Vi signerer Grønnvaskingsplakaten.

Denne uken signerte Vestby Næringsforum Grønnvaskingsplakaten. Vi ønsker å ta del i arbeidet med å løfte frem viktigheten med å skape et bærekraftig næringsliv.

Bærekraft er kommet for å bli, og det blir desto viktigere for norsk næringsliv å vise til konkret handling innen en bærekraftig strategi. For mange er dette avgjørende for å drive konkurransedyktig virksomhet.

Vestby Næringsforum jobber med å fremme et bærekraftig næringsliv og reiseliv i Vestby Kommune. I fjor kartla vi ulike fora og organisasjoner vi mener er viktige for oss å ta del i for å kunne styrke vårt arbeid. Arbeidet til Skift imponerte oss, både innen deres arbeid med å fremme et bærekraftig næringsliv samt tilrettelegge for at flere bedrifter ser viktigheten. Vi besluttet å starte 2022 med å signere Grønnvaskingsplakaten.

Vestby Næringsforum er foreløpig eneste næringsforening i Viken som har signert Grønnvaskingsplakaten, og vi oppfordrer nå flere til å ta del å dette arbeidet.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Vi er en liten organisasjon, men vi har ca150 medlemmer på tvers av flere bransjer. Dette betyr vi har en påvirkningskraft til å bistå og motivere andre næringsdrivende til å skape et bærekraftig næringsliv.

Vestby Næringsforum ønsker å være en samfunnsbygger, der vi kan bidra til en betydelig verdi. Vi har besluttet at 2022 skal være året bærekraftig utvikling settes høyt på agenda hos næringslivet i Vestby Kommune. Sammen skal vi fremover skape et bærekraftig næringsliv i kommunen vår.

Vi ønsker å være en verdifull ressurs for våre medlemmer, og da er det viktig vi tar del i de fora som kan gi oss kompetanse og innsikt til å yte den beste service overfor våre medlemmer. Vi ønsker å være fremoverlent og vise lederskap. Da er det naturlig for oss å signere Grønnvaskingsplakaten.

Annie Kristi Korsmo, Vestby Næringsforum

Grønnvaskingsplakaten
Disse har signert
Skift Norge
Om Vestby Næringsforum

worms eyeview of green trees
Photo by Felix Mittermeier on Pexels.com

God medlemsvekst i 2021

Medlemsmøte Porsche Center Son 2021

Det er alltid like hyggelig å ønske nye medlemmer riktig velkommen til Vestby Næringsforum. I gjennom 2021 har hele 23 bedrifter blitt medlemmer og 5 bedrifter blitt partnere.

Følgende bedrifter ble medlem i 2021:

Abacus IT
Powertrain Services Scandinavia AB
Advokatfirmaet Kramås AS
Dahl Gård- Svein Stubberud
Glomma Pall AS
Verdifull Hjelp AS
WLK Norway AS
Pennesi Wines AS
Vestbi AS
Collicare Logistics AS
CISO Services AS
Hel Bedrift AS
Gjenbrud
Voids AS
Seasystems AS
Chocolatelab
Norsk Eiendomsadministrasjon AS
Halvorsen Takst og Eiendom AS
Fineco AS
Kondishuset AS
Verden i Glasset
Follo Oppmåling AS
RESI Fotograf
Sletta Drift Eiendom AS ( Partner)
Vestby Elektro-Service AS ( Partner)
Bonava Oslo AS ( Partner)
Skolt Pukkverk AS ( Partner)
Porsche Center Son ( Partner)

Velkommen!

Ønsker du å bli medlem eller partner av Vestby Næringforum?
Ta kontakt korsmo@vestbynf.no eller kontakt oss her.

Om oss
Følg oss på LinkedIn
Våre medlemmer
Våre partnere

Deltakelse skaper business!

Vestby Næringsforum opplever positivt engasjement fra lokalt næringsliv til å bli med på våre arrangement! Dette bidrar til økt fellesskap.

Walk & Talk

Tidligere i oktober var det tid for nok en Walk & Talk. Dette arrangementet er et eksklusivt arrangement der næringslivstopper i Vestby Kommune deltar sammen med Ordfører Tom Anders Ludvigsen på skogstur. Arrangementet gir rom for gode samtaler og dialog i uformelle omgivelser. Dette våre VNF sitt andre Walk & Talk, og vi anser nå arrangementet som en ny tradisjon.

Vestby Næringsforum opplever dette arrangementet som svært populært blant våre partnere. Tilbakemeldingen er veldig bra, og det nevnes relasjoner styrkes og business skapes. Det liker vi!

FV: Ordfører Tom Anders Ludvigsen, Jan Daniel Jakobsen fra Porsche Senter Son, Werner Isaksen fra JI Bygg AS, Halvor Sørbye fra Vestbytorget, Fred Inge Thomassen fra Brødrene Thomassen Bygg AS.

Utvidet partnermøte

Vestby Næringsforum tilbyr møteplasser for ulike interessegrupper blant medlemmene våre. I forkant av vårt partnermøte i oktober, inviterte vi gruppen til å gi innspill til agenda. Vi mottok interessante innspill, og landet på tema ” Inngåelser av avtaler- tilbud og aksept”. Tema var meget interessant.

Vestby Næringsforum inviterte Advokat Helge Tryti, som ekstern foreleser og ekspert innen dette fagfeltet. Tema rettet seg spesielt mot byggebransjen og entreprenører, men fikk oss alle til å kjenne på behovet til å sjekke våre egne kontraktsbetingelser.

Godt oppmøte hos Sonskilen Båthavn.

Vestby Næringsforum skaper arena for nettverk og kompetanseheving. Dersom du ønsker å bli medlem eller høre hvordan du kan bli partner- ta kontakt.

Bli medlem

Våre medlemmer

Vestby Kommune

Oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Kommunestyret i Vestby vedtok i møtet den 21.06.2021 at arbeidet med ny kommuneplan gjeldende for perioden 2023-2035 skal igangsettes.

Det er utarbeidet et forslag til planprogram som viser kommunens strategiske valg og angir hvilke planoppgaver, utredninger og vurderinger som foreslås gjennomført i forbindelse med planarbeidet.

Kommuneplanen er det viktigste verktøyet vi har for styring av Vestby Kommune. Nå er arbeidet med rulleringen av arealdelen igangsatt. Har du innspill er fristen for å melde inn 10 september.

Vi oppfordrer våre medlemmer å delta på medlemsmøte den 23 august hvor Lars Grimsgaard fra Vestby Kommune vil gi innsikt i arbeidet med kommuneplanen fremover.

Kommunestyrets forslag til planprogram.

Bli medlem

Endringer skaper vind i seilene!

De nye retningslinjene for lokalt smittevern gir vind i seilene for lokalt næringsliv. Dette er et svært positivt tegn for gjenåpning av næringslivet, og ikke minst normalisering av samfunnet.

Kick-off til høsten!

Nå kan 100 personer treffes innendørs ved henviste sitteplasser, og 200 personer kan samles til utendørs arrangement med henviste sitteplasser. Våre medlemmer står klare for å ta imot bedrifter i tiden fremover som ønsker å samle sine kollegaer for en kick-off til høsten.

Son Spa Hotel

Vestby Kommune har mange flotte arena som kan benyttes for å arrangere en kick-off eller samling for bedrifter. Bedrifter oppfordres til å benytte seg av det lokale næringslivet som kan skreddersy det meste innen vår innholdsrike kommune. Ta en titt på Opplev Vestby for inspirasjon og ytterligere informasjon om opplevelsessted, restaurant eller overnatting.

Vi håper virksomheter som planlegger en kick-off eller arrangement til høsten benytter seg av våre lokale næringslivsaktører for å skape en ekstra hyggelig gjenforening etter sommeren. Det er svært viktig vi i tiden fremover støtter lokale aktører som har vært hardt rammet det siste året.

Book ditt arrangement i Vestby i dag!

Annie Kristi Korsmo

Våre medlemmer
Lokale smittevernstiltak

Parkeringssituasjonen i Son sentrum bekymrer næringslivet

Næringslivet i Son sentrum er bekymret over manglende parkeringsplasser for næringslivet. Dette gjelder spesielt i møte med kommende høysesong og Vestby Næringsforum ber Vestby Kommune komme på banen.

Trangt om plassen

Vestby Næringsforum har mottatt bekymringsmelding fra lokalt næringsliv tilhørende området rundt Havnegata i Son sentrum. Næringslivet opplever manglende parkeringsplasser i sentrum, og er bekymret over hvilken konsekvens dette kan ha dersom kundene ikke kommer til.

Det er flere tilflyttere til Son, og i fjor var det ingen tvil flere besøkende til Son under årets Norgesferie. Dette skaper ekstra pågang på de få parkeringsplassene som finnes i sentrum.

4 timers parkering

Vestby Kommune har regulert Havnegata til en 4 timers parkering, men dette er ikke iverksatt i praksis. Næringslivet opplever dermed få tilgjengelige parkeringsplasser til besøkende og kunder. Det er til og med blitt registrert biler som står parkert igjennom hele sesongen langs kaien ved Kiwi i Son. Parkeringsplassen er ikke langtidsparkering, men mange benytter seg av denne plassen, spesielt i høysesongen.

Oppfordring til beboere og besøkende i Son Sentrum

Bruk langtidsparkeringen ved Ørajordet, og bruk beboerparkeringen på taket ved Kiwi i Son Sentrum. Dette hjelper mye! Vestby Næringsforum har tidligere i år kontaktet Vestby Kommune for en redegjørelse av parkeringsvedtaket i Havnegata, i påvente av svar. Vi håper Vestby Kommune kan gi tilbakemelding slik at vi kan forbedre parkeringssituasjonen ved Son Sentrum.

Det er viktig informasjon om tilgengelige parkeringsplasser skiltes godt fra veien og innkjørsel til Son sentrum. Da vil flere kunne benytte seg av tilbudet som finnes, men som gjerne ikke er klart over dette.

Hva med å starte en sykkel-til-jobb aksjon for beboere i Son som også jobber i Son?

Det er bekymringsfullt! Vi håper Vestby Kommune svarer vår bekymringsmelding og at vi sammen kan tilrettelegge for bedre vilkår for næringsdrivende i Son Sentrum, og bedre fremkommelighet og sikkerheten for alle som ferdes der.

Annie K Korsmo

Bli medlem
Kontakt oss
Vestby Kommune

Hva betyr bærekraft for vårt lokale næringsliv?

Photo by Polina Tankilevitch on Pexels.com

Det er ingen tvil ordet bærekraft er på agenda hos de fleste virksomheter og kommuner. Vi hører om viktigheten av å jobbe bærekraftig i media, og stadig nye handlingsplaner blir presentert med bærekraft i fokus. Men hva betyr dette?

Vi må samarbeide

Vestby Næringsforum har identifisert Bærekraft som et av våre fokusområder. Vi skal gjøre vårt for å kunne bistå og bidra til et bærekraftig næringsliv og utvikling i vår kommune. Dette er ingen enkel oppgave, og det kreves samarbeid på tvers av kommunen.

Arbeidet innen bærekraft må være åpent og mangfoldig. Det er ingen fasit på arbeidsmetode, men det viktigste er å være tydelig innenfor sin egen virksomhet og kommune på hvordan alle skal nå fellesmålene, og ha en god plan- og styringsverktøy.

FN sine 17 bærekrafts mål

FN sine 17 bærekrafts mål er blitt grunnpilarene for mange virksomheter. Men hva betyr dette for din bedrift? Vestby Næringsforum deltok nylig på et seminar med Viken Fylkeskommune, og der ble det i et av innleggene lagt vekt på viktigheten av å identifisere hvilke av de 17 målene som er identifiserbart med din virksomhet eller kommune.

Alle kan ikke gjøre alt, men vi kan alle gjøre noe. Dette tror jeg er viktig å ha i bunn når grunnpilarer skal identifiseres for sin egen virksomhet. Det er forskjell på kommuner og virksomheter, og her er det viktig å ikke gape over for mye i starten.

Annie Kristi Korsmo

Vestby Kommune er en svært viktig samarbeidspartner for videre arbeid innen å utvikle en bærekraftig næringsutvikling.

Vestby skal være en kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og naturopplevelser. Kommunen skal legge til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige prinsipper.” 

Utdrag fra Kommuneplan 2019-2030

Vestby Næringsliv setter bærekraft på agenda hos våre medlemmer fremover der vi skal:
-Sette bærekraft på agenda i våre møter
-Dele våre erfaringer innen bærekrafts arbeid
-Dele gode eksempler
-Knytte nettverk innen bærekrafts utvikling
-Opprette en felles plattform for våre medlemmer å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Inspirasjon og tips

Som næringsdrivende i Vestby Kommune og Viken Fylkeskommune, er det flere steder å kunne innhente inspirasjon for eget arbeid innen bærekrafts fokus og utvikling.

Viken Kommune har en egen side der de deler hvordan de jobber med bærekraft. Dette kan du lese mer om her.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har en rekke tips og råd til hvordan din arbeidsplass og virksomhet kan jobber mer bærekraftig.

silhouette photography of group of people jumping during golden time

Uansett hvordan din virksomhet jobber innenfor bærekraft, er det viktig å huske på at målene er deres, ikke FN sine! Og sammen står vi sterkere i arbeidet med å skape en bærekraftig næringsutvikling med positive ringvirkninger for bo- og nærmiljø.

Vi vil gjerne dele gode historier fra lokalt næringsliv og bærekrafts arbeid. Har du en historie å dele, hører vi gjerne fra deg.

Kontakt oss

Bli medlem

Son Suvenir

I dag finnes det ingen suvenir å kjøpe som et hyggelig minne fra et besøk i Vestby Kommune. Dette vil Vestby Næringsforum gjøre noe med! Vi skal ha fokus på lokal handel og reiseliv, og som et ledd i utvikling av prosjektet vårt Opplev Vestby, ønsker vi nå å starte et prosjekt om å produsere en suvenir. I første omgang vil vi fokusere på Son, og deretter er målet å kunne produsere suvenir til Hølen, Hvisten og Vestby. Dette har vi troen på.

Det er viktig å fremheve lokal handel og produksjon, og etter å ha blitt tipset at elevene på Vestby Videregående Skole har en egen linje som produserer varer, syns vi dette var en perfekt mulighet å undersøke nærmere.

Samarbeid med Vestby VGS

Vi kontaktet rektor Britt Marie Helle vedørende et ønske om et samarbeid med skolen, og forklarte kort om prosjektet vårt. Responsen var positiv, og skolen synes dette var et kjempespennende prosjekt.

Nå er det ikke lenge til sommeren, og det hadde vært veldig gøy å få produsert en suvenir som kunne blitt solgt i Son allerede i sommer. Det var bare å slenge seg rundt. Heldigvis er hele gjengen på salg, service og reiselivslinjen VG1 kjempe fleksible, og vi ble meget imponert over hvor fort de fikk til en løsning.

Det er viktig for oss å involvere elever, beboere og næringslivet i denne prosessen. Vi vil gjerne tilby en lokal suvenir produsert lokalt av elevene, men hva skulle de produsere? Vi lanserte dermed en spørreundersøkelse via Son i Sentrum siden på Facebook. Resultatet ble overveldende, og vi fikk mange gode forslag. I denne omgangen “vant” forslaget om en kopp, etterfulgt av forslaget om et handlenett. Vi besluttet dermed i denne prosessen å produsere en kopp. Hensikten er å produsere et minne som har nytteverdi, og som står i stil med vårt fokus på bærekraft.

Annie K Korsmo fra Vestby Næringsforum presenterer prosjektet for elevene.

Hva skal illustrasjonen være?

Nå trenger vi en illustrasjon. Vi syns elevene på VG1 skulle få mulighet til å komme med forslag på illustrasjon, og lanserte en konkurranse for elevene onsdag 12 mai. Elevene fikk 3 timer på å lage en illustrasjon til en Son Suvenir. Elvene var kjempeflinke, og vi ble svært imponert over alle kreative forslag som ble presentert. Vinner illustrasjonen er automatisk med videre i hovedkonkurransen.

Vi ønsker å tilby et hyggelig minne fra et besøk i Son. Dette ønsker vi å få til via lokal produksjon og lokale illustrasjoner.

Vinnermotivet fra elevene ved Vestby VGS “Captain Soon”

Konkurranse om å tegne en illustrasjon

Vi er nå på jakt etter en illustrasjon som skal trykkes på Son Suveniren, og som skal representere Son som et hyggelig minne.

Konkurransen er åpen for alle, og det er fritt valg av farge, motiv eller illustrasjon. Deretter trykkes vinner illustrasjonen på en kopp.

Konkurranseregler:

-Illustrasjon kan lages digitalt eller for hånd
– Illustrasjonen må kunne relateres til Son
-Dersom den tegnes for hånd må den scannes og sendes digitalt ved innlevering.
– Frist SØNDAG 23 MAI kl 1700
– Ditt bidrag sendes til korsmo@vestbynf.no

Vinnerbidraget velges av en jury bestående av:
Tom Anders Ludvigsen, Ordfører Vestby Kommune
Ellen Marie Skaflestad, Leder Vestby Kunstforening
Annie K Korsmo, Leder Vestby Næringsforum
Kristin Marie Morthen Sandvik, Lærer Vestby Videregående Skole

Vinneren kåres 25 mai, får sitt bilde trykket på Som Suvenir 2021.

Takk til alle som bidrar med å få til Son suveniren 2021.

Bli medlem
Lokal handel

Årsmøte 2021

Årsmøte Vestby Næringsforum 2021

I overkant 20 av Vestby Næringsforum sine medlemmer deltok i dag på vårt digitale årsmøte. Vi er svært glade for fremmøte og engasjement våre medlemmer viser, og det var veldig hyggelig at ordfører Tom Anders Ludvigsen tok seg tid til å delta på vårt årsmøte.

Styreleder Halvor Sørbye ledet møte, og gjennomgikk årsmøte til de fremmøtte. Årsregnskapet 2020 og budsjett 2021 ble presentert av daglig leder Annie K Korsmo, som ble godkjent av årsmøte.

I år var det flere av våre styremedlemmer som stod til valg, og det var positivt mottatt at de fleste ønsket å stille til gjenvalg. I tillegg ble Terje Baardseth fra Active Group valgt til vara medlem, og hans engasjement vil bli godt mottatt i tiden fremover.

Ny valgkomite ble presentert som ble utvidet til 3 deltakere; Fred Inge Thomassen fra Brødrene Thomassen Bygg, Gunvald Andresen fra Dagu og Hilde Feragen fra Superprint.

Hva skjer i Vestby?

Photo by Olya Kobruseva on Pexels.com

Vestby Næringsforum skal utarbeide en Hva Skjer Kalender for Vestby Kommune.

I dag finnes deg ingen plattform som tilbyr en komplett løsning som viser alle aktiviteter og arrangement som skjer i Vestby. Som legg i vårt arbeid med å fremme Vestby Kommune som en attraktiv reiselivsdestinasjon er vi nå igang med å utarbeide en plattform som skal gjøre det lettere både for beboere og besøkende å følge med på hva som skjer i Vestby Kommune.

Hvem er kalenderen tiltenkt?

  • Alle som bor i Vestby Kommune som ønsker å følge med på hva som skjer i sin kommune
  • Alle som planlegger en reise til Vestby Kommune og som ønsker å en ekstra opplevelse under oppholdet. Kalenderen vil også kunne trigge besøk til kommunen, og gi merverdi til allerede planlagte besøk.

Kalenderen vil åpne for muligheten til å tilføre arrangement, og Vestby Næringsforum oppfordrer alle som planlegger og arrangerer arrangement som er åpent for alle, å legge inn sin aktivitet.

Hvilke arrangement vil finnes i kalenderen?

  • Alle arrangement som er åpne for publikum, i hele kommunen.
  • Det vil være både gratis arrangement, og arrangement som kreves inngangsbillett.
  • Kalenderen henter inn alle arrangement lagt ut på Billettservice, Ticketco og alle aktører som er linket til vår kalender. Dette gir en komplett oversikt.
  • Kalenderen inneholder ikke private arrangement, politiske eller religiøse møter.

Vi oppfordrer alle arrangører til å bruke kalenderen, og ikke minst alle som vil planlegge en hyggelig opplevelse i Vestby om å benytte seg av denne fantastiske muligheten vi nå tilrettelegger for Vestby.

Ta kontakt med Vestby Næringsforum dersom du har spørsmål vedrørende Hva Skjer kalenderen.

Vestby Næringsforum oppretter kalenderen ved å bruke tilskuddsmidler fra MNU for å fremme bransjer som har hatt vært ekstra utsatt av Covid-19. Hva Skjer kalenderen er til for å bli.

Annie Kristi Korsmo, Daglig Leder