Gi ungdommer sommerjobb!

group of people studying together
Photo by Ivan Samkov on Pexels.com

Tidligere i år lanserte Vestby Kommune en mulighet til å søke sommerjobb i Vestby Kommune. Tilbudet var rettet mot ungdommer fra 15 år, og det viste seg at responsen ble overveldende positivt mottatt.

Ungdommer er ikke late!

Mange ungdommer vil jobbe. Det er tydelig på antall søknader mottatt. Nå mangler kommunen nok arbeidsplasser, og ber næringslivet om assistanse.

Nå har lokalt næringsliv muligheten til å stå frem, og bistå i arbeidet med å gi ungdommer sommerjobb. Dette fortjener de!

Annie Kristi Korsmo

Regjeringen gir støtte!

Nå kan lokale virksomheter som ønsker å gi lokale ungdommer jobb, motta støtte.
Regjeringen har innført en tilskuddsordning til arbeidsgivere som tar inn unge arbeidssøkere fra Nav i en fire ukers sommerjobb. Tiltaket skal bidra til at flere unge får verdifull arbeidserfaring og styrker sine muligheter på arbeidsmarkedet. Tiltaket er aktuelt for personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av Nav at de har behov for arbeidsrettet bistand.

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet fra Nav dekker 50 prosent av lønnen til deltakere under 30 år i inntil fire uker. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker Nav 75 prosent av lønnen.

Tilskuddet beregnes på grunnlag av faktisk stillingsprosent og utbetalt lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene, og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon. Overtidsbetaling og andre variable tillegg dekkes ikke av tilskuddsordningen.

Det gis ikke slikt tilskudd til enheter i et foretak som har permitterte.

Varighet

Tilskudd til sommerjobb kan gis i inntil fire uker per deltaker. Tiltaket kan gjennomføres i perioden fra 1. juni til og med 31. august. Nav kan unntaksvis godkjenne sommerjobb utenfor denne perioden.

Hva kan du forvente som arbeidsgiver?

Tilskudd til sommerjobb er en støtteordning for deg som arbeidsgiver. Deltakeren på tiltaket ansettes i midlertidig stilling på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Deltakeren skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i virksomheten.

Det inngås en avtale mellom arbeidsgiveren, Nav og deltakeren, som avklarer varighet, tilskuddssats og formål med tiltaket. Det blir opprettet et kontaktpunkt i Nav og på arbeidsplassen med ansvar for oppfølging.

Nav kan i tillegg gi tilskudd til tilrettelegging eller mentor.

Hvordan komme i gang

Avtale om tilskudd til sommerjobb må inngås før oppstarten av tiltaket.

Det er veilederen hos Nav eller du som arbeidsgiver som oppretter avtalen. Hvis Nav oppretter den, deles avtalen med deltakeren og deg som arbeidsgiver via en lenke du får tilsendt. Du kan også logge deg på Min side – arbeidsgiver for å se avtaler som er opprettet av Nav eller opprette en avtale selv. 

Tilgangen til avtalen styres gjennom Altinn. Personer som skal representere arbeidsgiveren må på forhånd ha blitt tildelt enkelttjenesten “Avtale om sommerjobb”. 

Alle tre parter må godkjenne avtalen før tiltaket kan settes i gang. Nav-veilederen godkjenner avtalen til slutt.

Dere kan melde interesse for å tilby sommerjobb via dette kontaktskjemaet. Dere kan også ta kontakt med markedskontakten i ditt fylke.

Arbeidsgivertelefonen er tilgjengelig på 55 55 33 36 mellom kl. 09.00–15.00 (hverdager)

Det er svært positivt at regjeringen tilbyr støtte til bedrifter som gir ungdommer sommerjobb. Vi håper dette motiverer flere bedrifter til å benytte seg av denne muligheten.

Annie Kristi Korsmo

Les mer om tilskuddsordningen til sommerjobb her.

Bli medlem.

%d bloggere liker dette: