Ny Partner!

Det er alltid stor stas å ønske nye virksomheter velkommen som vår partner. Uten støtte fra våre partnere, ville vi ikke kunne utført det arbeidet vi gjør for næringslivet i Vestby Kommune. I dag ønsker vi Asko Sentrallager Kjøl AS velkommen som nytt medlem og partner av Vestby Næringsforum.

Vestby Næringsforum er i sterk vekst, og vi har nå passert 151 medlemmer og 22 partnere. Ved at virksomheter i Vestby Kommune velger å bli vår partner, gir oss handlingsrom til å vokse, utvikle organisasjonen og ikke minst gire opp vårt arbeid for næringslivet i kommunen vår.

Sammen med mange andre store og små virksomheter har ASKO i 20 år bidratt til vekst og mangfold i regionen. Gjennom partnerskapsavtale med Vestby Næringsforum ønsker vi å bidra til fortsatt positiv utvikling og godt samarbeid både bedriftene  seg imellom og med myndighetene

Arild Åsmul, Administrerende Direktør, Asko Sentrallager Kjøl AS

Vestby Næringsforum har store ambisjoner om å bli næringslivet i Vestby Kommune sin viktigste støttespiller. Vi legger særlig vekt på arbeidet med å fremme en bærekraftig næringsutvikling hvorav vi vil gjøre vårt for at virksomheter i Vestby Kommune er ledende innen arbeidet med grønn omstilling. Et godt samarbeid med både små og store virksomheter er avgjørende.

Vestby Kommune besluttet dessverre i Formannskapet før jul å ikke godkjenne vår søknad om tilskudd for å utvikle Vestby Næringsforum, og fortsette vårt arbeid med å fremme det lokale næringslivet, reiseliv og handel i Vestby Kommune. Dette betyr vi er desto mer avhengig av økonomiske bidrag fra næringslivet i kommunen for å kunne fortsette.

Det betyr mye for oss at Asko Sentrallager Kjøl velger å bli vår partner. De er en av de største aktørene i kommunen vår, og sender et sterkt signal på at vårt arbeid er viktig for næringslivet i kommunen. Tusen takk for tilliten!

Annie Kristi Korsmo, Vestby Næringsforening

Ønsker du å bli en av våre partnere, ta kontakt i dag; korsmo@vestbynf.no

Våre partnere
Våre medlemmer
Asko Sentrallager Kjøl AS