Riktig God Påske!

Photo by Giftpundits.com on Pexels.com

God påske!

Vi er godt i gang med året, og dagene fylles med møter og aktiviteter. Det har utvilsomt vært en spennende utvikling for vår organisasjon. Vi er nå klare for fridager med venner og familie, og vi ønsker våre medlemmer, samarbeidspartnere og følgere en riktig god påskeferie.

Vestby Næringsforum planlegger flere aktiviteter fremover, og vi gleder oss til å treffe våre medlemmer på våre møteplasser.

Gå ikke glipp av vårt årsmøte den 27 april. Øvrige aktiviteter finner du i vår aktivitetskalender. Vi legger ut fortløpende nye arrangementer.

Riktig god påske alle sammen!

 

Grønn Omstilling i Næringslivet

Vestby Næringsforum opplever økte krav på å redusere klimautslipp og forsterket fokus på bærekrafts arbeid i norsk næringsliv. Den grønne omstillingen er kommet for å bli. Utfordringen er å få med seg hele næringslivet i prosessen. Dette vil VNF gjøre noe med!

Medlemmer av Vestby Næringsforum var samlet denne uken til møte på Ramme Fjordhotell for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan jobbe med en grønnere omstilling i næringslivet. For anledningen var Klimpapartnere Viken, Greencore og lokale politikere invitert til å delta på møtet.

Klimapartner

I år ble Vestby Næringsforum partner i Klimapartner Viken, og inviterte derfor Klimapartner Viken til møte for å fortelle om hvordan de bistår bedrifter i arbeidet med å redusere sitt klimautslipp. Som partner har vi tilgang til kunnskap og nettverket til Klimapartner Viken, og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom det er behov for bistand i arbeidet med å komme i gang.

Det er ingen tvil det er flere sertifiseringer som tilbyr en merkevareordning innen ulike bransjer. VNF har utpekt Miljøfyrtårn som “lavt hengende frukt” for å komme igang med arbeidet. Ida Sofie driver Greencore deltok for å informere våre medlemmer om prosessen med å bli sertifisert. Visste du at det er kun 22 bedrifter i Vestby Kommune som er Miljøfyrtårnsertifisert? Dette vil vi gjøre noe med.

Politikk

Vi lykkes ikke med å nå våre klimamål dersom politiske partier og næringslivet ikke samarbeider. Vestby Kommune er en nærings vennlig kommune, men vi opplever behov for en tydeligere strategi eller plan for å styrke arbeidet med det grønne skiftet i næringslivet. Dette omhandler alt fra økt kildesortering, økt kollektiv transport tilbud, følge opp klimaplanen og jobbe tettere sammen. I møtet deltok Kjell Meek( SV) og Magne Klan(MDG), og vi er glade for engasjementet våre politikere viste i dag.

F.V: Kjell Meek (SV), Annie K. Korsmo ( VNF), Magne Klan (MDG)

Deler erfaring

Vi inviterte våre medlemmer til å dele sine erfaringer med det grønne skiftet. Kjersti Bakke fra vår partner Dikom, holdt en meget interessant presentasjon. Der lærte vi at selv en webside kan bli grønnere! I arbeidet med å miljøsertifisere Dikom har de finnet en ny bedriftsmodell, blitt konkurransedyktige, styrket sin organisasjon, og tatt et bevisst valg for å skape en bedre fremtid for neste generasjon.

Deltakerne delte også erfaringer med å finne en passende sertifisering, ulempene med for mange ulike sertifiseringer, kostnaden rundt en grønn omstilling, manglende tilrettelegging for å kunne ta grønne valg, og viktigheten med å starte arbeidet. De som ikke henger med- vil henge utenfor!

Kjersti Bakke fra Dikom AS

Grønnvasking

Det er ikke lenger tilstrekkelig å si du jobber med bærekraft. Nå er det kun handling via en strategi og sertifisering som må til. Dette har flere av våre medlemmer opplevd, og VNF vil nå tilrettelegge for at flere bedrifter skal kunne sertifisere sin virksomhet, kutte klimautslipp, jobbe bærekraftig og bli konkurransedyktig. Vi vil i neste ledd arrangere en felles Miljøsertifisering. Følg med!

Møte avsluttes med nydelig lunsj hos Ramme Fjordhotell

Tusen takk til Ramme Fjordhotell for nydelig mat og møtelokal i vakre omgivelser.

Våre medlemmer
Bærekraft

Årets første Intromøte!

Et godt samarbeid handler om god dialog og samspill. Vi ønsker å gi våre medlemmer den beste starten på et godt og langt samarbeid, og inviterte til årets første Intromøte.

Vi samlet 10 nye medlemmer i dag til Intromøte hvor vi fortalte om VNF, og gav tips om hvordan våre medlemmer kan få best utbytte av samarbeidet og medlemskapet sitt. Vi arrangerer Intromøter hvert kvartal.

Intromøtene handler om hvordan “melke kuen” for å sette det litt på spissen. Vi oppfordrer alle medlemmer til å være aktiv og bruke medlemskapet sitt som et verktøy.

Annie Korsmo, Vestby Næringsforum

Det ble en god dynamikk rundt bordet, hvor alle medlemmer fikk introdusert seg selv, og gitt innspill på hvordan skape et godt samarbeid fremover.

Vi takker alle for fremmøtet og ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer.

Tusen takk til Solsiden i Son, som stilte som vertskap for møtet i dag. Det ble en veldig hyggelig ramme for møtet i lekre lokaler.

Våre medlemmer
Solsiden i Son

Hurra! 160 medlemmer!!

Photo by Belle Co on Pexels.com

Siden 1 januar har vi hatt gleden av å ønske 14 nye medlemmer velkommen til VNF. Dette betyr, på litt over ett år har vi økt vår medlemsmasse med 40 nye medlemmer og passerer nå 160 totalt!

Ingenting gleder oss mer enn å ønske nye medlemmer velkommen, og denne uken starter vi med å ønske to nye virksomheter velkommen til Vestby Næringsforum.

Kjuus Racing

Kjuus Racing holer til i Vestby, og er ledet av Erik Kjuus. Vi synes det er spennende at Kjuus Racing ønsker å ta del av satsningen til Vestby Næringsforum, og gleder oss til å bli bedre kjent.

Ler mer om Kjuus Racing.

Compass Event AS

Compass Event holder til i Son, og er et eventbyrå som gir sine kunder idèer, inspirasjon og totalløsninger innen bedriftsarrangementer.

Les mer om Compass Event

TUSEN TAKK for tilliten alle våre medlemmer viser ved å ta del av vår satsning og nettverk. Sammen skal vi styrke næringslivet i Vestby Kommune.

Våre medlemmer.

Bli medlem.

Nå kan vi endelig treffes!

Photo by fauxels on Pexels.com

Endelig kan vi møtes igjen! I dag informerte regjeringen om at de letter på flere smittevernstiltak. Dette er meget gode nyheter for næringslivet!

Vestby Næringsforum ønsker regjeringens lettelser i koronatiltakene velkommen.

Pandemien har vært krevende for mange, spesielt innen servering og reiselivsbransjen, og situasjonen med hjemmekontor har ført til folketomme gater og fraværende gjester/kunder. Endelig opplever vi etterlengtet lettelser- dette har vi ventet lenge på.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsform

Les mer om endringene her.

Bli medlem av Vestby Næringsforum

Ny Partner!

Det er alltid stor stas å ønske nye virksomheter velkommen som vår partner. Uten støtte fra våre partnere, ville vi ikke kunne utført det arbeidet vi gjør for næringslivet i Vestby Kommune. I dag ønsker vi Asko Sentrallager Kjøl AS velkommen som nytt medlem og partner av Vestby Næringsforum.

Vestby Næringsforum er i sterk vekst, og vi har nå passert 151 medlemmer og 22 partnere. Ved at virksomheter i Vestby Kommune velger å bli vår partner, gir oss handlingsrom til å vokse, utvikle organisasjonen og ikke minst gire opp vårt arbeid for næringslivet i kommunen vår.

Sammen med mange andre store og små virksomheter har ASKO i 20 år bidratt til vekst og mangfold i regionen. Gjennom partnerskapsavtale med Vestby Næringsforum ønsker vi å bidra til fortsatt positiv utvikling og godt samarbeid både bedriftene  seg imellom og med myndighetene

Arild Åsmul, Administrerende Direktør, Asko Sentrallager Kjøl AS

Vestby Næringsforum har store ambisjoner om å bli næringslivet i Vestby Kommune sin viktigste støttespiller. Vi legger særlig vekt på arbeidet med å fremme en bærekraftig næringsutvikling hvorav vi vil gjøre vårt for at virksomheter i Vestby Kommune er ledende innen arbeidet med grønn omstilling. Et godt samarbeid med både små og store virksomheter er avgjørende.

Vestby Kommune besluttet dessverre i Formannskapet før jul å ikke godkjenne vår søknad om tilskudd for å utvikle Vestby Næringsforum, og fortsette vårt arbeid med å fremme det lokale næringslivet, reiseliv og handel i Vestby Kommune. Dette betyr vi er desto mer avhengig av økonomiske bidrag fra næringslivet i kommunen for å kunne fortsette.

Det betyr mye for oss at Asko Sentrallager Kjøl velger å bli vår partner. De er en av de største aktørene i kommunen vår, og sender et sterkt signal på at vårt arbeid er viktig for næringslivet i kommunen. Tusen takk for tilliten!

Annie Kristi Korsmo, Vestby Næringsforening

Ønsker du å bli en av våre partnere, ta kontakt i dag; korsmo@vestbynf.no

Våre partnere
Våre medlemmer
Asko Sentrallager Kjøl AS

God medlemsvekst i 2021

Medlemsmøte Porsche Center Son 2021

Det er alltid like hyggelig å ønske nye medlemmer riktig velkommen til Vestby Næringsforum. I gjennom 2021 har hele 23 bedrifter blitt medlemmer og 5 bedrifter blitt partnere.

Følgende bedrifter ble medlem i 2021:

Abacus IT
Powertrain Services Scandinavia AB
Advokatfirmaet Kramås AS
Dahl Gård- Svein Stubberud
Glomma Pall AS
Verdifull Hjelp AS
WLK Norway AS
Pennesi Wines AS
Vestbi AS
Collicare Logistics AS
CISO Services AS
Hel Bedrift AS
Gjenbrud
Voids AS
Seasystems AS
Chocolatelab
Norsk Eiendomsadministrasjon AS
Halvorsen Takst og Eiendom AS
Fineco AS
Kondishuset AS
Verden i Glasset
Follo Oppmåling AS
RESI Fotograf
Sletta Drift Eiendom AS ( Partner)
Vestby Elektro-Service AS ( Partner)
Bonava Oslo AS ( Partner)
Skolt Pukkverk AS ( Partner)
Porsche Center Son ( Partner)

Velkommen!

Ønsker du å bli medlem eller partner av Vestby Næringforum?
Ta kontakt korsmo@vestbynf.no eller kontakt oss her.

Om oss
Følg oss på LinkedIn
Våre medlemmer
Våre partnere

Tildeling av koronatilskudd

Photo by CDC on Pexels.com

Vestby kommune er til sammen tildelt 3.558.000 NOK til fordeling til lokale virksomheter i kommunal kompensasjonsordning, runde 5 og 6. Vestby lyser ut midlene for disse to rundene samlet. 

Vestby Næringsforum oppfordrer alle våre medlemmer og næringsdrivende i Vestby Kommune som er berørt av nasjonale og lokale smittevernstiltak om å søke kompensasjon.

Hvem kan søke?

Virksomheten, eller konsernet, er skattepliktig og har forretningsadresse i Vestby kommune.

Følgende virksomheter kan søke: serveringssteder med skjenkebevilling (næringskode 56), serveringssteder (næringskode 56), overnattingssteder (næringskode 55) og reiselivsvirksomheter (næringskode 79). Av den totale tildelingen har Vestby fått 1,2 MNOK i runde 5 og serveringssteder med skjenkebevilling prioriteres i den fordelingen. Skjenkesteder kvalifiserer også for støtte i runde 6 som serveringssted. De leverer likevel kun én søknad.

Søknaden leveres av daglig leder eller styreleder.

Behandling og tildeling

Det legges opp til at formannskapet i Vestby vedtar tildeling i møte 31. januar 2022. Etter vedtak offentliggjøres oversikt over tilskuddsmottakere. Prinsippet om meroffentlighet praktiseres i saksbehandlingen. Regelverket for offentlig støtte gjelder.

Søknadsfrist 16 januar 2022

Les mer om tildeling og søknad om kompensasjonsordningen her.

Kontakt oss
Vestby Kommune

Godt nytt år!

Photo by cottonbro on Pexels.com

Vi håper alle har hatt en fin juleferie, batteriene er ladet, og dere er klare for 2022!

For mange starter året på hjemmekontor. Etter snart to år med Covid-19 er vi fortsatt inne i en annerledes tid. En del av vårt næringsliv har begrensede muligheter, mens andre opplever sterk vekst.  Nåværende smittevernregler gjelder fram til 14. januar, og vi er spent på hva som kommer etter det. I tider som nå, ser vi viktigheten av å samarbeide, dele, bry oss og ikke minst å støtte opp om vårt lokale næringsliv. 

Vi vil tilrettelegge arrangementene våre fremover, og kommer tilbake mer ytterligere informasjon. Følg med på vår kalender.

I mellomtiden planlegger vi for et høyt aktivitetsnivå straks samfunnet åpner for treff igjen. Vi gleder oss til å se dere igjen.

Bli medlem
LinkedIN

Årets Bedrift 2021

Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

Kjenner du til en bedrift som fortjener å bli Årets Bedrift 2021? Da vil Vestby Næringsforum gjerne høre fra deg.

Vestby Næringsforum jobber for næringslivet i hele Vestby Kommune, og har besluttet å ikke videreføre tradisjonen fra Son Næringsforening om å dele ut Engleprisen, for å hedre en person som har gjort noe ekstra for Son. Vi oppfordrer andre aktører om å eventuelt videreføre denne tradisjonen.

Det er mange næringsdrivende i Vestby Kommune som bidrar til å skape gode ringvirkninger for lokalt næringsliv og/eller befolkning. Vestby Næringsforum jobber for næringslivet i hele kommunen vår og ønsker å gi ut en årlig pris som skal hedre en bedrift som driver sin virksomhet i kommunen, og som fortjener en ekstra oppmerksomhet.

Kriterier for bli Årets bedrift, er at bedriften må drive virksomhet i Vestby Kommune.

Hvem fortjener ekstra oppmerksomhet? Send inn din nominasjon sammen med en kort begrunnelse via linken her. Frist 1 desember.

Om Vestby Næringsforum