgivelser. Dette våre VNF sitt andre Walk & Talk, og vi anser nå arrangementet som en ny tradisjon.

Vestby Næringsforum opplever dette arrangementet som svært populært blant våre partnere. Tilbakemeldingen er veldig bra, og det nevnes relasjoner styrkes og business skapes. Det liker vi!

FV: Ordfører Tom Anders Ludvigsen, Jan Daniel Jakobsen fra Porsche Senter Son, Werner Isaksen fra JI Bygg AS, Halvor Sørbye fra Vestbytorget, Fred Inge Thomassen fra Brødrene Thomassen Bygg AS.

Utvidet partnermøte

Vestby Næringsforum tilbyr møteplasser for ulike interessegrupper blant medlemmene våre. I forkant av vårt partnermøte i oktober, inviterte vi gruppen til å gi innspill til agenda. Vi mottok interessante innspill, og landet på tema » Inngåelser av avtaler- tilbud og aksept». Tema var meget interessant.

Vestby Næringsforum inviterte Advokat Helge Tryti, som ekstern foreleser og ekspert innen dette fagfeltet. Tema rettet seg spesielt mot byggebransjen og entreprenører, men fikk oss alle til å kjenne på behovet til å sjekke våre egne kontraktsbetingelser.

Godt oppmøte hos Sonskilen Båthavn.

Vestby Næringsforum skaper arena for nettverk og kompetanseheving. Dersom du ønsker å bli medlem eller høre hvordan du kan bli partner- ta kontakt.

Bli medlem

Våre medlemmer

Vestby Kommune

Partnermøte

oktober 20 @ 14:00 15:30

Vestby Næringsforum inviterer våre partnere til møte.

Agenda;

  • 14:00 Velkommen
  • 14:10 «Inngåelser av avtaler- Tilbud og Aksept» v/ Helge A.Tryti
  • 14:45 Diskusjoner
  • 15:15 Informasjon Vestby Næringsforum
  • 15:30 Avslutt

Gratis

Vestby Næringsforum

90779473

Sonskilen Båthavn

Walk & Talk

oktober 12 @ 08:30 11:30

VNF inviterer våre partnere til eksklusivt møte med Ordføreren vår Tom Anders Ludvigsen i uformelle omgivelser. Dette er et populært arrangement der relasjoner bygges og business skapes. Invitasjon er sendt våre partnere.

Gratis

Vestby Næringsforum

90779473