Hva betyr bærekraft for vårt lokale næringsliv?

glass bottles in bag
Photo by Polina Tankilevitch on Pexels.com

Det er ingen tvil ordet bærekraft er på agenda hos de fleste virksomheter og kommuner. Vi hører om viktigheten av å jobbe bærekraftig i media, og stadig nye handlingsplaner blir presentert med bærekraft i fokus. Men hva betyr dette?

Vi må samarbeide

Vestby Næringsforum har identifisert Bærekraft som et av våre fokusområder. Vi skal gjøre vårt for å kunne bistå og bidra til et bærekraftig næringsliv og utvikling i vår kommune. Dette er ingen enkel oppgave, og det kreves samarbeid på tvers av kommunen.

Arbeidet innen bærekraft må være åpent og mangfoldig. Det er ingen fasit på arbeidsmetode, men det viktigste er å være tydelig innenfor sin egen virksomhet og kommune på hvordan alle skal nå fellesmålene, og ha en god plan- og styringsverktøy.

FN sine 17 bærekrafts mål

FN sine 17 bærekrafts mål er blitt grunnpilarene for mange virksomheter. Men hva betyr dette for din bedrift? Vestby Næringsforum deltok nylig på et seminar med Viken Fylkeskommune, og der ble det i et av innleggene lagt vekt på viktigheten av å identifisere hvilke av de 17 målene som er identifiserbart med din virksomhet eller kommune.

Alle kan ikke gjøre alt, men vi kan alle gjøre noe. Dette tror jeg er viktig å ha i bunn når grunnpilarer skal identifiseres for sin egen virksomhet. Det er forskjell på kommuner og virksomheter, og her er det viktig å ikke gape over for mye i starten.

Annie Kristi Korsmo

Vestby Kommune er en svært viktig samarbeidspartner for videre arbeid innen å utvikle en bærekraftig næringsutvikling.

Vestby skal være en kommune med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og naturopplevelser. Kommunen skal legge til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige prinsipper.” 

Utdrag fra Kommuneplan 2019-2030

Vestby Næringsliv setter bærekraft på agenda hos våre medlemmer fremover der vi skal:
-Sette bærekraft på agenda i våre møter
-Dele våre erfaringer innen bærekrafts arbeid
-Dele gode eksempler
-Knytte nettverk innen bærekrafts utvikling
-Opprette en felles plattform for våre medlemmer å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Inspirasjon og tips

Som næringsdrivende i Vestby Kommune og Viken Fylkeskommune, er det flere steder å kunne innhente inspirasjon for eget arbeid innen bærekrafts fokus og utvikling.

Viken Kommune har en egen side der de deler hvordan de jobber med bærekraft. Dette kan du lese mer om her.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har en rekke tips og råd til hvordan din arbeidsplass og virksomhet kan jobber mer bærekraftig.

silhouette photography of group of people jumping during golden time

Uansett hvordan din virksomhet jobber innenfor bærekraft, er det viktig å huske på at målene er deres, ikke FN sine! Og sammen står vi sterkere i arbeidet med å skape en bærekraftig næringsutvikling med positive ringvirkninger for bo- og nærmiljø.

Vi vil gjerne dele gode historier fra lokalt næringsliv og bærekrafts arbeid. Har du en historie å dele, hører vi gjerne fra deg.

Kontakt oss

Bli medlem

%d bloggere liker dette: