Vårt politiske samarbeid er viktig!

Vestby Næringsforum inviterte til årets første samarbeidsmøte med gruppelederne av alle politiske partier i Vestby Kommune. Dette har blitt en viktig arena for samarbeid på tvers av politikk og næringsliv.

For anledningen inviterte vi Mosseregionens Næringsutvikling til å delta på møtet for å styrke samarbeidet vårt, og informere om rollefordelingen mellom Vestby Næringsforum og MNU. Samarbeidet vårt skaper flere muligheter for våre medlemmer, og vi utfyller hverandres roller for Vestby Kommune. Dette vil skape et godt grunnlag for videre utvikling av et bærekraftig næringsliv i kommunen.

Dagens agenda bestod av 3 punkter:

  1. Det grønne skiftet- hva betyr dette for næringslivet i Vestby Kommune?
  2. Hva betyr samarbeidet med MNU?
  3. Handel og reiselivsplanen, og Opplev Vestby- hva skjer videre?

Det ble gode diskusjoner og innspill i møtet, og enighet om at Opplev Vestby bør prioriteres i kommunen. Portalen er non-profit, og det er viktig å forstå hvilken rolle portalen har for besøkende og beboerne.

Tusen takk til Yngvar Trandem fra MNU og Åshild Marie Fagerjord fra Vestby Høyre som stilte på møtet i dag, sammen med styreleder Halvor Sørbye og daglig leder Annie Korsmo. Vi inviterer til nytt møte over sommeren, og håper da flere gruppeledere har anledning til å delta. Vi gleder oss!

 

Bli medlem av Vestby Næringsforum

%d bloggere liker dette: