God Jul fra VNF

Photo by freestocks.org on Pexels.com

Vi nærmer oss jul, og straks i ferd med å avslutte 2021. Det har vært et innholdsrikt år på tross av krevende tider med smittevernstiltak. I september la vi bort meter’n i håp om at den nå var lagt bort for godt.

Avslutningen på året ble ikke helt som vi hadde ønsket oss. Våre tanker går til reiseliv- og servicebransjen som er ekstra hardt rammet av de nye tiltakene. Vi håper alle tar i et ekstra tak for fellesskapet slik at vi kan fortest mulig komme tilbake til hverdagen igjen.

Høyt aktivitetsnivå i Vestby Næringsforum

På tross av et år med pandemi og smittevernstiltak, ser vi tilbake på et år med høyt aktivitetsnivå. Første halvår var preget av teams, digitale møter og administrative oppgaver. Tiden ble brukt til å lansere ny webside og installere nytt CRM system.

Ikke minst, ble første halvår brukt til å planlegge aktiviteter når samfunnet åpnet igjen. Å treffe våre medlemmer, partnere og samarbeidspartnere er det vi gledet oss mest til. Vi har ønsket velkommen 26 nye medlemmer og 5 partnere. Det er så mange næringsvirksomheter i Vestby Kommune som vil samarbeide med Vestby Næringsforum, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere.

Vi har i høst gjennomført flere aktiviteter, de fleste fysiske. Vårt mål er å skape gode møteplasser for nettverksbygging, påfyll av kunnskap og deling av informasjon.

Det er når mennesker møtes de beste relasjonene skapes.

Annie K Korsmo

Takk til Vestby Kommune

Vi takker Vestby Kommune for godt samarbeid i året som har vært. Ved flere anledninger har vi gjennomført felles aktiviteter, og vi setter stor pris på engasjementet kommunen viser. Vi setter også stor pris på dialogen og fellesskapet med lokale politikere. Alle har samme målet- at Vestby skal bli et godt sted å bo, leve og jobbe.

Fremtiden blir bra igjen!

Vi ser optimistiske på fremtiden, og gleder oss til nyåret. Vi har brukt tiden til å planlegge flere aktiviteter og strekker oss lengre for å skape verdifulle møteplasser for våre medlemmer. For mange av våre medlemmer har året vært ekstra krevende. I tider som nå, er det viktig å samarbeide, dele, bry seg, og ikke minst støtte vårt lokale næringsliv. Sammen skal vi skape et raust og inkluderende Vestby for alle som vil bli del av vårt fellesskap.

Fremtiden blir bra igjen, og Vestby Næringsforum er klare for å løfte frem, støtte og utvikle vårt lokale handel og næringsliv.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Om oss
Vestby Kommune

Bli medlem