VNF har levert klimaregnskap!

Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

VNF leverer for første gang eget klimaregnskap. Dette gjør vi for å bidra i fellesarbeidet med å redusere klimautslipp i norsk næringsliv.

I begynnelsen av året ble VNF partner av Klimapartnere Viken. Som partner er vi forpliktet til å levere et årlig klimaregnskap som skal bistå oss i vårt interne arbeid knyttet til å redusere vårt klimautslipp.  I prosessen med å levere et klimaregnskap, oppdaget vi ulike områder som vi kan bruke for å påvirke våre valg. Dette omfatter alt fra innkjøp, samarbeidspartnere til hvordan vi gjør små klimavennlige valg i hverdagen.

Dette er første året vi leverer et klimaregnskap, og vi har ingen tidligere år å sammenligne oss med. Til neste år, vil vi kunne se en utvikling i hvordan vi jobber klimavennlig. Det gleder vi oss til!

I tillegg, vil det være interessant å se hvor mange lokale varsomheter vi har kunnet påvirke i vårt felles arbeid med å sertifisere oss som Miljøfyrtårn. Dette arbeidet blir vårt pilotprosjekt, og en forpliktelse for  VNF som partner i Klimapartnere Viken.

 

Les mer om vårt arbeid som Klimapartner. 

Klimapartnere Viken 

%d bloggere liker dette: