Alarmen går! Behold Viken!

person touching black two bell alarm clock
Photo by Stas Knop on Pexels.com

Det går mot oppløsning av Viken, og detter bekymrer næringslivet.
Hva går vi tilbake til- og er en omstilling den beste løsningen? Næringslivet ønsker forutsigbarhet, og ikke en omkamp eller reversering av politiske beslutninger.

Prosessen ved å reversere Viken skaper usikkerhet i næringslivet. Vi har i en omstillingsprosess lært og utviklet nye tilpasninger som vi opplever har effektivisert og forbedret vilkårene for næringsdrivende i Viken. Hvorfor gå tilbake på dette?

Oppstarten har ikke vært en dans på roser. Det har tross alt vært en pandemi å håndtere samtidig. Dog opplever næringslivet et styrket fellesskap ved å tilhøre Viken. Næringslivet opplever en kortere beslutningsprosess, tilgang til utvidet ressurser og bedre tilgang til kompetanse og arbeidskraft.

Vestby Næringsforum støtter høringer fra NHO Viken Oslo og næringsforeningene Drammensregionen og Oslofjord Vest. Viken skaper bedre vilkår for næringslivet og dette ønsker vi å beholde.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Kostnad vs nytteverdi?

Hvem skal betale for en omstilling? I følge NHO Viken Oslo, kostet innføring av Viken Kr 350 millioner, og en omstilling vil koste kr 440 millioner. Er dette rett bruk av felleskassen i situasjonen vi nå befinner oss i? VNF er opptatt av å fremme næringslivets interesser. Vi er enige med høringene vedlagt i denne artikkelen. Å omstille Viken er lite hensiktsmessig, og vi er bekymret omstillingen vil ta fokuset bort fra det som er viktig for næringslivet:
-Skape flere arbeidsplasser og lønnsomhet
-Fortsette målrettet bærekrafts arbeid i en grønn omstilling
-Fortsette plattformen som er dannet for en forutsigbar fremtid.
-Fokus på å gjenoppreise næringslivet og samfunnet etter en pandemi.

Om Vestby Næringsforum

%d bloggere liker dette: